Անգլերեն-Հայերեն բառարան
English-Armenian Medical Terms Dictionary

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

ENGLISHARMENIAN
CADAVERINEԿԱԴԱՎԵՐԻՆ 
CADAVERԴԻԱԿ
CADHERINSԿԱԴԳԵՐԻՆՆԵՐ 
CADMIUMԿԱԴՄԻՈՒՄ
CADMIUM POISONINGԿԱԴՄԻՈՎ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄ 
CADMIUM RADIOISOTOPESԿԱԴՄԻՈՒՄ, ՌԱԴԻՈԿԱՏԻՎ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ 
CAFFEIC ACIDSԿՈՖԵԻՆԱԹԹՈՒ
CAFFEINEԿՈՖԵԻՆ 
CALCANEUSԳԱՐՇԱՊԱՐԱՅԻՆ ՈՍԿՈՐ 
CALCULIԿՈՆԿՐԵՄԵՆՏՆԵՐ (ԼԵՂԱՊԱՐԿԻ, ՄԻԶԱՊԱՐԿԻ ՔԱՐԵՐ)
CALLUSՈՍԿՐԻ ԿՈՇՏՈՒԿ 
CAMELIDS, NEW WORLDՈՒՂՏԱՆՄԱՆՆԵՐ ՆՈՐ ԱՇԽԱՐՀԻ 
CAMELSՈՒՂՏԵՐ 
CANCER CARE FACILITIESՈՒՌՈՒՑՔԱԲԱՆԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
CANDYԿՈՆՖԵՏՆԵՐ
CANESՁԵՌՆԱՓԱՅՏԵՐ 
CANINE TRACHEOBRONCHITIS VIRUSՇՆՉԱՓՈՂԱԲՐՈՆԽԱԲՈՐԲՆԵՐԻ , ՀԱՐՈՒՑԻՉ
CANNABISԿԱՆԵՓ 
CAPITAL PUNISHMENTՄԱՀԱՊԱՏԻԺ 
CAPSICUMՏԱՔԴԵՂ ՊԱՏԻՃԱՎՈՐ 
CARBAZOCHROMEԿԱՐԲԱԶՈԽՐՈՄ
CARBOHYDRATE DEHYDROGENASESԱԾԽԱՋՐԵՐԻ ՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶՆԵՐ 
CARBOHYDRATE CONFORMATIONԱԾԽԱՋՐԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ 
CARBOHYDRATE ISOMERASESԱԾԽԱՋՐԵՐԻ ԻԶՈՄԵՐԱԶՆԵՐ
CARBOHYDRATE METABOLISM , ԱԾԽԱՋՐԱՅԻՆ ՓՈԽԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ,ԲՆԱԾԻՆ  
INBORN ERRORSԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
CARBOHYDRATE SEQUENCEԱԾԽԱՋՐԵՐԻ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
CARBOHYDRATES ԱԾԽԱՋՐԵՐ
CARBOHYDRATES AND HYPOGL ԱԾԽԱՋՐԵՐ ԵՎ ՀԻՊՈԳԼԻԿԵՄԻԿ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ 
YCEMIC AGENTS (NON MESH)
CARBONԱԾԽԱԾԻՆ 
CARBON DIOXIDEԱԾԽԱԾՆԻ ԴԻՕՔՍԻԴ 
CARBON ISOTOPESԱԾԽԱԾԻՆ,ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ
CARBON MONOXIDEԱԾԽԱԾՆԻ ՄՈՆՕՔՍԻԴ 
CARBON MONOXIDE POISONINGԱԾԽԱԾԻՆ ՕՔՍԻԴՈՎ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄ 
CARBON RADIOISOTOPESԱԾԽԱԾԻՆ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ 
CARBON TETRACHLORIDEԱԾԽԱԾԻՆ ՔԱՌԱՔԼՈՐԱՅԻՆ 
CARBON TETRACHLORIDE POISONINGՔԱՌԱՔԼՈՐԱՅԻՆ ԱԾԽԱԾՆՈՎ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄ
CARBONATED BEVERAGESԳԱԶԱՑՎԱԾ ԸՄՊԵԼԻՔՆԵՐ
CARBONIC ACIDԱԾԽԱԹԹՈՒ 
CARBOXYPEPTIDASE TRANSPEPTIDASEՄՈՒՐԱՄՈԻԼՊԵՆՏԱՊԵՊՏԻԴ-ԿԱՐԲՕՔՍԻՊԵՊՏԻԴԱԶ 
CARBUTAMIDEԲՈՒԿԱՐԲԱՆ 
CARDIAՍՏԱՄՈՔՍԻ ՄՈՒՏՔԱՅԻՆ ՄԱՍ 
CARISOPRODOLԻԶՈՊՐՈՊԱՆ 
CARNIVORAԳԻՇԱՏԻՉՆԵՐ
CAROTID ARTERIESՔՆԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐ
CAROTID ARTERY, DISEASESՔՆԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
CAROTID ARTERY, EXTERNALՔՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿ 
CAROTID ARTERY, INTERNALՔՆԱՅԻՆ ՆԵՐՔԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿ 
CAROTID ARTERY, THROMBOSISՔՆԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿԱԽՑԱՆՈՒՄ (ՏՐՈՄԲՈԶ)
CARPAL BONESԴԱՍՏԱԿԻ ՈՍԿՐԵՐ
CARPAL TUNNEL SYNDROMEԴԱՍՏԱԿԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
CARPUS, ANIMALԴԱՍՏԱԿ ԿԵՆԴԱՆՈՒ
CARRIER PROTEINSՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ՓՈԽԱՆՑՈՂՆԵՐ 
CARRIER STATEԲԱՑԻԼԱԿՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՑՈՒՊԻԿԱԿՐՈՒԹՅՈՒՆ) 
CARTOONSՄՈՒԼՏԻՊԼԻԿԱՑԻՈՆ ԿԻՆՈՆԿԱՐՆԵՐ 
CASE-CONTROL STUDIESՀԱՄԱՃԱՐԱԿԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴ "ԴԵՊՔ-ՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ" 
CASSAVAՄԱՆԻՈԿԱ 
CASTS,SURGICALՎԻՐԱԿԱՊԵՐ ԳԻՊՍԱՅԻՆ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ 
CAT DISEASESԿԱՏՎԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
CATASTROPHIC ILLNESSՍՊԱՌՆԱՑՈՂ ՎԻՃԱԿ 
CATCHMENT AREA (HEALTH)ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ ՏԱՐԱԾՔ 
CATFISHԼՈՔՈՆՆԵՐ ԿԱՏՎԱՅԻՆ 
CATION EXCHANGE RESINS ՁՅՈՒԹԵՐ ԿԱՏԻՓՈԽԱՆԱԿՈՂՆԵՐ
CATSԿԱՏՈՒՆԵՐ
CAT-SCRATCH DISEASEԼԻՄՖՈՌԵԹԻԿՈՒԼՈԶ ԲԱՐՈՐԱԿ 
CATTELL PERSONALITY FACTOR QUESTIONNAIREԿԵՏԵԼԻ ԳՈՐԾՈՆԱՅԻՆ ՀԱՐՑԱԹԵՐԹԻԿ ԱՆՁԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ
CATTLEԽՈՇՈՐ ԵՂՋԵՐԱՎՈՐ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐ
CATTLE DISEASESԽՈՇՈՐ ԵՂՋԵՐԱՎՈՐ ԱՆԱՍՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
CAUCASOID RACEԿՈՎԿԱՍՅԱՆ ՑԵՂ 
CAUDA EQUINAՁԻՈՒ ՊՈՉ 
CAUDATE NUCLEUS ՊՈՉԱՎՈՐ ԿՈՐԻԶ 
CAUSALITYՊԱՏՃԱՌԱԿԱՆ ԿԱՊ 
CAUSE OF DEATHՄԱՀՎԱՆ ՊԱՏՃԱՌ 
CAUSTICSԿԾՈՒ ԱԼԿԱԼԻՆԵՐ 
CAUTERYԱՅՐՈՒՄ, ԽԱՐԱՆՈՒՄ
CAVERNOUS SINUSԽՈՐՇԻԿԱՅԻՆ ԵՐԱԿԱԾՈՑ 
CELIAC ARTERY ԸՆԴԵՐԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿ 
CELIAC PLEXUSԱՐԵՎԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔ 
CELL TRANSFORMATION, NEOPLASTIC ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲՋԻՋՆԵՐԻ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄ 
CELL-FREE SYSTEMԱՆԲՋԻՋ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 
CELLULITISՖԼԵԳՄՈՆ 
CENTRAL NERVOUS SYSTEMԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 
CENTRAL NERVOUS SYSTEM DEPRESSANTS ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ, ԴԵՊՐԵՍԱՆՏՆԵՐ 
CENTRAL NERVOUS SYSTEM AGENTSԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ, ՆՅՈՒԹԵՐ, ԱԶԴՈՂ ԿՆՀ-Ի ՎՐԱ
CENTRAL NERVOUS SYSTEM DISEASESԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ  
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
CENTRAL NERVOUS SYSTEM INFECTIONS  ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՎԱՐԱԿՆԵՐ (ԱՐՏ)
(NON MESH)
CENTRAL SUPPLY, HOSPITALՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՆԵՐԻ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ
CENTRAL VENOUS PRESSUREԵՐԱԿԱՅԻՆ ՃՆՇՈՒՄ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ 
CENTRALIZED HOSPITAL SERVICESՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱՑՎԱԾ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
CENTROPHENOXINEՑԵՆՏՐԱՖԵՆՕՔՍԻՆ 
CERATOPOGONIDAEՄԺՂՈՒԿՆԵՐ 
CERCOPITHECUSԿԱՊԻԿՆԵՐ
CEREALSՀԱՑԱՀԱՏԻԿԱՅԻՆ ԲՈՒՅՍԵՐ 
CEREBELLAR ATAXIAՈՒՂԵՂԻԿԱՅԻՆ ԱՏԱՔՍԻԱ 
CEREBELLAR COPTEXՈՒՂԵՂԻԿԻ ԿԵՂԵՎ
CEREBELLAR DISEASESՈՒՂԵՂԻԿԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
CEREBELLAR DYSSYNERGIAՈՒՂԵՂԻԿԱՅԻՆ ԱՆՀԱՄԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ (ԴԻՍՍԻՆԵՐԳԻԱ) 
CEREBELLAR NEOPLASMSՈՒՂԵՂԻԿԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
CEREBELLAR NUCLEIՈՒՂԵՂԻԿԻ ԿՈՐԻԶՆԵՐ 
CEREBELLOPONTINE ANGLEԿԱՄՐՋԱՈՒՂԵՂԻԿԱՅԻՆ ԱՆԿՅՈՒՆ
CEREBELLUMՈՒՂԵՂԻԿ
CEREBRAL ANEURYSMԱՆԵՎՐԻԶՄ ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ԱՆՈԹՆԵՐԻ 
CEREBRAL ANGIOGRAPHYՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
CEREBRAL ANOXIAԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ԱՆՈՔՍԻԱ (ԱՆԹԹՎԱԾՆՈՒԹՅՈՒՆ) 
CEREBRAL ARTERIESԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐ 
CEREBRAL ARTERIOSCLEROSISԱԹԵՐՈՍԿԼԵՐՈԶ ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ԱՆՈԹՆԵՐԻ 
CEREBRAL ARTERY DISEASESԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
CEREBRAL CORTEXԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ԿԵՂԵՎ 
CEREBRAL EMBOLISM ANDTHROMBOSISՏՐՈՄԲՈԶ ԵՎ ԷՄԲՈԼԻԱ (ԽՑԱՆՈՒՄ) ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ԱՆՈԹՆԵՐԻ 
CEREBRAL INFARCTIONԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ԻՆՖԱՐԿՏ 
CEREBRAL ISCHEMIAԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ԻՇԵՄԻԱ 
CEREBRAL ISCHEMIA, TRANSIENTԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ԻՇԵՄԻԱ ԱՆՑՈՂԻԿ 
CEREBRAL SCLEROSIS, DIFFUSEԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՍԿԼԵՐՈԶ (ԿԱՐԾՐԱԽՏ) ՍՓՌՈՒՆ 
CEREBRAL VEINSԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ԵՐԱԿՆԵՐ 
CEREBRAL VENTRICLESՓՈՐՈՔՆԵՐ ԳԼԽՈՒՂԵՂԻ 
CEREBRAL VENTRICLES NEOPLASMSԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ՓՈՐՈՔՆԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
CEREBRAL VENTRICULOGRAPHYՓՈՐՈՔԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՂԵՂԱՅԻՆ 
CEREBROSPINAL FLUID ՈՂՆՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ՀԵՂՈՒԿ 
CEREBROSPINAL FLUID PRESSUREՈՂՆՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ՀԵՂՈՒԿԻ ՃՆՇՈՒՄ 
CEREBROSPINAL FLUID PROTEINSՈՂՆՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ՀԵՂՈՒԿԻ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ
CEREBROSPINAL OTORREHEAԱԿԱՆՋԱԾՈՐԱՆՔ ՈՒՂԵՂ-ՈՂՆՈՒՂԵՂԱՅԻՆ 
CEREBROSPINAL, FLUID SHUNTSՈՂՆՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ՀԵՂՈՒԿ, ՀԵՂՈՒԿԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐԻ ՇՈՒՆՏԱՎՈՐՈՒՄ 
CEREBROVASCULAR CIRCULATIONԳԼԽՈՒՂԵՂԻ ԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ 
CEREBROVASCULAR DISORDERSՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ 
CEREMONIALԱՐԱՐՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
CERTIFICATIONՀԱՎԱՍՏԱԳԻՐ (ՓՈՍՏԱԹՈՒՂԹ) ՏԱԼ 
CERUMENԱԿԱՆՋԻ ԾԾՈՒՄԲ 
CERVICAL VERTEBRAEՊԱՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ՈՂԵՐ
CERVICAL PLEXUSՊԱՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍԱԿ
CERVICAL RIB SYNDROMEՊԱՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ԿՈՂԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
CERVICO-BRACHIAL NEURALGIAՆԵՎՐԱԼԳԻԱ ՊԱՐԱՆՈՑԱ-ՈՒՍԱՅԻՆ 
CERVIX DISEASESԱՐԳԱՆԴԻ ՎԶԻԿԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
CERVIX DYSPLASIAԱՐԳԱՆԴԻ ՎԶԻԿԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ
CERVIX EROSIONԱՐԳԱՆԴԻ ՎԶԻԿԻ ԷՌՈԶԻԱ (ԼՈՐՁԵՆԱԽԱԽՏ)
CERVIX HYPERTROPHYԱՐԳԱՆԴԻ ՎԶԻԿԻ ԳԵՐԱՃ
CERVIX INCOMPETENCEԱՐԳԱՆԴԻ ՎԶԻԿԻ ԳՈՐԾԱՌԱԿԱՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
CERVIX NEOPLASMSԱՐԳԱՆԴԻ ՎԶԻԿԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
CERVIX UTERIԱՐԳԱՆԴԻ ՎԶԻԿ
CERVIX MUCUSՎԶԻԿԱՅԻՆ ԼՈՐՁ
CHADՉԱԴ
CHALCONE ԽԱԼԿՈՆ 
CHANCREԿԱՐԾՐ ՇԱՆԿՐ
CHANCROIDՓԱՓՈՒԿ ՇԱՆԿՐ 
CHANNEL ISLANDS ՇՈՏԼԱՆԴԱԿԱՆ ԿՂԶԻՆԵՐ 
CHAPLANCY SERVICE.HOSPITALՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԻ ԿՐՈՆԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ
CHARACTER ԲՆԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ 
CHARCOALՓԱՅՏԵ ԱԾՈՒԽ
CHARCOT-MARIE DISEASEՇԱՐԿՈ-ՄԱՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ 
CHARITIESԲԱՐԵԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ
CHEDIAK-HIGASHI SYNDROMEՉԵԴԻԱԿ- ՀԻԳԱՇԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
CHEEK ԱՅՏԵՐ 
CHEESEՊԱՆԻՐ
CHEETAHSՀԵՊԱՐԴՆԵՐ
CHEILITIS ՇՐԹՈՒՆՔԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ, ՇՐԹՆԱԲՈՐԲ 
CHELATING AGENTSԿՈՄՊԼԵՔՍԱՌԱՋԱՑՆՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ 
CHELATION THERAPYԿՈՄՊԼԵՔՍՈՆԱՅԻՆ ԲՈՒԺՈՒՄ 
CHEMEXFOLIATIONՔԻՄԻԱԿԱՆ ԷՔՍԻՖՈԼԻԱՑԻԱ 
CHEMICAL ENGINEERINGՔԻՄԻԱ-ԻՆԺԵՆԵՐԱՅԻՆ ԳՈՐԾ
CHEMICAL INDUSTRUՔԻՄԻԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ
CHEMICAL WARFAREՔԻՄԻԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԱԶՄ 
CHEMICAL WARFARE AGENTSՄԱՐՏԱԿԱՆ ԹՈՒՆԱՎՈՐ ՆՅՈՒԹԵՐ 
CHEMICAL, PHARMACOLOGOC PHENOMENA (NON MESH)ՔԻՄԻԱԿԱՆ ԴԵՂԱԲԱՆԱԿԱՆ ՖԵՆՈՄԵՆՆԵՐ (ԱՐՏԱԿԱՐԳ ԵՐԵՎՈՒՅԹՆԵՐ) (ԱՐՏ)
CHEMISTRY, AGRICULTURALՔԻՄԻԱ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 
CHEMISTRY, ANALYTICALՔԻՄԻԱ ՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ 
CHEMISTRY, BIOINORGANICՔԻՄԻԱ ԿԵՆՍԱՕՐԳԱՆԱԿԱՆ 
CHEMISTRY, CLINICALՔԻՄԻԱ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ 
CHEMISTRY, INORGANICՔԻՄԻԱ ԱՆՕՐԳԱՆԱԿԱՆ 
CHEMISTRY, ORGANICՔԻՄԻԱ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ
CHEMISTRY, PHARMACEUTICALՔԻՄԻԱ ԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ 
CHEMISTRY, PHYSICALՔԻՄԻԱ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ
CHEMISTRYՔԻՄԻԱ 
CHEMORECEPTORS ՄԻՄԻՈԸՆԿԱԼԻՉՆԵՐ
CHEMOSTERILANTSՎԱՐԱԿԱԶԵՐԾՈՂ ՔԻՄԻԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ 
CHEMOTACTIC FACTORS, MACROPHAGEՔԵՄՈՏԱՔՍԻԿ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ ՄԱԿՐՈՖԱԳԵՐԻ 
CHEMOTACTIC FACTORSՔԵՄՈՏԱՔՍԻԿ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ 
CHEMOTACTIC FACTORS, EOSINOPHILՔԵՄՈՏԱՔՍԻԿ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ ԷՈԶԻՆՈՖԻԼՆԵՐԻ 
CHEMOTAXIS ՔԵՄՈՏԱՔՍԻՍՆԵՐ 
CHEMOTAXIS, LEUKOCYTE ՔԵՄՈՏԱՔՍԻՍ ԼԵՅԿՈՑԻՏՆԵՐԻ 
CHENODEOXYHOLIC ACIDԽԵՆՈԴԵԶՕՔՍԻԽՈԼԱԹԹՈՒ 
CHERUBISMԽԵՐՈՎԻԶՄ 
CHEST PAINԿՐԾՔԱՎԱՆԴԱԿ, ՑԱՎԵՐ 
CHEST TUBESԿՐԾՔԻ ԽՈՌՈՉ, ԴՐԵՆԱԺԱՅԻՆ ՎԻՐԱՓՈՂԵՐ 
CHEWING GUMԾԱՄՈՆ 
CHEYNE-STOKES RESPIRATIONՉԵՅՆ-ՍՏՈՔՍԻ ՇՆՉԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
CHICAGO ՉԻԿԱԳՈ 
CHICK EMBRYOՀԱՎԻ ՍԱՂՄ
CHICKENPOXՋՐԾԱՂԻԿ
CHICKENSՀԱՎԵՐ
CHICKUNGUNYA VIRUS ՉԻԿՈՒՆԳՈՒՆԻԱՀԱՐՈՒՑԻՉ 
CHILBLAINSՑՐՏԱՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
CHILDԵՐԵԽԱՆԵՐ 
CHILD ABUSEԵՐԵԽԱՆԵՐ, ԿՈՊԻՏ ՎԵՐԱԲԵՐՄՈՒՆՔ
CHILD ABUSE, SEXUALԵՐԵԽԱՆԵՐ, ԲԱՐՈՅԱԶՐԿՈՒՄ 
CHILD ADVOCACYԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
CHILD BEHAVIORԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՎԱՐՔ
CHILD BEHAVIOR, DISORDERSԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՎԱՐՔ, ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ 
CHILD CAREԵՐԵԽԱՆԵՐ, ԽՆԱՄՔ 
CHILD CUSTODYԵՐԵԽԱՆԵՐ, ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ 
CHILD DAY CARE CENTERSՄԱՆԿԱԿԱՆ ՑԵՐԵԿԱՅԻՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐ 
CHILD DEVELOPMENTԵՐԵԽԱՆԵՐ, ԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 
CHILD DEVELOPMENT DISORDERS, PERVASIVEԵՐԵԽԱՆԵՐ, ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ ՊԵՐՎԱԶԻՎԱՅԻՆ 
CHILD DEVELOPMENT DISORDERSԵՐԵԽԱՆԵՐ, ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ 
CHILD GUIDANCEՀՈԳԵՄԱՆԿԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ
CHILD GUIDANCE CLINICSՄԱՆԿԱԿԱՆ ԿՈՆՍՈՒԼՏԱՑԻՈՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐ ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ 
CHILD HEALTH SERVICESԵՐԵԽԱՆԵՐ, ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
CHILD LANGUAGEՄԱՆԿԱԿԱՆ ԼԵԶՈՒ
CHILD NUTRITIONԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՍՆՈՒՑՈՒՄ
CHILD NUTRITION DISORDERSԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՍՆՈՒՑՈՒՄ, ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ 
CHILD PSYCHIATRYՄԱՆԿԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ 
CHILD PSYCHOLOGYՄԱՆԿԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
CHILD REACTIVE DISORDERSՄԱՆԿԱԿԱՆ ՌԵԱԿՏԻՎ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ 
CHILD REARINGԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ԴԱՍՏԻԱՐԱԿՈՒՄ 
CHILD WELFAREԵՐԵԽԱՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԱԽԱՀՈՎՈՒՄ,ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 
CHILD, ABANDONEDԵՐԵԽԱՆԵՐ ԸՆԿԵՑԻԿ 
CHILD, EXCEPTIONALԵՐԵԽԱՆԵՐ ԲԱՑԱՌԻԿ 
CHILD, GIFTEDԵՐԵԽԱՆԵՐ ՇՆՈՐՀԱԼԻ (ՏԱՂԱՆԴԱՎՈՐ) 
CHILD, HOSPITALIZEDԵՐԵԽԱՆԵՐ ՀՈՍՊԻՏԱԼԱՑՎԱԾ 
CHILD, INSTITUTIONALIZEDԵՐԵԽԱՆԵՐ, ՄԵԿՈՒՍԱՑՎԱԾ ԾԱՆՐ ՊԱԹՈԼՈԳԻԱՅԻ ՊԱՏՃԱՌՈՎ 
CHILD, PRESCHOOLՆԱԽԱԴՊՐՈՑԱԿԱՆՆԵՐ 
CHILD, UNWANTEDԵՐԵԽԱ ԱՆՑԱՆԿԱԼԻ 
CHILE ՉԻԼԻ 
CHILESTADIENOLSԽՈԼԵՍՏԱԴԻԵՆՈԼՆԵՐ
CHIMERAՔԻՄԵՌ
CHIMPANSEE TROGLODYTESՇԻՄՊԱՆԶԵ ՍՈՎՈՐԱԿԱՆ 
CHINԿԶԱԿ 
CHINCHILLAՇԻՆՇԻԼԱ
CHIORIONԽՈՐԻՈՆ ( ԹԱՎԿԵՆԻ) 
CHIROPRACTICՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱ
CHITINԽԻՏԻՆ
CHITIN SYNTHASEԽԻՏԻՆՍԻՆՏԱԶԱ 
CHITINASEԽԻՏԻՆԱԶ 
CHLAMYDIAԽԼԱՄԻԴԻԱՆԵՐ 
CHLAMYDIACEAE INFECTIONSԽԼԱՄԻԴԻՈԶՆԵՐ 
CHLAMYDOMONASԽԼԱՄԻԴՈՄՈՆԱԴՆԵՐ
CHLORAMPHENICOLՔԼՈՐԱՄՖԵՆԻԿՈԼ 
CHLOOPORMՄԼՈՐՈՖՈՐՄ
CHLORAL HYDRATEՔԼՈՐԱԼՀԻԴՐԱՏ
CHLORALOSEՔԼՈՐԱԼՈԶ 
CHLORAMBUCILՔԼՈՐԱՄԲՈՒՑԻԼ
CHLORAMINESՔԼՈՐԱՄԻՆՆԵՐ
CHLORAMPHENICOL ACETYLTRANSFERASEՔԼՈՐԱՄՖԵՆԻԿՈԼ-ԱՑԵՏԻԼ-ՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ 
CHLORAMPHENICOL RESISTANCEՔԼՈՐԱՄՖԵՆԻԿՈԼ, ԴԻՄԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
CHLORANILՔԼՈՐԱՆԻԼ
CHLORATESՔԼՈՐԱՏՆԵՐ 
CHLORBENZOATESՔԼՈՐԲԵՆԶՈԱՏՆԵՐ
CHLORCYCLISINEՔԼՈՐՑԻԿԼԻԶԻՆ 
CHLORDANՔԼՈՐԴԱՆ
CHLORDIAZEPOXIDEԽԼՈԶԵՊԻԴ 
CHLORELLAՔԼՈՐԵԼԱ
CHLORFENVINPHOSՔԼՈՐՖԵՆՎԻՆՖՈՍ
CHLORHEXIDINEՔԼՈՐՀԵՔՍԻԴԻՆ
CHLORIDE PEROXIDASEՔԼՈՐԻԴՊԵՐՕՔՍԻԴԱԶ 
CHLORIDESՔԼՈՐԻԴՆԵՐ 
CHLORISONDAMINEՔԼՈՐԻԶՈՆԴԱՄԻՆ
CHLORITHIAZIDEՔԼՈՐՏԻԱԶԻԴ 
CHLORMADINONEՔԼՈՐՄԱԴԻՆՈՆ
CHLORMEQCATՔԼՈՐՄԵԿՎԱՏ
CHLORMERCURIBENZOATESՔԼՈՐՄԵՐԿՈՒՐԻԲԵՆԶՈԱՏՆԵՐ
CHLORMERODRINՔԼՈՐՄԵՐՈԴՐԻՆ 
CHLORMETHAMPHETAMINEՔԼՈՐՄԵՏԱՄՖԵՏԱՄԻՆ 
CHLORMETHIAZOLEՔԼՈՐՄԵՏԻԱԶՈԼ 
CHLORMETHYL METHYL ETHERՔԼՈՐՄՈԹԻԼՄԵԹԻԼԱՅԻՆ ԵԹԵՐ 
CHLORMEZANONEՔԼՈՐՄԵԶԱՆՈՆ 
CHLOROACETOPHENONEՔԼՈՐԱՑԵՏՈՖԵՆՈՆ 
CHLOROBENZENESՔԼՈՐԲԵՆԶՈԼՆԵՐ
CHLOROBUTANIOLՔԼՈՐԲՈՒՏԱՆՈԼ 
CHLOROGUNAIDEՔԼՈՐԳՈՒԱՆԻԴ 
CHLOROHYDRINSՔԼՈՐՀԻԴՐԻՆՆԵՐ 
CHLOROMERCURINITTROPHENOLSՔԼՈՐՄԵՐԿՈՒՐԻՆԻՏՐՈՖԵՆՈԼՆԵՐ
CHLOROMERCURIPHENYLSULPONATEՔԼՈՐՄԵՐԿՈՒՐԻՖԵՆԻԼՍՈՒԼՖՈՆԱՏ 
CHLOROPHENOLSՔԼՈՐՖԵՆՈԼՆԵՐ 
CHLOROPHYLLՄԼՈՐՈՖԻԼ 
CHLOROPHYLLIDESՄԼՈՐՈՖԻԼԻԴՆԵՐ
CHLOROPLASTSՔԼՈՐՈՊԼԱՍՏՆԵՐ 
CHLOROPRENEՔԼՈՐՈՊՐԵՆ
CHLOROQUINEՄԼՈՐՈԽԻՆ 
CHLOROQUINOLINOLSՔԼՈՐԽԻՆՈԼԻՆՈԼՆԵՐ 
CHLOROTRIANISENEՔԼՈՐՏՐԻԱՆԻԶԵՆ 
CHLORPHENAMIDINEՔԼՈՐՖԵՆԱՄԻԴԻՆ 
CHLORPHENESINՔԼՈՐՖԵՆԻԶԻՆ
CHLORPHENIRAMINEՔԼՈՐՖԵՆԻՐԱՄԻՆ 
CHLORPHENTERMINEՔԼՈՐՖԵՆՏԵՐՄԻՆ
CHLORPROMAZINEՔԼՈՐՊՐՈՄԱԶԻՆ
CHLORPROPAMIDEՔԼՈՐՊՐՈՊԱՄԻԴ
CHLORPROPHAMՔԼՈՐՊՐՈՖԱՄ
CHLORPROTHIXENEՔԼՈՐՊՐՈՏԻՔՍԵՆ
CHLORQUINALDOLՔԼՈՐԽԻՆԱԼԴՈԼ
CHLORTETRACYCILINEՔԼՈՐՏԵՏՐԱՑԻԿԼԻՆ
CHLORTHALIDONEՔԼՈՐՏԱԼԻԴՈՆ 
CHLORZOXAZONEՔԼՈՐԶՈՔՍԱԶՈՆ
CHOANAL ATRESIAԽՈԱՆՆԵՐԻ ԱՆԱՆՑՔՈՒԹՅՈՒՆ
CHOICE BEHAVIORԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՔ
CHOLAGOGUES AND CHOLERETICSԼԵՂԱՄՈՒՂ ԵՎ ԼԵՂԱՌԱՋԱՑՆՈՂ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ 
CHOLANESԽՈԼԱՆՆԵՐ
CHOLANGIOGRAPHYԼԵՂԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
CHOLANGIOMAԽՈԼԱՆԳԻՈՄԱ+A514 
CHOLANGIOPANCREATOGRAPHY,ENDOSCOPIC  ԽՈԼԱՆԳԻՈՊԱՆԿՐԵԱՏՈԳՐԱՖԻԱ  ԷՆԴՈՍԿՈՊԻԿ,  
DETROGRADEՀԵՏԸՆԹԱՑ 
CHOLANGITISԽՈԼԱՆԳԻՏ
CHOLANGITIS, SCLEROSINGԽՈԼԱՆԳԻՏ ԿԱՐԾՐԱՑՈՂ
CHOLECALICFERILSԽՈԼԵԿԱԼՑԻՖԵՐՈԼՆԵՐ 
CHOLECYSTECTOMYԽՈԼԵՑԻՍՏԷԿՏՈՄԻԱ 
CHOLECYSTITISԽՈԼԵՑԻՍՏԻՏ 
CHOLECYSTOGRAPHYԼԵՂԱՊԱՐԿԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
CHOLECYSTOKININԽՈԼԵՑԻՍՏՈԿԻՆԻՆ 
CHOLECYSTOSTOMYԽՈԼԵՑԻՍՏՈՍՏՈՄԻԱ
CHOLEDOCHAL CYSTԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԼԵՂԱԾՈՐԱՆԻ ԲՈՒՇՏ 
CHOLEDOCHOSTOMYԽՈԼԵՆԴՈԽՈՍՏՈՄԻԱ 
CHOLELITHIASISԼԵՂԱՔԱՐԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ 
CHOLENESTERASE REACTIVATORSԽՈԼԻՆԷՍԹԵՐԱԶՆԵՐ ՀԱԿԱԶԴԻՉՆԵՐ 
CHOLENSԽՈԼԵՆՆԵՐ
CHOLERAԽՈԼԵՐԱ
CHOLERA TOXINԽՈԼԵՐԱՅԻՆ ԹՈՒՅՆ 
CHOLERA VACCINE(ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹ )ՎԱԿՑԻՆԱ ԽՈԼԵՐԱՅԻՆ 
CHOLESTADIENESԽՈԼԵՍՏԱԴԻԵՆՆԵՐ
CHOLESTANESԽՈԼԵՍՏԱՆՆԵՐ
CHOLESTANOLSԽՈԼԵՍՏԱՆՈԼՆԵՐ 
CHOLESTANONESԽՈԼԵՍՏԱՆՈՆՆԵՐ
CHOLESTASISԽՈԼԵՍՏԱԶ 
CHOLESTASIS, INTRAHEPATICԽՈԼԵՍՏԱԶ ՆԵՐԼՅԱՐԴԱՅԻՆ 
CHOLESTEATOMAԽՈԼԵՍՏԵԱՏՈՄԱ 
CHOLESTENESԽՈԼԵՍՏԵՆՈՆՆԵՐ
CHOLESTEROLԽՈԼԵՍՏԵՐԻՆ 
CHOLESTEROLԽՈԼԵՍՏԵՆՆԵՐ
CHOLESTEROL ACYLTRANSFERASEԽՈԼԵՍՏԵՐԻՆ -ԱՑԵՏԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ
CHOLESTEROL DESMOLASEԽՈԼԵՍՏԵՐԻՆ -ԴԵՍՄՈԼԱԶ 
CHOLESTEROL DIETARYԽՈԼԵՍՏԵՐԻՆ ՍՆՆԴԱՅԻՆ 
CHOLESTEROL ESTER STORAGE DISEASEԽՈԼԵՍՏԵՐԻՆԻ ԵԹԵՐՆԵՐԻ ԿՈՒՏԱԿՄԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ 
CHOLESTEROL ESTERASEԽՈԼԵՍՏԵՐԻՆԷՍԹԵՐԱԶ 
CHOLESTEROL ESTERSԽՈԼԵՍՏԵՐԻՆԻ ԵԹԵՐՆԵՐ 
CHOLESTEROL OXIDASEԽՈԼԵՍՏԵՐՈԼՕՔՍԻԴԱԶ
CHOLESTEROL-7- HYDROXYLASEԽՈԼԵՍՏԵՐԻՆ -7- ՀԻԴՐՕՔՍԻԼԱԶ 
CHOLESTYRAMINEԽՈԼԵՍՏԻՐԱՄԻՆ 
CHOLINEԽՈԼԻՆ 
CHOLINE ACETIL ԽՈԼԻՆԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
CHOLINE ACETY TRANSFERASEԽՈԼԻՆ -ԱՑԵՏԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ 
CHOLINE KINASEԽՈԼԻՆԿԻՆԱԶ
CHOLINEPHOSPHOTRANSFERASEԽՈԼԻՆՖՈՍՖՈՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ 
CHOLINERGIC FIBERSԽՈԼԻՆԷՐԳԻԱԿԱՆ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ ԹԵԼԻԿՆԵՐ
CHOLINESTERASE INHIBITORSԽՈԼԻՆԷՍԹԵՐԱԶՆԵՐ ԱՐԳԵԼԱԿԻՉՆԵՐ 
CHOLINESTERASESԽՈԼԻՆԷՍԹԵՐԱԶՆԵՐ
CHOLIS ACIDSԼԵՂԱԹԹՈՒՆԵՐ 
CHROMOSOMES,HUMAN,PAIR IIՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ, ԶՈՒՅԳ II 
CHONDRO-4-SULFATASEԽՈՆԴՐՈ-4-ՍՈՒԼՖՏԱԶ 
CHONDROBLASTOMAԽՈՆԴՐՈԲԼԱՍՏՈՄԱ
CHONDROCALCINOSISԽՈՆԴՐՈԿԱԼՑԻՆՈԶ  (ԽՈՆԴՐՈԿԱԼՑԻՈՒՄԱԱԽՏ) 
CHONDROITINԽՈՆԴՐՈԻՏԻՆ 
CHONDROITIN LYASESԽՈՆԴՐՈԻՏԻՆ- ԼԻԱԶՆԵՐ 
CHONDROITIN SULFATESԽՈՆԴՐՈԻՏԻՆՍՈՒԼՖԱՏՆԵՐ 
CHONDROITINASESԽՈՆԴՐՈԻՏԻՆԱԶՆԵՐ
CHONDROITINSULFATASEԽՈՆԴՐՈԻՏԻՆՍՈՒԼՖԱՏԱԶ
CHONDROMAԽՈՆԴՐՈՄԱ, ԱՃԱՌԱՈՒՌՈՒՑՔ
CHONDROMATOSIS, SYNOVALԽՈՆԴՐՈՄԱՏՈԶ ՍԻՆՈՎԱԼ 
CHORAZEPATE DIPOTASSIUMՔԼՈՐԱԶԵՊԱՏԻ ԵՐԿԿԱԼԻՈՒՄԱԿԱՆ ԱՂ 
CHORDA TYMPANIԹՄԲԿԱԼԱՐ 
CHORDAE TENDINEAEՋԼԱՅԻՆ ԽՈՐԴԱՆՆԵՐ 
CHORDATAՔՈՐԴԱՎՈՐՆԵՐ
CHORDOMAՔՈՐԴՈՄԱ (ՔՈՐԴԱՅԻ ՈՒՌՈՒՑՔ)
CHOREAԽՈՐԵԱ
CHORIOADENOMAԽՈՐԻՈՆԱԴԵՆՈՄԱ
CHORIOCARCINOMAԽՈՐԻՈԿԱՐՑԻՆՈՄԱ 
CHORIONIC VILLIԽՈՐԻՈՆԱՅԻՆ ԹԱՎԻԿՆԵՐ 
CHORIORETINITISԽՈՐԻՈՌԵՏԻՆԻԳ ( ԽՈՐԻՈՑԱՆՑԵՆԱԲՈՐԲ)
CHORISMATE MUTASEԽՈՐԻԶՄԱՏՈՄԱՏՈԶ 
CHORISMIC ACIDԽՈՐԻԶՄԱԹԹՈՒ
CHORISTOMAՇԵՂԱՀՅՈՒՍՔ (ԽՈՐԻՍՏՈՄԱ) 
CHOROID NEOPLASMSԱՉՔԻ ԱՆՈԹԱԹԱՂԱՆԹԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
CHOROID DISEASESԱՆՈԹԱԹԱՂԱՆԹԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
CHOROID HEMORRHAGEԵՆԹԱՑԱՆՑԵՆՍԱՅԻՆ ԱՐՅՈՒՆԱՀՈՍՈՒԹՅՈՒՆ 
CHOROID PLEXUSԱՆՈԹԱՅԻՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔ 
CHOROIDERMIAԱՉՔԻ ԱՆՈԹԱԹԱՂԱՆԹԻ ԱՊԱՃՈՒՄ
CHOROIDITISԽՈՐԻՈԻԴԻՏ (ՄԶՆԵՆՈՒ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ)
CHRIMATOGRAPHY, AFFINITYՔՐՈՄԱՏՈԳՐԱՖԻԱ ԱՖԻՆԱԿԱՆ
CHRISTIAN SCIENCEՔՐԻՍՏՈՆԵԱԿԱՆ ՈՒՍՄՈՒՆՔ
CHRISTIANITYՔՐԻՍՏՈՆԵՈՒԹՅՈՒՆ 
CHRISTMAS DISEASEՀԵՄՈՖԻԼԻԱ B 
CHROMAFFIN GRANULES ՔՐՈՄԱՖԻՆԱՅԻՆ ՀԱՏԻԿՆԵՐ 
CHROMAFFIN SYSTEM ՔՐՈՄԱՖԻՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 
CHROMANSՔՐՈՄԱՆՆԵՐ 
CHROMATES ՔՐՈՄԱՏՆԵՐ 
CHROMATIDSՔՐՈՄԱՏԻԴՆԵՐ
CHROMATINՔՐՈՄԱՏԻՆ
CHROMATOGRAPHYՔՐՈՄԱՏՈԳՐԱՖԻԱ ( ԳՈՒՆԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ)
CHROMATOGRAPHY, DEAECELLULOSE ՔՐՈՄԱՏՈԳՐԱՖԻԱ ԲՆԱՓԱՅՏԻ ԹԱՂԱՆԹԻ ՎՐԱ 
CHROMATOGRAPHY, GASՔՐՈՄԱՏՈԳՐԱՖԻԱ ԳԱԶԱՅԻՆ 
CHROMATOGRAPHY, GELՔՐՈՄԱՏՈԳՐԱՖԻԱ ՀԵԼՈՒՄ 
CHROMATOGRAPHY, HIGH PRESSURE LIQUID ՔՐՈՄԱՏՈԳՐԱՖԻԱ ՀԵՂՈՒԿԱՅԻՆ ԲԱՐԶՐ ՃՆՇՄԱՆ ՏԱԿ 
CHROMATOGRAPHY, ION EXCHANGE ՔՐՈՄԱՏՈԳՐԱՖԻԱ ԻՈՆԱՓՈԽԱՆԱԿԱՅԻՆ
CHROMATOGRAPHY, LIQUIDՔՐՈՄԱՏՈԳՐԱՖԻԱ ՀԵՂՈՒԿԱՅԻՆ
CHROMATOGRAPHY, PAPERՔՐՈՄԱՏՈԳՐԱՖԻԱ ԹՂԹԻ ՎՐԱ 
CHROMATOGRAPHY, THIN LAYERՔՐՈՄԱՏՈՖՈՐՆԵՐ 
CHROMIUMՄՐՈՄ
CHROMIUM ALLIYSՔՐՈՄԻ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐ 
CHROMIUM ISOTOPESՔՐՈՄ ,ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ
CHROMIUM ISOTOPESՔՐՈՄ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ
CHROMOBLASTOMYCOSIS ՔՐՈՄԱԲԼԱՍՏՈՄԻԿՈԶ (ՔՐՈՄԱԲԼԱՍՏՈՍՆԿԱԽՏ) 
CHROMOGENIC COMPOUNDS ՔՐՈՄԱԾԻՆ ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
CHROMOGRANINS ՔՐՈՄԱԳՐԱՆԻՆՆԵՐ
CHROMOMYCINS ՔՐՈՄՈՄԻՑԻՆՆԵՐ 
CHROMONES ՔՐՈՄՈՆՆԵՐ 
CHROMOSOME ABERRATIONSՔՐՈՄՈՍՈՄԱՅԻՆ ԱԲԵՌԱՑԻԱՆԵՐ
CHROMOSOME ABNORMALITIESՔՐՈՄՈՍՈՄԱՅԻՆ ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
CHROMOSOME DELETION ՔՐՈՄՈՍՈՄԱՅԻՆ ՎԵՐԱՑՈՒՄ 
CHROMOSOME FRAGILE SITES ՔՐՈՄՈՍՈՄԱՅԻՆ ԴՅՈՒՐԱԲԵԿՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐ 
CHROMOSOME MAPPING ՔՐՈՄՈՍՈՄԱՅԻՆ ՔԱՐՏԵԶԱՎՈՐՈՒՄ 
CHROMOSOMESՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ 
CHROMOSOMES, BACTERIALՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ 
CHROMOSOMES, FUNGALՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՍՆԿԱՅԻՆ 
CHROMOSOMES, HUMANՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ
CHROMOSOMES, HUMAN 21-22ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ 21-22 
CHROMOSOMES, HUMAN 6-12ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ 6-12 
CHROMOSOMES, HUMAN, 1-3ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ 1-3 
CHROMOSOMES, HUMAN, 16-18ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ 16-18 
CHROMOSOMES, HUMAN, 19-20ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ 19-20 
CHROMOSOMES, HUMAN, PAIR 1ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ, ԶՈՒՅԳ I 
CHROMOSOMES, HUMAN, PAIR IIIՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ, ԶՈՒՅԳ III 
CHROMOSOMES, HUMAN, PAIR XՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ, ԶՈՒՅԳ X 
CHROMOSOMES, HUMAN, PAIR XՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ, ԶՈՒՅԳ XI 
CHROMOSOMES, HUMAN, PAIR XIIIՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ, ԶՈՒՅԳ XIII 
CHROMOSOMES, HUMAN,13-15ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ 13-15 
CHROMOSOMES,HUMAN, 4-5ՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ 4-5 
CHROMOSOMES,HUMAN, PAIR XIIՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ, ԶՈՒՅԳ XII 
CHROMOSOMES,HUMAN, PAIR XIVՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ, ԶՈՒՅԳ XIV 
CHROMOSOMES,HUMAN, PAIR XIXՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ, ԶՈՒՅԳ XIX 
CHROMOSOMES,HUMAN, PAIR XVՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ, ԶՈՒՅԳ XV 
CHROMOSOMES,HUMAN, PAIR XVIՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ,ԶՈՒՅԳ XVI 
CHROMOSOMES,HUMAN, PAIR XVIIIՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ, ԶՈՒՅԳ XVIII 
CHROMOSOMES,HUMAN, PAIR XXՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ,ԶՈՒՅԳ XX 
CHROMOSOMES,HUMAN, PAIR XXIՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ, ԶՈՒՅԳ XXI 
CHROMOSOMES,HUMAN, PAIR XXIIՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ, ԶՈՒՅԳ XXII 
CHROMOSOMES,HUMAN,PAIR XVIIՔՐՈՄՈՍՈՄՆԵՐ ՄԱՐԴՈՒ, ԶՈՒՅԳ XVII 
CHROMOSOMOL PROTENIS, NON-HISTONEՔՐՈՄՈՍՈՄԱՅԻՆ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ՈՉՀԻՍՏՈՆԱՅԻՆ 
CHRYSENESԽՐԻԶԵՆՆԵՐ
CHURG-STRAUSS SYNDROMEՉԱՐՋ-ՍՏՐԱՈՒՍԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
CHYLEԽԻԼՈՒՍ, ՄԱՄԱՑ
CHYLOMICRONSԽԻԼՈՄԻԿՐՈՆՆԵՐ
CHYLOPERITONEUMԽԻԼՈՊԵՐԻՏՈՆԵՈՒՄ
CHYLOTHORAXԽԻԼՈԹՈՐԱՔՍ
CHYMOPAPAINԽԻՄՈՊԱՊԱՐԻՆ 
CHYMOTRYPSINԽԻՄՈՏՐԻՊՍԻՆ 
CHYMOTRYPSINOGENԽԻՄԻՈՏՐԻՊՍԻՆՈԳԵՆ 
CILASTATIN ՑԻԼԱՍՏԱՏԻՆ 
CILIAԹԱՐԹԻՉԻԿՆԵՐ 
CILIARY MOTILITY DISORDERS ԹԱՐԹԻՉԱՎՈՐ ԷՊԻԹԵԼԻ ՇԱՐԺՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ 
CILIARY RODYԹԱՐԹԻՉԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ 
CILIATA ԻՆՖՈՒԶՈՐԻԱՆԵՐ ԹԱՐԹԻՉԱՎՈՐՆԵՐ 
CIMETIDINE ՑԻՄԵՏԻԴԻՆ 
CINANSERIN ՑԻՆԱՆՍԵՐԻՆ 
CINCHNOMAԽԻՆԱԾԱՌ 
CINCHONA ALKALOIDISԽԻՆԱԾԱՌԻ ԱԼԿԱԼՈԻԴՆԵՐ
CINCHOPHENՑԻՆԽՈՖԵՆ 
CINNAMATES ՑԻՆԱՄԱՏՆԵՐ 
CINNAMONԴԱՐՉԻՆ
CINNARIZINE ՑԻՆԱՐԻԶԻՆ 
CINOXACIN ՑԻՆՕՔՍԱՑԻՆ 
CIOCHEMISTRYԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱ
CISPLATINՑԻՍՊԼԱՏԻՆ
CIPROFLOXACIN ՁԻՊՐՈՖԼՈՍԱՑԻՆ 
CIRCADIAN RHYTHM ՑԻՐԿԱԴԱՅԻՆ ՌԻԹՄ 
CIRCLE OF WILLISՎԱԼԻԶՅԱՆ ՇՐՋԱՆ 
CIRCULAR DICHROISM ՇՐՋԱՆԱՌՈՒ ԴԻԽՐՈԻԶՄ 
CIRCULATORY, RESPIRATORY PHYSIOLOGY (NON MESH)ԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ, ՇՆՉԱՌՈՒԹՅԱՆ  
ՖԻԶԻՈԼՈԳԻԱ (ԲՆԱԽՈՍՈՒԹՅՈՒՆ) (ԱՐՏ)
CIRCUMCISIONԹԼՊԱՏՈՒՄ 
CISTERNA MAGNAՑԻՍՏԵՈՆ ՄԵԾ 
CITALOPRAMՑԻՏԱԼՈՊՐԱՄ
CITIES (NON MESH)ՔԱՂԱՔՆԵՐ (ԱՐՏ)
CITOCHROME B ՑԻՏՈՔՐՈՄ B 
CITOCHROME C-1 ՑԻՏՈՔՐՈՄ C-1 
CITOCHROME P-450 ՑԻՏՈՔՐՈՄ P-450 
CITRACONIC ACID ՑԻՏՐԱԿՈՆԱԹԹՈՒ 
CITRACONIC ANHYDRIDES ՑԻՏՐԱԿՈՆԱՅԻՆ ԱՆՀԻԴՐԻԴՆԵՐ 
CITRATE SYNTHASE ՑԻՏՐԱՏ ՍԻՆՏԱԶ
CITRATES ՑԻՏՐԱՏՆԵՐ 
CITRIC ACID CYCLEԿԻՏՐՈՆԱԹԹՎԻ ՑԻԿԼ 
CITRULLINE ՑԻՏՐՈՒԼԻՆ 
CITRUS FRUITS ՑԻՏՐՈՒՍԱՅԻՆՆԵՐ 
CITY PLANNINGՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ 
CIVIL DEFENSEՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
CIVIL DISORDERSՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀՈՒԶՈՒՄՆԵՐ 
CLAMSՓԱՓԿԱՄՈՐԹՆԵՐ ԾՈՎԱՅԻՆ ՈՒՏԵԼԻ 
CLEAVE STAGE,OVUM ՁՈՒ, ՏՐՈՀՄԱՆ ՇՐՋԱՆՆԵՐ 
CLEFT LIPՇՐԹՈՒՆՔՆԵՐ ՃԵՂՔՎԱԾՔ 
CLEFT PALATEՔԻՄՔԻ ՃԵՂՔՎԱԾՔ 
CLEMACTINEՏԱՎԵԳԻԼ 
CLERGYՀՈԳԵՎՈՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
CLINICAL MEDICINEԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ 
CLINICAL NURSING RESEARCHԲՈՒԺՔՈՒՅՐԵՐ, ԿԼԻՆԻԿԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ  
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ
CLINICSԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ԲՈՒԺԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՆԵՐ 
CLONORCHIS SINENSISԵՐԿԲԵՐԱՆԱՆԻ ՉԻՆԱԿԱՆ 
CLORGYLINEՔԼՈՐԳԻԼԻՆ 
CLOSING VOLUMEՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԾԱՎԱԼ
CLOT RETRACTIONՌԵՏՌԱԿՑԻԱ (ՓՈՔՐԱՑՈՒՄ, ԿՐՃԱՏՈՒՄ) ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ 
CLOTHINGՀԱԳՈՒՍՏ 
CLOZAPINEԱԶԱԼԵՊՏԻՆ 
CLUBFOOTԾՌԱԹԱԹՈՒԹՅՈՒՆ 
CLUSTER HEADACHEՓՆՋԱՅԻՆ ԳԼԽԱՑԱՎ 
COAL MININGՔԱՐԱԾԽԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՀԱՆՈՒՄ 
COAL TARԿՈՒՊՐ (ՁՅՈՒԹ) ՔԱՐԱԾԽԱՅԻՆ 
COBRA NEUROTOXINSՆՅԱՐԴԱԹՈՒՅՆԵՐ ԿՈԲՐԱՆԵՐԻ 
COBRA VENOMSԹՈՒՅՆԵՐ ԿՈԲՐԱՆԵՐԻ 
COCAԿՈԿԱ 
COCAINEԿՈԿԱԻՆ
COCARCINOGENESISԿՈԿԱՆՑԵՐՈԳԵՆԵԶ 
COCCIDIAԿՈԿՑԻԴՆԵՐ
COCCIDIOIDESԿՈԿՑԻԴԻՈԻԴՆԵՐ
COCCIDIOIDINԿՈԿՑԻՈԻԴԻՆ
COCCIDIOIDOMYCOSISԿՈԿՑԻՈԻԴՈՄԻԿՈԶ
COCCIDIOSISԿՈԿՑԻԴԻՈԶ 
COCCIDIOSTATSՀԱԿԱԿՈԿՑԻԴԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ 
COCCYXԺՈՉՈՒԿ
COCHLEAԽԽՈՒՆՋ 
COCHLEAR AQUEDUCTԽԽՈՒՆՋԱՅԻՆ ՋՐԱԾՈՐԱՆ 
COCHLEAR DISEASES ԽԽՈՒՆՋՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
COCHLEAR DUCT ԽԽՈՒՆՋԱՅԻՆ ԾՈՐԱՆ 
COCHLEAR IMPLANTԽԽՈՒՆՋԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹ 
COCHLEAR MICROPHONIC POTENTIALSԽԽՈՒՆՋԱՅԻՆ ԽՈՍԱՓՈՂԱՅԻՆ (ՄԻԿՐՈՖՈՆԱՅԻՆ) ՊՈՏԵՆՑԻԱԼՆԵՐ (ՆԵՐՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ)
COCHLEAR NERVEԽԽՈՒՆՋԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴ 
COCKAYNE SYNDROMEԿՈԿԵՅՆԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
COCKROACHESՍԵՎՈՒՏԻՃՆԵՐ (ՏԱՐԱԿԱՆՆԵՐ)
COCONUTԿՈԿՈՍ 
COD LIVER OILԳՈՂԱՁԿԱՆ ԼՅԱՐԴԻ ՃԱՐՊ
COELENTERATE VENOMSԹՈՒՅՆԵՐ ԱՂԵԽՈՐՇԱՎՈՐՆԵՐԻ 
COENZYME AԿՈՖԵՐՄԵՆՏ A 
COENZYME A SYNTHETASESԿՈՖԵՐՄԵՆՏ A ՍԻՆԹԵՏԱԶՆԵՐ 
COENZYME A-TRANSFERASESԿՈՖԵՐՄԵՆՏ A-ՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶՆԵՐ 
COENZYMESԿՈՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐ 
COERCIONՀԱՐԿԱԴՐՈՒՄ,ԲՌՆԱԴԱՏՈՒՄ
COFFEEՍՈՒՐՃ 
COFORMYCINԿՈՖՈՐՄԻՑԻՆ
COGNITION ԻՄԱՑՈՒԹՅՈՒՆ
COGNITION DISORDERSՃԱՆԱՉՈՂԱԿԱՆ ԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄ
COHORT STUDIESԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԽՄԲԵՐԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ 
COIN LESION, PULMONARYԳՆԴԱՁԵՎ ԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԹՈՔԵՐՈՒՄ 
COITUSԿՈԻՏՈՒՍ
COITUS INTERRUPTUSԿՈԻՏՈՒՍ ԸՆԴՀԱՏՎԱԾ
COKEԿՈԿՔ
COLCHICINEԿՈԼԽԻՑԻՆ
COLCHICUMԿՈԼԽԱՄԻՆ (ԲԵԶՎՐԵՄԵՆՆԻԿ-ԲԱԶՄԱՄՅԱ ԽՈՏԱԲՈՒՅՍ)
COLDՑՈՒՐՏ, ՍԱՌՆՈՒԹՅՈՒՆ 
COLD CLIMATEՑՈՒՐՏ ԿԼԻՄԱ 
COLECTOMYԿՈԼԷԿՏՈՄԻԱ
COLEOPTERAԿՈՇՏԹԵՎԱՎՈՐՆԵՐ 
COLESTIPOLԿՈԼԵՍՏԻՊՈԼ
COLICԽԻԹ (ԿՈԼԻԿ) 
COLICIN FACTORSԿՈԼԻՑԻՆԻ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ 
COLICINSԿՈԼԻՑԻՆՆԵՐ
COLINUSԼՈՐ ԱՄԵՐԻԿՅԱՆ 
COLIPASESԿՈԼԻՊԱԶՆԵՐ
COLIPHAGESԿՈԼԻՖԱԳՆԵՐ 
COLISTINԿՈԼԻՍՏԻՆ 
COLITISՀԱՍՏ ԱՂԻՔԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ (ԿՈԼԻՏ)
COLLAGENԿՈԼԱԳԵՆ 
COLLAGEN DISEASESԿՈԼԱԳԵՆՈԶՆԵՐ 
COLLAPSE THERAPYԿՈԼԱՊՍԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ 
COLLATERAL CIRCULATIONԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ԿՈՂՄՆԱՃՅՈՒՂԱՅԻՆ  
(ԿՈԼԱՏԵՐԱԼ) 
COLLECTIVE BARGAININGԿՈԼԵԿՏԻՎ ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
COLLEGE ADMISSION TESTՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ԸՆԴՈՒՆՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇ 
COLLES' FRACTUREԿՈԼԻՍԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔ 
COLLODIONԿՈԼՈԴԻՈՒՄ 
COLLOIDSԿՈԼՈԻԴՆԵՐ
COLOBOMAԿՈԼՈԲՈՄԱ 
COLOBUSԿՈԼՈԲՈՒՍՆԵՐ 
COLOMBIAԿՈԼՈՒՄԲԻԱ
COLON AND RECTAL SURGERY (SPECIALTY)ՀԱՍՏ ԱՂԻՔԻ ԵՎ ՎԵՐՋՆԱՂԻՔԻ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ 
COLONIC DISEASESՀԱՍՏ ԱՂԻՔԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
COLONIC NEOPLASMSՀԱՍՏ ԱՂԻՔԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
COLONIC PSEUDO-OBSTRUCTIONՀԱՍՏ ԱՂԻՔԻ ԿԵՂԾ ԽՑԱՆՈՒՄ
COLONIC DISEASES, FUNCTIONALՀԱՍՏ ԱՂԻՔԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԳՈՐԾԱՌԱԿԱՆ
COLONIC POLYPSՀԱՍՏ ԱՂԻՔԻ ՊՈԼԻՊՆԵՐ (ՈՏԻԿՈՒՌՈՒՑՔՆԵՐ)
COLONOSCOPYԿՈԼՈՆՈՍԿՈՊԻԱ (ԽԹԱՂԻՔԱԴԻՏՈՒՄ)
COLONY-FORMING UNITS ASSAYԳԱՂՈՒԹԱՌԱՋԱՑՆՈՂ ՄԻԱՎՈՐՆԵՐ, ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
COLONY-STIMULATING FACTORSԳԱՂՈՒԹԱԽԹԱՆԻՉ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ
COLOR PERCEPTIONԸՆԿԱԼՈՒՄ ԳՈՒՅՆԻ 
COLOR PERCEPTION TESTSԳՈՒՅՆԸՆԿԱԼՄԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ
COLORADOԿՈԼՈՐԱԴՈ
COLORADO TICK FEVERԿՈԼՈՐԱԴՅԱՆ ՏԶԱՅԻՆ ՏԵՆԴ
COLORADO TICK FEVER VIRUSԿՈԼՈՐԱԴՅԱՆ ՏԶԱՅԻՆ ՏԵՆԴԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ
COLORECTAL NEOPLASMSՀԱՍՏ ԱՂԻՔԻ ԵՎ ՎԵՐՋՆԱՂԻՔԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
COLORECTAL NEOPLASMS, HEREDITARY NONPOLYPOSISՀԱՍՏ ԱՂԻՔԻ ԵՎ ՎԵՐՋՆԱՂԻՔԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ,  
ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ ՈՉ ՊՈԼԻՊՈԶ 
COLORIMETRYԿՈԼՈՐԻԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ
COLOSTOMYԿՈԼՈՍՏՈՄԻԱ (ԽԹԱՂՈՒ ԲԵՐԱՆԲԱՑՈՒՄ) 
COLOSTRUMԴԱԼ, ՍԿԶԲՆԱԿԱԹ 
COLPOSCOPYՀԵՇՏՈՑԱԴԻՏՈՒՄ
COMAԿՈՄԱ 
COMB AND WATTLESԿԱՏԱՐՆԵՐ ԵՎ ՄՈՐՈՒՔՆԵՐ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ 
COMBAT DISORDERSՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԻ 
COMBINED MODALITY THERAPYՀԱՄԱԿՑՎԱԾ ԲՈՒԺԻՉ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆ 
COMMERCEԱՌԵՎՏՈՒՐ 
COMMISSION ON PROFESSIONAL AND HOSPITAL ACTIVITIESՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՍՏՈՒԳՈՒՄԸ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑՈՒՄ
COMMITMENT OF MENTALLY ILLՀՈԳԵԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ ՄԵԿՈՒՍԱՑՈՒՄ 
COMMON BILE DUCT NEOPLASMSԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԼԵՂԱԾՈՐԱՆԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
COMMON BILE DUCTԼԵՂԱԾՈՐԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 
COMMON BILE DUCT CALCULIԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԼԵՂԱԾՈՐԱՆԻ ՔԱՐԵՐ 
COMMON BILE DUCT DISEASESԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԼԵՂԱԾՈՐԱՆԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
COMMON COLDՄՐՍԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
COMMUNICABLE DISEASESՎԱՐԱԿԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
COMMUNICABLE DISEASES CONTROLՎԱՐԱԿԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ, ՊԱՅՔԱՐ 
COMMUNICATIONՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 
COMMUNICATION AIDS FOR HANDICAPPEDՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ՀԱՇՄԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 
COMMUNICATION BARRIERSՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՊԱՏՆԵՇՆԵՐ 
COMMUNICATION METHODS, TOTALՀԱՂՈՐԴԱԿՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 
COMMUNICATIONS MEDIA (NON MESH)ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ (ԱՐՏ)
COMMUNICATIVE DISORDERSՀԱՂՈՐԴԱԿՑԱԿԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
COMMUNISMԿՈՄՈՒՆԻԶՄ
COMMUNITY PSYCHIATRYՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՀՈԳԵԲՈՒԺԱԿԱՆ ԽՄԲԵՐ 
COMMUNITY HEALTH AIDESԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ՕԳՆԱԿԱՆՆԵՐ 
COMMUNITY HEALTH NURSINGԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ՍՊԱՍԱՐԿՈՒՄ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
COMMUNITY HEALTH SERVICESԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
COMMUNITY HEALTH CENTERSՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆՆԵՐ 
COMMUNITY MEDICINEԲԺՇԿԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
COMMUNITY MENTAL HEALTH SERVICESՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  
ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
COMMUNITY PHARMACY SERVISESԴԵՂԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 
COMMUNITY-INSTITUTOINAL RELATIONS"ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ-ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ" ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
COMMUTITY, DENTISTRYՍՏՈՄԱՏՈԼՈԳԻԱ ՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ
COMORBIDITY ՈՒՂՂԵԿՑՎՈՂ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
COMPLEMENTԿՈՄՊԼԵՄԵՆՏ
COMPLEMENT 1ԿՈՄՊԼԵՄԵՆՏ, ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍ 1
COMPLEMENT 1 INACTIVATORSԿՈՄՊԼԵՄԵՆՏ C1 ԱՊԱԳՈՐԾՈՒՆԱՑՈՂՆԵՐ 
COMPLEMENT 1QԿՈՄՊԼԵՄԵՆՏ, ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍ 1Q
COMPLEMENT 1RԿՈՄՊԼԵՄԵՆՏ, ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍ 1R
COMPLEMENT 1SԿՈՄՊԼԵՄԵՆՏ, ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍ 1S 
COMPLEMENT 2
COMPLEMENT 3ԿՈՄՊԼԵՄԵՆՏ, ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍ 3 
COMPLEMENT 3 CONVERTASEԿՈՄՊԼԵՄԵՆՏ C3-Ի ԿՈՆՎԵՐՏԱԶ 
COMPLEMENT 3 NEPHRITIC FACTORԿՈՄՊԼԵՄԵՆՏ C3 ԵՐԻԿԱՄԱԲՈՐԲԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՆ 
COMPLEMENT 3AԿՈՄՊԼԵՄԵՆՏ, ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍ 3A
COMPLEMENT 3BԿՈՄՊԼԵՄԵՆՏ, ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍ 3B 
COMPLEMENT 3B INACTIVATORSԿՈՄՊԼԵՄԵՆՏ C3B ԱՊԱԳՈՐԾՈՒՆԱՑՆՈՂՆԵՐ 
COMPLEMENT 3CԿՈՄՊԼԵՄԵՆՏ, ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍ 3C
COMPLEMENT 3DԿՈՄՊԼԵՄԵՆՏ, ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍ 3D
COMPLEMENT 4ԿՈՄՊԼԵՄԵՆՏ, ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍ 4 
COMPLEMENT 4AԿՈՄՊԼԵՄԵՆՏ, ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍ 4A
COMPLEMENT 4BԿՈՄՊԼԵՄԵՆՏ, ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍ 4B
COMPLEMENT 5ԿՈՄՊԼԵՄԵՆՏ, ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍ 5 
COMPLEMENT 5AԿՈՄՊԼԵՄԵՆՏ, ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍ 5A
COMPLEMENT 5A, DES-ARGININEԿՈՄՊԼԵՄԵՆՏ, ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍ 5A ԱՌԱՆՑ ԱՐԳԻՆԻՆԻ
COMPLEMENT 6ԿՈՄՊԼԵՄԵՆՏ, ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍ 6 
COMPLEMENT 7ԿՈՄՊԼԵՄԵՆՏ, ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍ 7 
COMPLEMENT 8ԿՈՄՊԼԵՄԵՆՏ, ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍ 8 
COMPLEMENT 9ԿՈՄՊԼԵՄԵՆՏ, ԲԱՂԱԴՐԱՄԱՍ 9 
COMPLEMENT ACTIVATING ENZYMESԿՈՄՊԼԵՄԵՆՏ-ԱԿՏԻՎԱՑՆՈՂ (ԳՈՐԾՈՒՆԱՑՆՈՂ) 
ՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐ
COMPLEMENT ACTIVATIONԿՈՄՊԼԵՄԵՆՏԻ ԱԿՏԻՎԱՑՈՒՄ (ԳՈՐԾՈՒՆԱՑՈՒՄ)
COMPLEMENT FIXATION TESTSԿՈՄՊԼԵՄԵՆՏԻ ԿԱՊՄԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ
COMPLEMENT HEMOLYTIC ACTIVITY ASSAYԿՈՄՊԼԵՄԵՆՏ, ՀԵՄՈԼԻԶԱՅԻՆ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅԱՆ ՓՈՐՁԱՆՄՈՒՇ 
COMPLEMENT INACTIVATORSԿՈՄՊԼԵՄԵՆՏ ԱՊԱԳՈՐԾՈՒՆԱՑՆՈՂՆԵՐ 
COMPLEMENT MEMBRANE ATTACK COMPLEXԿՈՄՊԼԵՄԵՆՏ, ԹԱՂԱՆԹՆԵՐԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔԻ ՀԱՄԱԼԻՐ 
COMPLEMENT PATHWAY, ALTERNATIVEԿՈՄՊԼԵՄԵՆՏԻ ԱԿՏԻՎԱՑՈՒՄ, (ԳՈՐԾՈՒՆԱՑՈՒՄ) ՓՈՓՈԽԱԿԱՆ ՈՒՂԻ 
COMPLEMENT PATHWAY, CLASSICALԿՈՄՊԼԵՄԵՆՏԻ ԱԿՏԻՎԱՑՈՒՄ, (ԳՈՐԾՈՒՆԱՑՈՒՄ) ԴԱՍԱԿԱՆ ՈՒՂԻ 
COMPLIANCE ԱՌԱՁԳԱԿԱՆ ՁԵՎԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐ 
COMPOSITE RESINSԿՈՄՊՈԶԻՑԻՈՆ ԽԵԺԵՐ 
COMPOUND 48-80ՄԻԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 48-80 
COMPREHENSIVE DENTAL CAREՀԻՎԱՆԴԻ (ՊԱՑԻԵՆՏԻ) ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ԼՐԻՎ 
COMPREHENSIVE HEALTH CAREՀԻՎԱՆԴԻ (ՊԱՑԻԵՆՏԻ) ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ ԼՐԻՎ 
COMPULSIVE BEHAVIORԿՈՄՊՈՒԼՍԱՅԻՆ ՎԱՐՔ 
COMPULSIVE PERSONALITY DISORDERԱՆՀԱՏ ԿՈՄՊՈՒԼՍԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ 
COMPUTER ASSISTED INSTRUCTIONՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՈՒՍՈՒՑԱՆՈՂ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ 
COMPUTER GRAPHICSՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳԾԱՊԱՏԿԵՐՆԵՐ (ԳՐԱՖԻԿԱ)
COMPUTER LITERACYՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԳՐԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
COMPUTER SIMULATIONՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄ 
COMPUTER SYSTEMSՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ 
COMPUTER USER TRAININGՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉ, ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՂԻ ՈՒՍՈՒՑՈՒՄ
COMPUTERSՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ 
COMPUTERS, ANALOGՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ ՆՄԱՆՕՐԻՆԱԿ
COMPUTERS, HYBRIDՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉՆԵՐ ՀԻԲՐԻԴԱՅԻՆ
COMPUTERS, MAINFRAMEԷՀՄ ՄԵԾ
COMPUTING METHODOLOGIES (NON MESH)ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ (ԱՐՏ)
COMPUTING MILIEU (NON MESH)ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՉ, ՈՒՂԵԿՑՈՂ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ (ԱՐՏ)
GONADAL DISORDERS(NON MESH)ՍԵՌԱԿԱՆ ԳԵՂՁԵՐԻ ՖՈՒՆԿՑԻԱՅԻ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ (ԱՐՏ)
GONADAL DYSGENESISՍԵՌԱԿԱՆ ԳԵՂՁԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՐԱՏ 
GONADAL DYSGENESIS,MIXEDՍԵՌԱԿԱՆ ԳԵՂՁԵՐԻ ԶԱՌԳԱՑՄԱՆ ԱՐԱՏ, ԽԱՌԸ 
CONALBUMINԿՈՆԱԼԲՈՒՄԻՆ 
CONCANAVALIN AԿՈՆԿԱՆԱՎԱԼԻՆ A
CONCENTRATION CAMPSՀԱՄԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՄԱՆ ՃԱՄԲԱՐՆԵՐ
CONCURRENT REVIEWՈՒՂՂԵԿՑՎՈՂ ՍՏՈՒԳՈՒՄ
CONDIMENTSՀԱՄԵՄՈՒՆՔՆԵՐ 
CONDITIONING (PSYCHOLOGY)ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՌԵՖԼԵՔՍ (ՀՈԳԵԲ)
CONDITIONING, CLASSICAL ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՌԵՖԼԵՔՍ ԴԱՍԱԿԱՆ 
CONDITIONING, EYELID ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԹԱՐԹՄԱՆ ՌԵՖԼԵՔՍ 
CONDITIONING, OPERANT ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՌԵՖԼԵՔՍ ՕՊԵՐԱՆՏ 
CONDUCTOMETRYՀԱՂՈՐԴԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ
CONDYLOMATA ACUMINATAԳՈՐՏՆՈՒԿ ՍՐԱԾԱՅՐ
CONFERENCESԿՈՆՖԵՐԱՆՍՆԵՐ
CONFIDENCE INTERVALSՎՍՏԱՀԱԿԱՆ ԸՆԴՄԻՋՈՒՄՆԵՐ 
CONFIDENTIALITYԳԱՂՏՆԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ 
CONFUSION ԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԽԱՌՆՇՓՈԹՈՒԹՅՈԻՆ
CONFLICT (PSYCHOLOGY)ԸՆՀԱՐՈՒՄ (ՀՈԳԵԿ.)
CONFOUNDING FACTORS (EPIDEMIOLOGY)ՈՒՂՂԵԿՑՎՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ (ԷՊԻԴ)
CONGLUTINATION REACTIONԱԳԼՅՈՒՏԻՆԱՑԻԱՆԵՐԻ (ԶԱՆԳՎԱԾՈՒՄՆԵՐԻ) ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐ 
CONGOԿՈՆԳՈ
CONGO REDԿՈՆԳՈ ԿԱՐՄԻՐ
CONGRESSESԿՈՆԳՐԵՍՆԵՐ 
CONJUGATION, GENETICԿՈՆՅՈՒԳԱՑԻԱ ԳԵՆԵԿՋՏԱՏԱՖ ԶՈՒԳԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 
CONJUNCTIVAՇԱՂԿԱՊԵՆԻ 
CONJUNCTIVAL DISEASESԿՈՆՅՈՒԿՏԻՎՆԵՐ (ՇԱՂԿԱՊԵՆՈՒ) ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
CONJUNCTIVAL NEOPLASMSԿՈՆՅՈՒԿՏԻՎՆԵՐ (ՇԱՂԿԱՊԵՆՈՒ) ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
CONJUNCTIVITISԿՈՆՅՈՒԿՏԻՎԻՏ (ՇԱՂԿԱՊԵՆԱԲՈՐԲ) 
CONJUNCTIVITIS, ACUTE HEMORRHAGICԿՈՆՅՈՒԿՏԻՎԻՏ (ՇԱՂԿԱՊԵՆԱԲՈՐԲ) ՍՈՒՐ, ԱՐՅՈՒՆԱՀՈՍԱԿԱՆ
CONJUNCTIVITIS, ALLERGICԿՈՆՅՈՒԿՏԻՎԻՏ (ՇԱՂԿԱՊԵՆԱԲՈՐԲ) ԱԼԵՐԳԻԱԿԱՆ 
CONJUNCTIVITIS, BACTERIALԿՈՆՅՈՒԿՏԻՎԻՏ (ՇԱՂԿԱՊԵՆԱԲՈՐԲ) ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ 
CONJUNCTIVITIS, INCLUSIONԿՈՆՅՈՒԿՏԻՎԻՏ (ՇԱՂԿԱՊԵՆԱԲՈՐԲ) ՆԵՐՓԱԿՈՒՄՆԵՐՈՎ 
CONJUNCTIVITIS, VIRALԿՈՆՅՈՒԿՏԻՎԻՏ (ՇԱՂԿԱՊԵՆԱԲՈՐԲ) ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ 
CONNECTICUTԿՈՆԵԿՏԻԿՈՒՏ
CONNECTIVE TISSUEՇԱՐԱԿՑԱԿԱՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔ 
CONNECTIVE TISSUE CELLS (NON MESH)ՇԱՐԱԿՑԱԿԱՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԻ ԲՋԻՋՆԵՐ (ԱՐՏ) 
CONNECTIVE TISSUE DISEASESՇԱՐԱԿՑԱԿԱՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
CONSANGUINITYԱՐՅՈՒՆԱԿՑԱԿԱՆ ԿԱՊ 
CONSCIENCEԽԻՂՃ
CONSCIOUSNESSԳԻՏԱԿՑՈՒՄ 
CONSCIOUSNESS DISORDERSԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
CONSENSUS DEVELOPMENT CONFERENCESԿՈՆՍԵՆՍՈՒՍ ԿՈՆՖԵՐԱՆՍԻ (ԱՄՆ)
CONSENSUS DEVELOPMENT CONFERENCES, NIHԿՈՆՍԵՆՍՈՒՍ ԿՈՆՖԵՐԱՆՍՆԵՐԻ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐ (ԱՄՆ)
CONSERVATION OF ENERGY RESOURCESԷՆԵՐԳԵՏԻԿ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ
CONSERVATION OF NATURAL RESOURCESԲՆԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄ 
CONSTIPATIONՓՈՐԿԱՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
CONSTITUTION AND BYLAWSՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
CONSTRICTION, PATHOLOGICԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԱԽՏԱԲԱՆԱԿԱՆ
CONSTRUCTION MATERIALSՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՅՈՒԹԵՐ
CONSTRICTIONԿԾԿՈՒՄ, ԿԾԿՎԵԼԸ
CONSULTANTSԽՈՐՀՐԴԱՏՈՒՆԵՐ
CONSUMER ADVOCACYՍՊԱՌՈՂԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
CONSUMER ORGANIZATIONSՍՊԱՌՈՂՆԵՐԻԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
CONSUMER PARTICIPATIONՍՊԱՌՈՂԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 
CONSUMER PRODUCT SAFETYՍՊԱՌՈՂԱԿԱՆ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ 
CONSUMER SATISFACTION ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ՍՊԱՌՈՂԻ 
CONTACT INHIBITIONՀՊՈՒՄԱՅԻՆ ԿԱՍԵՑՈՒՄ
CONTACT LENSESՈՍՊՆՅԱԿՆԵՐ ՀՊՈՒՄԱՅԻՆ 
CONTACT LENSES, EXTENDED-WEARՈՍՊՆՅԱԿՆԵՐ ՀՊՈՒՄԱՅԻՆ ԵՐԿԱՐԱՏԵՎ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ
CONTACT LENSES, HYDROPHILICՈՍՊՆՅԱԿՆԵՐ ՀՊՈՒՄԱՅԻՆ ՋՐԱՍԵՐ 
CONTAINMENT OF BIOHAZARDSԿԵՆՍԱԲԱՆԱԿԱՆ ՎՏԱՆԳԻ ՍԱՆՁԱՀԱՐՈՒՄԸ 
CONTINUITY OF PATIENT CAREԱՆԸՆԴՀԱՏ ԽՆԱՄՔ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻ 
CONTRACEPTIONԿՈՆՏՐԱՑԵՊՑԻԱ 
CONTRACEPTION BEHAVIORԿՈՆՏՐԱՑԵՊՏԻՎ ՎԱՐՔ
CONTRACEPTION, IMMUNOLOGICԿՈՆՏՐԱՑԵՊՑԻԱ ԻՄՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ 
CONTRACEPTIVE AGENTSԿՈՆՏՐԱՑԵՊՏԻՎ ՄԻՋՈՑՆԵՐ 
CONTRACEPTIVE AGENTS, FEMALEԿՈՆՏՐԱՑԵՊՏԻՎ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ԿԱՆԱՆՑ 
CONTRACEPTIVE AGENTS, MALEԿՈՆՏՐԱՑԵՊՏԻՎ ՄԻՋՈՑՆԵՐ ՏՂԱՄԱՐԴԿԱՆՑ 
CONTRACEPTIVE DEVICESԿՈՆՏՐԱՑԵՊՏԻՎ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐ
CONTRACEPTIVE DEVICES, FEMALEԿՈՆՏՐԱՑԵՊՏԻՎ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐ ԿԱՆԱՆՑ
CONTRACEPTIVE DEVICES, MALEԿՈՆՏՐԱՑԵՊՏԻՎ ՀԱՐՄԱՐԱՆՔՆԵՐ ՏՂԱՄԱՐԴԿԱՆՑ
CONTRACEPTIVES, ORALԿՈՆՏՐԱՑԵՊՏԻՎՆԵՐ ԲԵՐԱՆԱՅԻՆ 
CONTRACEPTIVES, ORAL, COMBINEDԿՈՆՏՐԱՑԵՊՏԻՎՆԵՐ ԲԵՐԱՆԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿՑՎԱԾ 
CONTRACEPTIVES, ORAL, HORMONALԿՈՆՏՐԱՑԵՊՏԻՎՆԵՐ ԲԵՐԱՆԱՅԻՆ, ՀՈՐՄՈՆԱՅԻՆ 
CONTRACEPTIVES, ORAL, SEQUENTIALԿՈՆՏՐԱՑԵՊՏԻՎՆԵՐ ԲԵՐԱՆԱՅԻՆ, ԱՆԸՆԴՄԵՋ ԸՆԴՈՒՆՎՈՂ 
CONTRACEPTIVES, ORAL, SYNTHETICԿՈՆՏՐԱՑԵՊՏԻՎՆԵՐ ԲԵՐԱՆԱՅԻՆ ՍԻՆԹԵՏԻԿ 
CONTRACEPTIVES, POSTCOITALԿՈՆՏՐԱՑԵՊՏԻՎՆԵՐ ՀԵՏԿՈԻՏՈՒՍԱՅԻՆ 
CONTRACEPTIVES, POSTCOITAL, HORMONALԿՈՆՏՐԱՑԵՊՏԻՎՆԵՐ ՀԵՏԿՈԻՏՈՒՍԱՅԻՆ ՀՈՐՄՈՆԱՅԻՆ 
CONTRACEPTIVES, POSTCOITAL, SYTHETICԿՈՆՏՐԱՑԵՊՏԻՎՆԵՐ ՀԵՏԿՈԻՏՈՒՍԱՅԻՆ ՍԻՆԹԵՏԻԿ 
CONTRACTILE PROTEINSՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ԿԾԿՎՈՂ 
CONTRACTUREԿՈՆՏՐԱԿՏՈՒՐԱ
CONTRAST MEDIAԿՈՆՏՐԱՍՏ ՆՅՈՒԹԵՐ 
CONTRAST SENSITIVITYԿՈՆՏՐԱՍՏ (ՀԱԿԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ) ԳՈՒՆԱՅԻՆ, ԶԳԱՅԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
CONTUSIONS ՍԱԼՋԱՐԴԵՐ 
CONVALESCENCEԱՊԱՔԻՆՈՒՄ (ԱՌՈՂՋԱՑՈՒՄ)
CONVERGENCE, OCULARԿՈՆՎԵՐԳԵՆՑԻԱ ԱՉՔԻ
CONVERSION DISORDERԿՈՆՎԵՐՍԻՈՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ 
CONVULSANTSԿՈՆՎՈՒԼՍԱՆՏՆԵՐ
CONVULSIONSՋՂԱՁԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
CONVULSIONS, FEBRILEՋՂԱՁԳՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԹԵԼՔԱՅԻՆ 
CONVULSIONS, THERAPYՋՂԱՁԳԱՅԻՆ ԹԵՐԱՊԻԱ 
COOKERYԽՈՀԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
COOKING AND EATING UTENSILSԱՄԱՆԵՂԵՆ ՍՆՆԴԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
COOMBS' TESTԿՈՒՄԲՍԻ ՌԵԱԿՑԻԱ 
COOPERATIVE BEHAVIORՎԱՐՔ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ 
COPPERՊՂԻՆՁ 
COPPER RADIOISOTOPESՊՂԻՆՁ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ
COPROPHAGIAԿՈՊՐՈՖԱԳԻԱ
COPROPORPHYRINOGEN OXIDASEԿՈՊՐՈՊՈՐՖԻՐԻՆՈԳԵՆՕՔՍԻԴԱԶ 
COPROPORPHYRINOGENSԿՈՊՐՈՊՈՐՖԻՐԻՆՈԳԵՆՆԵՐ
COPROPORPHYRINSԿՈՊՐՈՊՈՐՖԻՐԻՆՆԵՐ
COPULATIONԶՈՒԳԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԿՈՊՈՒԼՅԱՑԻԱ)
COPYING PROCESSESՊԱՏՃԵՆԱՀԱՆՈՒՄ 
COPYRIGHTՀԵՂԻՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
CORD FACTORSԿՈՐԴ-ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ 
CORDITOMYՔՈՐԴՈՄԱՏԻԱ (ՔՈՐԴԱՅԻ ՀԱՏՈՒՄ) 
CORNԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆ
CORN OILԵԳԻՊՏԱՑՈՐԵՆԻ ՅՈՒՂ
CORNEAԵՂՋԵՐԵՆԻ 
CORNEAL DISEASESԵՂՋԵՐԱԹԱՂԱՆԹԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ 
CORNEAL DYSTROPHIES, HEREDITARYԵՂՋԵՐԱԹԱՂԱՆԹԻ ԺԱՌԱՆԳԱԿԱՆ ՍՆՈՒՑԱԽԱՆԳԱՐՈՒՄ 
CORNEAL EDEMAԵՂՋԵՐԱԹԱՂԱՆԹԻ ԱՅՏՈՒՑ 
CORNEAL OPACITYԵՂՋԵՐԱԹԱՂԱՆԹԻ ՊՂՏՈՐՈՒՄ
CORNEAL STROMA ԵՂՋԵՐԱԹԱՂԱՆԹԻ ՍՏՐՈՄԱ (ՀԵՆՔԱՆՅՈՒԹ)
CORNEAL TRANSPLANTATIONԵՂՋԵՐԱԹԱՂԱՆԹԻ ՓՈԽՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄ 
CORNEAL ULCERԵՂՋԵՐԱԹԱՂԱՆԹԻ ԽՈՑ 
CORNELL MEDICAL INDEXԿՈՐՆԵԼԻ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ԻՆԴԵՔՍ
CORONARY ANEURYSMԿՈՐՈՆԱՐ ԶԱՐԿԵՐԱԿԻ ԱՆՈԹԱԼԱՅՆԱՆՔ (ԱՆԵՎՐԻԶՄԱ)
CORONARY ARTERIOSCLEROSISԿՈՐՈՆԱՐՈՍԿԼԵՐՈԶ 
CORONARY ARTERY BYPASSԿՈՐՈՆԱՐ ԶԱՐԿԵՐԱԿԻ ՇՈՒՆՏԱՎՈՐՈՒՄ 
CORONARY CIRCULATIONԿՈՐՈՆԱՐ ԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
CORONARY DISEASEՍՐՏԻ ԻՇԵՄԻԿ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ 
CORONARY THROMBOSISԿՈՐՈՆԱՐ ԱՆՈԹՆԵՐԻ ԹՐՈՄԲՈԶ (ԱՐՆԱՓՍՈՐՈՒՄ) 
CORONARY VASOSPASMԿՈՐՈՆԱՐ ԱՆՈԹՆԵՐԻ ԿԾԿԱՆՔ 
CORONARY VESSEL ANOMALIESԿՈՐՈՆԱՐ ԱՆՈԹՆԵՐԻ ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
CORONARY VESSELSԿՈՐՈՆԱՐ ԱՆՈԹՆԵՐ 
CORONAVIRIDAEԿՈՐՈՆԱՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ 
CORONAVIRUS INFECTIONSԿՈՐՈՆԱՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿՆԵՐ
CORONERS AND MEDICAL EXAMINERSԴԱՏԱԲԺՇԿԱԿԱՆ ՓՈՐՁԱԳԵՏՆԵՐ
CORPORA ALLATAԹԵՎԱԿԵՐՊԱՅԻՆ ՄԱՐՄԻՆ
CORPORA QUADRIGEMINA ՔԱՌԱԲԼՈՒՐ 
CORPUS CALLOSUMԿՈՇՏՈՒԿԱՎՈՐ ՄԱՐՄԻՆ
CORPUS LUTEUMԴԵՂԻՆ ՄԱՐՄԻՆ 
CORPUS LUTEUM HORMONESԴԵՂԻՆ ՄԱՐՄԻՆ, ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ
CORPUS LUTEUM MAINTENANCEԴԵՂԻՆ ՄԱՐՄՆԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒՄԸ 
CORPUS LUTEUM REGRESSIONԴԵՂԻՆ ՄԱՐՄԻՆ, ՀԵՏԶԱՐԳԱՑՈՒՄ 
CORPUS STRIATUMԶՈԼԱՎՈՐ ՄԱՐՄԻՆ 
CORRESPONDENCEԹՂԹԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ 
CORROSIONԿՈՌՈԶԻԱ
CORTICAL SYNCHRONIZATIONԿԵՂԵՎԱՅԻՆ ՍԻՆԽՐՈՆԱՑՈՒՄ 
CORTICOSTERONEԿՈՐՏԻԿՈՍՏԵՐՈՆ
CORTICOTROPIN-RELEASING HORMONEԿՈՐՏԻԿՈԼԻԲԵՐԻՆ 
CORTINARIUSՍԱՐԴՈՍՏԱՅՆ 
CORTISONEԿՈՐՏԻԶՈՆ 
CORTISONE REDUCTASEԿՈՐՏԻԶՈՆՌԵԴՈՒԿՏԱԶ 
CORTODOXONEԿՈՐՏՈԴՈՔՍՈՆ 
CORYNEBACTERIUMԿՈՐԻՆԵԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ 
COSMETIC TECHNIQUES (NON MESH)ԿՈՍՄԵՏԻԿԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ (ԱՐՏ)
COSMETICSԿՈՍՄԵՏԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐ
COSMIC RADIATIONՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄ
COSMIDSԿՈՍՄԻԴՆԵՐ
COST ALLOCATIONԾԱԽՍԵՐԻ ՏԱՐԱԲԱԽՇՈՒՄ
COST BENEFITԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
COST CONTROLՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎՐԱ 
COSTA RICAԿՈՍՏԱ-ՌԻԿԱ 
COSTS AND COST ANALYSISԱՐԺԵՔ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
COSYNTROPINԿՈՍԻՆՏՐՈՊԻՆ 
COTININEԿՈՏԻՆԻՆ 
COTTONԲԱՄԲԱԿԵՆԻ 
COTTONSEED OILԲԱՄԲԱԿԻ ՅՈՒՂ
COTURNIXԼՈՐԵՐ 
COUMAPHOSԿՈՒՄԱՖՈՍ
COUMARIC ACIDSԿՈՒՄԱՐԱԹԹՈՒՆԵՐ
COUMARINSԿՈՒՄԱՐԻՆՆԵՐ 
COUMESTROLԿՈՒՄԵՍՏՐՈԼ
COUNSELINGԽՈՐՀՐԴԱԿՑՈՒՄ ԱՆՁՆԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐՈՎ 
COUNTERCURRENT DISTRIBUTION ՔՐՈՄԱՏՈԳՐԱՖԻԱ ԲԱՐԱԿԱՇԵՐՏ 
COUNTERIMMUNOELECTROPHORESISԻՄՈՒՆՈԷԼԵԿՏՐՈՖՈՐԵԶ ՀԱՆԴԻՊԱԿԱՑ 
COUNTERPULSATIONԿՈՆՏՐԱՊՈՒԼՍԱՑԻԱ (ՀԱԿԱԶԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆ) 
COUNTERTRANSFERENCE (PSYCHOLOGY)ՀԵՏԱԴԱՐՁ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ (ՀՈԳԵԲԱՆ)
COURTSHIPՀՈԳԱԾՈՒՄ 
COWPOX VIRUSԿՈՎԵՐԻ ԾԱՂԿԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ
COXIELLAԿՈՔՍԻԵԼՆԵՐ 
COXSACKIE A VIRUSESԿՈՔՍԱԿԻ A ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ 
COXSACKIE B VIRUSESԿՈՔՍԱԿԻ B ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ 
COXSACKIEVIRUS INFECTIONSԿՈՔՍԱԿԻ ՎԱՐԱԿՆԵՐ 
CRABSԽԵՑԳԵՏԻՆՆԵՐ 
CRACKED TOOTH SYNDROMEԱՏԱՄԸ ՃԵՂՔԵԼՈՒ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
CRANIAL NERVE DISEASES ԳԱՆԳԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
CRANIAL NERVE NEOPLASMS ԳԱՆԳԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
CRANIAL NERVES ԳԱՆԳՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴԵՐ 
CRANIAL FOSSA,POSTERIOR ԳԱՆԳԻ ՓՈՍ, ՀԵՏԻՆ 
CRANIAL SINUSES ԳԱՆԳԱՅԻՆ ՍԻՆՈՒՍՆԵՐ (ԾՈՑԵՐ) 
CRANIAL SUTURES ԳԱՆԳԻ ԿԱՐԵՐ 
CRANIOFACIAL DYSOSTOSIS ԳԱՆԳԱ-ԴԻՄԱՅԻՆ ԴԻԶՕՍՏՈԶ 
CRANIOLOGYԳԱՆԳԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
CRANIOMETRYԳԱՆԳԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ 
CRANIOPHARYNGIOMAԿՐԱՆԻՈՖԱՐԻՆԳԻՈՄԱ (ԳԱՆԳԱԸՄՊԱՆԱՈՒՌՈՒՑՔ)
CRANIOSYNOSTOSESԿՐԱՆԻՈՍԻՆՈՍՏՈԶՆԵՐ (ԳԱՆԳԻ ՈՍԿՐԵՐԻ ՍԵՐՏԱՃՈՒՄԸ) 
CRANIOTOMYԿՐԱՆԻՈՏՈՄԻԱ (ԳԱՆԳԱՀԱՏՈՒՄ)
CRAYFISHԽԵՑԳԵՏԻՆՆԵՐ ԳԵՏԱՅԻՆ 
C-REACTIVE PROTEINC-ՌԵԱԿՏԻՎ ՍՊԻՏԱԿՈՒՑ 
CREATINEԿՐԵԱՏԻՆ
CREATINE KINASEԿՐԵԱՏԻՆԿԻՆԱԶ 
CREATINE KINASE ISOENZYMESԿՐԵԱՏԻՆԿԻՆԱԶ ԻԶՈՖԵՐՄԵՆՏՆԵՐ 
CREATININEԿՐԵԱՏԻՆԻՆ
CREATIVENESSՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾԱԿԱՆ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
CREDENTIALINGԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼ 
CREOSOTEԿՐԵՈԶՈՏ
CRESOLSԿՐԵԶՈԼՆԵՐ
CRETINISMԿՐԵՏԻՆԻԶՄ 
CRICETULUSՀԱՄՍՏԵՐԻԿՆԵՐ 
CRICOID CARTILAGEՄԱՏԱՆԵԱՁԵՎ ԿՌՃԻԿ 
CRIGLER-NAJJAR SYNDROMEԿՐԻԳԼԵՐ-ՆԱՅԱՐԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
CRIMEՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ
CRIMEAՂՐԻՄ
CRIMINAL LAWՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 
CRIMINAL PSYCHOLOGYԴԱՏԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
CRIMINOLOGYՔՐԵԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ (ԿՐԻՄԻՆՈԼՈԳԻԱ)
CRISIS INTERVENTIONՀՈԳԵԹԵՐԱՊԵՎՏԻԿԱԿԱՆ ՆԵՐԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ  
ՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ (ԿՐԻԶԻՍԻ) ՎԻՃԱԿՈՒՄ 
CRITICAL CAREՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԾԱՆՐ (ԿՐԻՏԻԿԱԿԱՆ) ՀԻՎԱՆԴՆԵՐԻՆ 
CRITICAL PERIOD (PSYCHOLOGY)ԿՐԻՏԻԿԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆ (ՊՍԻԽ.)
CROHN DISEASEԿՐՈՆԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ 
CRONOLONEԿՐՈՆՈԼՈՆ 
CROSS CIRCULATIONԱՐՅԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ԽԱՉԱՁԵՎ
CROSS INFECTIONՎԱՐԱԿ ԽԱՌԸ 
CROSS REACTIONSԽԱՉԱՁԵՎ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐ 
CROSSING OVER (GENETICS)ԿՐՈՍԻՆԳՈՎԵՐ (ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ)
CROTALID VENOMS ԹՈՒՅՆԵՐ ՍՈՂՈՒՆՆԵՐԻ 
CROTON OILԿՐՈՏՈՆԱՅԻՆ ՅՈՒՂ
CROTONATESԿՐՈՏՈՆԱՏՆԵՐ
CROTONIC ACIDSԿՐՈՏՈՆԱԹԹՈՒՆԵՐ 
CROTOXINԿՐՈՏՈՔՍԻՆ 
CROUPԿՐՈՒՊ
CROWDINGՎԱՐՎԵԼԱՁԵՎ ԲԱԶՄՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 
CROWNSԱՏԱՄՆԱՊՍԱԿՆԵՐ 
CRUSH SYNDROMEԵՐԿԱՐԱՏԵՎ ՃՆՇՄԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
CRUTCHESՀԵՆԱԿՆԵՐ
CRUVEILHIER-BAUMGARTEN SYNDROMEԿՐՅՈՒՎԵԼՅԵ-ԲԱՈՒՄԳԱՐՏԵՆԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
CRYINGԼԱՑ 
CRYOGLOBULINEMIAԿՐԻՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆԵՄԻԱ
CRYOGLOBULINSԿՐԻՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ
CRYOPRESERVATION ՍԱՌՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒՄ (ԿՐԻՈՊՐԵԶԵՐՎԱՑՈՒՄ) 
CRYOPROTECTIVE AGENTSՍԱՌՆԱՊԱՀՊԱՆԻՉՆԵՐ (ԿՐԻՈՊՐՈՏԵԿՏՈՐՆԵՐ) 
CRYOSURGERYՍԱՌՆԱՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ 
CRYPTOCOCCOSISԿՐԻՊՏՈԿՈԿԵՐ 
CRYPTORCHISMԿՐԻՊՏՈՐԽԻԶՄ
CRYPTOSPORIDIOSISԿՐԻՊՏՈՍՊՈՐԻԴԻՈԶ
CRYSTALLINSԿՐԻՍՏԱԼԻՆՆԵՐ 
CRYSTALLIZATIONԲՅՈՒՐԵՂԱՑՈՒՄ
CRYSTALLOGRAPHYԲՅՈՒՐԵՂԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
C-TYPE VIRUSESC-ՏԻՊԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ
CUBAԿՈՒԲԱ
CUESՀԻՇՈՂՈՒԹՅՈՒՆ, ՀԵՏՔԱՅԻՆ ՌԵԱԿՑԻԱՆԵՐ 
CULDOSCOPYԿՈՒԼԴՈՍԿՈՊԻԱ
CULTURAL CHARACTERISTICSՄՇԱԿՈՒՅԹԱՅԻՆ ԲՆՈՒԹԱԳՐԻՉՆԵՐ
CULTURAL DEPRIVATIONԱՆՁԻ ՆԵՐՔԻՆ ԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄ 
CULTURAL EVOLUTIONԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱ
CULTUREՄՇԱԿՈՒՅԹ
CULTURE MEDIAԿՈՒԼՏՈՒՐԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԵՐ 
CUPRIZONEԿՈՒՊՐԻԶՈՆ 
CURAREԿՈՒՐԱՐԵ
CURCUMINԿՈՒՐԿՈՒՄԻՆ 
CURETTAGEԿՅՈՒՐԵՏԱԺ 
CURIUMԿՅՈՒՐԻ
CURLING'S ULCERԿՈՒՐԼԻՆԳԻ ԽՈՑ
CURRICULUMՈՒՍՈՒՑՈՒՄ ՀԱՏՈՒԿ ԾՐԱԳՐԵՐՈՎ 
CUSHING'S SYNDROMEԿՈՒՇԻՆԳԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
CUSTODIAL CAREԽՆԱՄԱԿԱԼԱԿԱՆ (ՀՈԳԱԲԱՐՁԱԿԱՆ) ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ
CYCLOBARBITAL ՑԻԿԼՈԲԱՐԲԻՏԱԼ 
CYCLOBUTANES ՑԻԿԼՈԲՈՒՏԱՆՆԵՐ 
CYCLOCYTIDINE ՑԻԿԼՈՑԻՏԻԴԻՆ 
CYCLODEXTRINS ՑԻԿԼՈԴԵՔՍՏՐԻՆՆԵՐ 
CYCLOFENIL ՑԻԿԼՈՖԵՆԻԼ 
CYCLOHEPTANES ՑԻԿԼՈՀԵՊՏԱՆՆԵՐ 
CYCLOHEXANECARBOXYLIC ACIDS ՑԻԿԼՈՀԵՔՍԱՆԿԱՐԲՈՆԱԹԹՈՒՆԵՐ 
CYCLOHEXANES ՑԻԿԼՈՀԵՔՍԱՆՆԵՐ
CYCLOHEXANOLS ՑԻԿԼՈՀԵՔՍԱՆՈԼՆԵՐ 
CYCLOHEXANONES ՑԻԿԼՈՀԵՔՍԱՆՈՆՆԵՐ 
CYCLOHEXIMIDEՑԻԿԼՈՀԵՔՍԻՄԻԴ 
CYCLOHEXYLAMINES ՑԻԿԼՈՀԵՔՍԻԼԱՄԻՆՆԵՐ 
CYCLOLEUCINE ՑԻԿԼՈԼԵՅՑԻՆ 
CYCLOPARAFFINSՑԻԿԼՈՊԱՐԱՖԻՆՆԵՐ
CYCLOPENTANES ՑԻԿԼՈՊԵՆՏԱՆՆԵՐ 
CYCLOPENTHIAZIDE ՑԻԿԼՈՄԵՏԻԱԶԻԴ 
CYCLOPENTOLATE ՑԻԿԼՈՊԵՆՏՈԼԱՏ 
CYCLOPHOSPHAMIDE ՑԻԿԼՈՖՈՍՖԱՄԻԴ 
CYCLOPROPANES ՑԻԿԼՈՊՐՈՊԱՆՆԵՐ 
CYCLORPHAN ՑԻԿԼՈՐՖԱՆ 
CYCLOSERINE ՑԻԿԼՈՍԵՐԻՆ 
CYCLOSPORINS ՑԻԿԼՈՍՊՈՐԻՆՆԵՐ 
CYCLOSTEROIDS ՑԻԿԼՈՍՏԵՐՈԻԴՆԵՐ 
CYCLOSTOMESԲՈԼՈՐԱԲԵՐԱՆՆԵՐ
CYCLOTHYMIC DISORDER (ՑԻԿԼՈԹԻՄԻԿ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ) 
CYLINDROMA ԳԼԱՆԻԿԱՈՒՌՈՒՑՔ
CYMARINE ՑԻՄԱՐԻՆ 
CYPROHEPTADINE ՑԻԿԼՈՀԵՊՏԱԴԻՆ 
CYPROTERONE ՑԻՊՐՈՏԵՐՈՆ 
CYSTADENOCARCINOMAՑԻՍՏԱԴԵՆՈԿԱՐՑԻՆՈՄԱ
CYSTADENOMAՑԻՍՏԱԴԵՆՈՄԱ 
CYSTAMINEՑԻՍՏԱՄԻՆ 
CYSTAPHOSՑԻՍՏԱՖՈՍ
CYSTATHIONINEՑԻՍՏԱՏԻՈՆԻՆ
CYSTATHIONINE BETA- SYNTHASEՑԻՍՏԱՏԻՈՆԻՆ-ԲԵՏԱ-ՍԻՆՏԱԶ 
CYSTATHIONINE GAMMA-LYASEՑԻՍՏԱՏԻՈՆ-ԳԱՄՄԱ-ԼԻԱԶ 
CYSTATINSՑԻՍՏԱՏԻՆՆԵՐ
CYSTEAMINEՑԻՍՏԵԱՄԻՆ 
CYSTECTOMYՄԻԶԱՊԱՐԿԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ (ՑԻՍՏԷԿՏՈՄԻԱ)
CYSTEIC ACIDՑԻՍՏԵԻՆԱԹԹՈՒ 
CYSTEINEՑԻՍՏԵԻՆ
CYSTEINE PRITEINASE INHIBITORSՑԻՍՏԵԻՆՊՐՈՏԵԻՆԱԶՆԵՐ ԱՐԳԵԼԱԿԻՉՆԵՐ 
CYSTEINE PROTEINASESՑԻՍՏԵԻՆԱՅԻՆ ՊՐՈՏԵԻՆԱԶՆԵՐ 
CYSTEINE SYNTHASEՑԻՍՏԵԻՆՍԻՆՏԱԶ 
CYSTEINYLDOPAՑԻՍՏԵԻՆԻԼԴՈՖԱ
CYSTIC ADENOMATOID MALFORMATION OF LUNG, CONGENITALԹՈՔԵՐԻ ԿԻՍՏՈԶ-ԱԴԵՆՈՄԱՅԻՆ ԲՆԱԾԻՆ ԱՐԱՏ 
CYSTICERCOSISՑԻՍՏԻՑԵՐԿՈԶ 
CYSTICERCUSՑԻՍՏԻՑԵՐԿ, ( ԲՇՏԱՃԻՃՈՒ)
CYSTINEՁԻՍՏԻՆ
CYSTINOSISՑԻՍՏԻՆՈԶ, ՑԻՍՏԻՆԱԽՏ 
CYSTINURIAՑԻՍՏԱՄԻՆԱՄԻԶՈՒԹՅՈՒՆ
CYSTOSCOPYՄԻԶԱՊԱՐԿԱԴԻՏՈՒՄ ( ՑԻՍՏՈՍԿՈՊԻԱ) 
CYSTOSTOMYՑԻՍՏՈՍՏՈՄԻԱ 
CYSTITISՄԻԶԱՊԱՐԿԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ
CYTARABINEՑԻՏԱՐԱԲԻՆ 
CYTIDINEՑԻՏԻԴԻՆ
CYTIDINE DEAMINASEՑԻՏԻԴԻՆԴԵԶԱՄԻՆԱԶ 
CYTIDINE CYCLIC MONOPHOSPHATEՑԻՏԻԴԻՆՄԻԱՖՈՍՖԱՏ ՑԻԿԼԻԿ 
CYTIDINE DIPHOSPHATEՑԻՏԻԴԻՆԵՐԿՖՈՍՖԱՏ 
CYTIDINE DIPHOSPHATE CHOLINEՑԻՏԻԴԻՆԵՐԿՖՈՍՖԱՏԽՈԼԻՆ 
CYTIDINE DIPHOSPHATE DIGLYCERIDESՑԻՏԻԴԻՆԵՐԿՖՈՍՖԱՏԵՐԿԳԼԻՑԵՐԻԴՆԵՐ 
CYTIDINE MONOPHOSPHATEՑԻՏԻԴԻՆԱՄԻՆԱՖՈՍՖԱՏ 
CYTIDINE MONOPHOSPHATE N-  ՑԻՏԻԴԻՆՄԻԱՖՈՍՖԱՏ -N- 
ACETYLNEURAMINIC ACID
CYTIDINE TRIPHOSPHATEՑԻՏԻԴԻՆԵՌՖՈՍՖԱՏ 
CYTOCHALASIN B ՑԻՏՈԽԱԼԱԶԻՆ B 
CYTOCHALASIN D ՑԻՏՈԽԱԼԱԶԻՆ D 
CYTOCHALASINS ՑԻՏՈԽԱԼԱԶԻՆՆԵՐ 
CYTOCHROME B 5ՑԻՏՈՔՐՈՄ B 5
CYTOCHROME CՑԻՏՈՔՐՈՄ C 
CYTOCHROME OXIDASE ՑԻՏՈՔՐՈՄՕՔՍԻԴԱԶ 
CYTOCHROME PEROXIDASE ՑԻՏՈՔՐՈՄԳԵՐՕՔՍԻԴԱԶ 
CYTOCHROME REDUCTASES ՑԻՏՈՔՐՈՄՌԵԴՈՒԿՏԱԶՆԵՐ
CYTOCHROMES ՑԻՏՈՔՐՈՄՆԵՐ 
CYTODIAGNOSISԲՋՋԱԽՏՈՐՈՇՈՒՄ 
CYTOGENETICSԲՋՋԱԳԵՆԵՏԻԿԱ ՑԻՏՈԳԵՆԵՏԻԿԱ 
CYTOKININSՑԻՏՈԿԻՆԻՆՆԵՐ
CYTOLOGICAL TECHNIQUES ԲՋՋԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ 
CYTOLOGY ԲՋՋԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
CYTOMEGALIC INCLUSION DISEASEՑԻՏՈՄԵԳԱԼԻԱ (ԲՋԻՋՆԵՐԻ ԳԵՐԱՃ) 
CYTOMEGALOVIRUSES ՑԻՏՈՄԵԳԱԼՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐ 
CYTOPATHOGENIC EFFECT, VIRAL ԲՋՋԱԽՏԱԾԻՆ ԷՖԵԿՏ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ 
CYTOPHAGA ԲՋՋԱՖԱԳԵՐ 
CYTOPHOTOMETRY ԲՋՋԱՍՊԵԿՏՐԱԼՈՒՍԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆ 
CYTOPLASM ԲՋՋԱՊԼԱԶՄԱ 
CYTOPLASMIC GRANULES ԲՋՋԱՊԼԱԶՄԱՅԻՆ ՀԱՏԻԿՆԵՐ 
CYTOPLASMIC STREAMING ԲՋՋԱՊԼԱԶՄԱՅԻ ՇԱՐԺՈՒՄ 
CYTOSINEՑԻՏՈԶԻՆ
CYTOSINE NUCLEOTIDESՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐ ՑԻՏՈԶԻՆԱՅԻՆ 
CYTOSKELETAL PROTEINSՍՊԻՏԱԿՈՒՑՆԵՐ ԿՄԱԽՔԱԲՋՋԱՅԻՆ 
CYTOSKELETON ԲՋՋԱԿՄԱԽՔ 
CYTOSOLՑԻՏՈԶՈԼ
CYTOTOXICITY TESTS, IMMUNOLOGIC ԲՋՋԱՏՈՔՍԻԿ ԻՄՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇԵՐ
CYTOTOXINS ԲՋՋԱՏՈՔՍԻՆՆԵՐ 
CZECHOSLOVAKIA ՉԵԽՈՍԼՈՎԱԿԻԱ (ՉԵԽԻԱ ԵՎ ՍԼՈՎԱԿԻԱ)