Անգլերեն-Հայերեն բառարան
English-Armenian Medical Terms Dictionary

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

ENGLISHARMENIAN
GABAԳԱԿԹ (ԳԱՄԱ ԱՄԻՆՈԿԱՐԱԳԱԹԹՈՒ) 
GABONԳԱԲՈՆ 
GADOLINIUMԳԱԴՈԼԻՆԻՈՒՄ
GAITՔԱՅԼՎԱԾՔ
GALACTANSԳԱԼԱԿՏԱՆՆԵՐ 
GALACTOKINASEԳԱԼԱԿՏՈԿԻՆԱԶ
GALACTORRHEAԳԱԼԱԿՏՈՐԵԱ 
GALACTOSAMINEԳԱԼԱԿՏՈԶԱՄԻՆ
GALACTOSAMINIDASEԳԱԼԱԿՏՈԶԱՄԻՆԻԴԱԶ
GALACTOSEԳԱԼԱԿՏՈԶ
GALACTOSE DEHYDROGENASESԳԱԼԱԿՏՈԶՈԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶՆԵՐ 
GALACTOSE OXIDASEԳԱԼԱԿՏՈԶՈՕՔՍԻԴԱԶ
GALACTOSEMIAԳԱԼԱԿՏՈԶԵՄԻԱ 
GALACTOSEPHOSPHATE URIDYLYLTRANSFERASEԳԱԼԱԿՏՈԶՈՖՈՍՖԱՏ-ՈՒՐԻԴԻԼԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ
GALACTOSEPHOSPHATESԳԱԼԱԿՏՈԶԱՖՈՍՖԱՏՆԵՐ
GALACTOSIDASESԳԱԼԱԿՏՈԶԻԴԱԶՆԵՐ 
GALACTOSYLCERAMIDASEԳԱԼԱԿՏՈԶԻԼՑԵՐԱՄԻԴԱԶ 
GALACTOSYLCERAMIDESԳԱԼԱԿՏՈԶԻԼՑԵՐԱՄԻԴՆԵՐ 
GALACTOSYLTRANSFERASESԳԱԼԱԿՏՈԶԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶՆԵՐ
GALAGOԳԱԼԱԳՈ 
GALANTHAMINEԳԱԼԱՆՏԱՄԻՆ 
GALLAMINE TRIETHIODIDEԳԱԼԱՄԻՆ 
GALLBLADDERԼԵՂԱՊԱՐԿ 
GALLBLADDER DISEASESԼԵՂԱՊԱՐԿԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
GALLBLADDER NEOPLASMSԼԵՂԱՊԱՐԿԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
GALLIC ACIDՀԵԼԻՈՒՄԱՅԻՆ ԹԹՈՒ 
GALLIUMՀԵԼԻՈՒՄ
GALLIUM ISOTOPESՀԵԼԻՈՒՄ, ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ
GALLIUM RADIOISOTOPESՀԵԼԻՈՒՄ, ՌԱԴԻՈԿԱՏԻՎ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ
GALLOPAMILԳԱԼՈՊԱՄԻԼ 
GAMBIAԳԱՄԲԻԱ
GAMBLINGԽԱՂԵՐ
GAME THEORYԽԱՂԵՐԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 
GAMES, EXPERIMENTALԽԱՂԵՐ ՓՈՐՁԱՐԱՐԱԿԱՆ 
GAMETE INTRAFALLOPIAN TRANSFERՍԵՌԱԿԱՆ ԲՋԻՋՆԵՐԻ ՓՈԽԱԴՐՈՒՄԸ ԱՐԳԱՆԴԱՓՈՂԵՐ 
GAMETOGENESISԳԱՄԵՏՈԳԵՆԵԶ (ԱՄՈՒՍՆԱՍԵՐՈՒՄ)
GAMMA CAMERASԳԱՄԱ-ԿԱՄԵՐԱՆԵՐ 
GAMMA GLOBULINSԳԱՄԱ-ԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ
GAMMA RAYSԳԱՄԱ-ՃԱՌԱԳԱՅԹՆԵՐ
GAMMA- GLUTAMYLCYCLOTRANSFERASEԳԱՄԱ-ԳԼՈՒՏԱՄԻԼՑԻԿԼՈՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ
GAMMA-GLUTAMYL-CYSTEINE SYNTHETASEԳԱՄԱ-ԳԼՈՒՏԱՄԻԼՑԻՍՏԵԻՆՍԻՆԹԵՏԱԶ
GAMMA-GLUTAMYLTRANSFERASEԳԱՄԱ-ԳԼՈՒՏԱՄԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ 
GANCICLOVIRԳԱՆՑԻԿԼՈՎԻՐ
GANGLIAԳԱՆԳԼԻԱՆԵՐ (ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ)
GANGLIA, AUTONOMICԳԱՆԳԼԻԱՆԵՐ ՎԵԳԵՏԱՏԻՎ
GANGLIA, PARASYMPATHETICԳԱՆԳԼԻԱՆԵՐ ՊԱՐԱՍԻՄՊԱԹԻԿ 
GANGLIA, SPINALԳԱՆԳԼԻԱՆԵՐ ՈՂՆՈՒՂԵՂԱՅԻՆ 
GANGLIA, SYMPATHETICԳԱՆԳԼԻԱՆԵՐ ՍԻՄՊԱԹԻԿ 
GANGLIONECTOMYԳԱՆԳԼԻՈԷԿՏՈՄԻԱ (ՀԱՆԳՈՒՑԱԶԵՐԾՈՒՄ) 
GANGLIONEUROMAԳԱՆԳԼԻՆԵՎՐՈՄԱ 
GANGLIONIC BLOCKADERSԳԱՆԳԼԻՈԲԼՈԿԱԴԱՑՆՈՂ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ (ՀԱՆԳՈՒՑԱՊԱՐՓԱԿԻՉՆԵՐ)
GANGLIONIC STIMULANTSԳԱՆԳԼԻՈԽԹԱՑՆՈՂ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ 
GANGLIOSIDESԳԱՆԳԼԻՈԶԻԴՆԵՐ
GANGLIOSIDOSESԳԱՆԳԼԻՈԶԻԴՈԶ 
GANGRENEԳԱՆԳՐԵՆԱ
GARBAGEԱՂԲ 
GARDNER SYNDROMEՀԱՐԴՆԵՐԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
GARLIC ՍԽՏՈՐ 
GAS GANGRENEԳԱՆԳՐԵՆԱ ԳԱԶԱՅԻՆ
GAS POISONINGԳԱԶՈՎ ԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄ 
GAS SCAVENGERSԳԱԶԱՄԱՔՐԻՉՆԵՐ ՎԻՐԱՍՐԱՀՆԵՐԻ ԵՎ ԼԱԲՈՐԱՏՈՐԻԱՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ 
GASESԳԱԶԵՐ
GASES, RAREԳԱԶԵՐ ԻՆԵՐՏ 
GASOLINEԲԵՆԶԻՆ
GASTRECTOMYԳԱՍՏՐԷԿՏՈՄԻԱ 
GASTRIC ACIDՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԹԹՈՒ 
GASTRIC ACIDITY DETERMINATIONՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ՀՅՈՒԹԻ ԹԹՎՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄ
GASTRIC BUBBLEՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԲԱԼՈՆ 
GASTRIC BYPASSՍՏԱՄՈՔՍԻ ՇՈՒՆՏԱՎՈՐՈՒՄ 
GASTRIC EMPTYINGՍՏԱՄՈՔՍԻ ԴԱՏԱՐԿՈՒՄ 
GASTRIC FISTULAՍՏԱՄՈՔՍԻ ԽՈՒՂԱԿ 
GASTRIC FUNDUSՍՏԱՄՈՔՍԻ ՀԱՏԱԿ
GASTRIC INHIBITORY POLYPEPTIDEՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԸՆԿՃՈՂ ՊՈԼԻՊԵՊՏԻԴ 
GASTRIC JUICEՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ՀՅՈՒԹ 
GASTRIC LAVAGEՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ԼԱՎԱԺ (ԼԱՎԱՑՈՒՄ) 
GASTRIC MUCINՍՏԱՄՈՔՍԻ ՄՈՒՑԻՆ 
GASTRIC MUCOSAՍՏԱՄՈՔՍԻ ԼՈՐՁԱԹԱՂԱՆԹ
GASTRIC MUCOSA PROLAPSEՍՏԱՄՈՔՍԻ ԼՈՐՁԱԹԱՂԱՆԹԻ ԱՐՏԱՆԿՈՒՄ 
GASTRINOMAԳԱՍՏՐԻՆՈՄԱ 
GASTRINSԳԱՍՏՐԻՆՆԵՐ
GASTRITISԳԱՍՏՐԻՏ (ՍՏԱՄՈՔՍԱԲՈՐԲ)
GASTRITIS, ATROPHICԳԱՍՏՐԻՏ ԱՊԱՃԱԿԱՆ
GASTRITIS, HYPERTROPHICԳԱՍՏՐԻՏ ԳԵՐԱՃԱԿԱՆ 
GASTROENTERITISԳԱՍՏՐՈԷՆՏԵՐԻՏ (ԱՂԵՍՏԱՄՈՔՍԱԲՈՐԲ)
GASTROENTERITIS VIRUS OF SWINEԳԱՍՏՐՈԷՆՏԵՐԻՏԻ ԽՈԶԵՐԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ 
GASTROENTERITIS, TRANSMISSIBLE, OF SWINEԳԱՍՏՐՈԷՆՏԵՐԻՏ ՏՐԱՆՍՄԻՍԻՎ, ԽՈԶԵՐԻ 
GASTROENTEROLOGYԳԱՍՏՐՈԷՆՏԵՐՈԼՈԳԻԱ (ԱՂԵՍՏԱՄՈՔՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ) 
GASTROENTEROSTOMYԳԱՍՏՐՈԷՆՏԵՐՈՍՏՈՄԻԱ
GASTROESOPHAGEAL REFLUXՍՏԱՄՈՔՍԱ-ԿԵՐԱԿՐԱՓՈՂԱՅԻՆ ՀԵՏՀՈՍՔ (ՌԵՖԼՅՈՒՔՍ) 
GASTROINTESTINAL AGENTSՍՏԱՄՈՔՍԱՂԻԱՔԱՅԻՆ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ 
GASTROINTESTINAL CONTENTSՍՏԱՄՈՔՍԱՂԻՔԱՅԻՆ ՈՒՂԻ, ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
GASTROINTESTINAL DISEASESՍՏԱՄՈՔՍԱՂԻՔԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
GASTROINTESTINAL HEMORRHAGEՍՏԱՄՈՔՍԱՂԻՔԱՅԻՆ ԱՐՅՈՒՆԱՀՈՍՈՒԹՅՈՒՆ 
GASTROINTESTINAL HORMONESՍՏԱՄՈՔՍԱՅԻՆ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ 
GASTROINTESTINAL MOTILITYՍՏԱՄՈՔՍԱՂԻՔԱՅԻՆ ՄՈՏՈՐԻԿԱ (ՇԱՐԺՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ) 
GASTROINTESTINAL NEOPLASMSՍՏԱՄՈՔՍԱՂԻՔԱՅԻՆ ՈՒՂՈՒ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
GASTROINTESTINAL SYSTEMՍՏԱՄՈՔՍԱՂԻՔԱՅԻՆ ՈՒՂԻ
GASTROINTESTINAL TRANSITՍՏԱՄՈՔՍԱՂԻՔԱՅԻՆ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՆՑՈՒՄԸ 
GASTROPLASTYԳԱՍՏՐՈՊԼԱՍՏԻԿԱ
GASTROSCOPYԳԱՍՏՐՈՍԿՈՊԻԱ 
GASTROSTOMYԳԱՍՏՐՈՍՏՈՄԻԱ 
GASTRULAԳԱՍՏՐՈՒԼԱ 
GAUCHER'S DISEASEԳՈՇԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
GEESEՍԱԳԵՐ 
GEFARNATEԳԵՖԱՐՆԱՏ 
GELATINԺԵԼԱՏԻՆԱ 
GELATIN SPONGE, ABSORBABLEՍՊՈՒՆԳ ԴՈՆԴՈՂԱՆՄԱՆ ՆԵՐԾԾՈՂ 
GELSԳԵԼԵՐ
GEMFIBROZILՀԵՄՖԻԲՐՈԶԻԼ
GENDER IDENTITYՍԵՌԱԿԱՆ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՈՒՄ (ԻԴԵՆՏԻՖԻԿԱՑԻԱ) ԱՆՀԱՏԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 
GENE AMPLIFICATION
GENE CONVERSIONԳԵՆԻ ԿՈՆՎԵՐՍԻԱ (ՓՈԽԱՐԿՈՒՄ) 
GENE EXPRESSIONԳԵՆԻ ԷՔՍՊՐԵՍԻԱ (ԱՐՏԱՄՂՈՒՄ) 
GENE EXPRESSION REGULATIONԳԵՆԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐՈՒՄ 
GENE EXPRESSION REGULATION, ԳԵՆԵՐԻ ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐՈՒՄ 
BACTERIAL
GENE EXPRESSION REGULATION, ԳԵՆԵՐԻ ՖԵՐՄԵՆՏԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐՈՒՄ 
ENZYMOLOGIC
GENE EXPRESSION REGULATION, FUNGALԳԵՆԵՐԻ ՍՆԿԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐՈՒՄ 
GENE EXPRESSION REGULATION, LEUKEMICԳԵՆԵՐԻ ԼԵՅԿՈԶԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐՈՒՄ 
GENE EXPRESSION REGULATION, NEOPLASTICԳԵՆԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐՈՒՄ 
GENE EXPRESSION REGULATION, VIRALԳԵՆԵՐԻ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏՈՒԹՅԱՆ  
ԿԱՆՈՆԱՎՈՐՈՒՄ 
GENE FREQUENCYԳԵՆԻ ՀԱՃԱԽԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
GENE LIBRARYԳԵՆԵՐԻ ԳՐԱԴԱՐԱՆ 
GENE POOLԳԵՆԱՅԻՆ ՊՈՒԼ
GENE PRODUCTS, ENVԳԵՆԻ ՆՅՈՒԹԵՐ ՌԵՏՐՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ENV 
GENE PRODUCTS, GAGԳԵՆԻ ՆՅՈՒԹԵՐ ՌԵՏՐՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ GAG 
GENE PRODUCTS, NEFԳԵՆԻ ՆՅՈՒԹԵՐ ՌԵՏՐՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ, NEF 
GENE PRODUCTS, POLԳԵՆԻ ՆՅՈՒԹԵՐ ՌԵՏՐՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ, POL 
GENE PRODUCTS, REVԳԵՆԻ ՆՅՈՒԹԵՐ ՎԻՐԻՈՆԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉՆԵՐ 
GENE PRODUCTS, TATԳԵՆԻ ՆՅՈՒԹԵՐ, ՏՐԱՆՍԳՈՐԾՈՒՆԱՑՈՒՄ ՏՐԱՆՍԿՐԻՊՑԻԱՅԻ, ՄԻՎ 
GENE REARRANGEMENTԳԵՆԻ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ 
GENE REARRANGEMENT, ALPHA ԳԵՆԻ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ՀԱԿԱԾՆԻ T-ԲՋՋԱՅԻՆ ԸՆԿԱԼԻՉ, ԱԼՖԱ- ՇՂԹԱ 
CHAIN T-CELL ANTIGEN RECEPTOR
GENE REARRANGEMENT, B-LYMPHOCYTEԳԵՆԻ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, B-ԼԻՄՖՈՑԻՏՆԵՐ 
GENE REARRANGEMENT, B-LYMPHOCYTE, HEAVY CHAINԳԵՆԻ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, B-ԼԻՄՖՈՑԻՏՆԵՐ, ԾԱՆՐ ՇՂԹԱ 
GENE REARRANGEMENT, B-LYMPHOCYTE, LIGHT CHAINԳԵՆԻ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, B-ԼԻՄՖՈՑԻՏՆԵՐ, ԹԵԹԵՎ ՇՂԹԱ
GENE REARRANGEMENT, BETA ԳԵՆԻ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ՀԱԿԱԾ T-ԲՋՋԱՅԻՆ ԸՆԿԱԼԻՉ, ԲԵՏԱ- ՇՂԹԱ 
CHAIN T-CELL ANTIGEN RECEPTOR
GENE REARRANGEMENT, GAMMA ԳԵՆԻ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ ՀԱԿԱԾՆԻ T-ԲՋՋԱՅԻՆ ԸՆԿԱԼԻՉ, ԳԱՄԱ- ՇՂԹԱ 
CHAIN T-CELL ANTIGEN RECEPTOR
GENE REARRANGEMENT, T-LYMPHOCYTEԳԵՆԻ ՎԵՐԱԲԱՇԽՈՒՄ, T-ԼԻՄՖՈՑԻՏՆԵՐ 
GENE THERAPYԳԵՆՈԹԵՐԱՊԻԱ 
GENEALOGY AND HERALDRYՏՈՀՄԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԶԻՆԱՆԻՇԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ (ՀԵՐԱԼԴԻԿԱ) 
GENERAL ADAPTATION SYNDROMEՀԱՐՄԱՐԱԿՄԱՆ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
GENERAL PATIENT CARE (NON MESH)ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՕԳՆՈՒԹՅՈՒՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ (ԱՐՏ)
GENERAL PRACTICE, DENTALԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
GENERALIZATION (PSYCHOLOGY)ՀԱՄԱՏԱՐԱԾՈՒՄ
GENERALIZATION, RESPONSEՀԱՄԱՏԱՐԱԾՎԱԾ ՊԱՏԱՍԽԱՆ
GENERALIZATION, STIMULUSՀԱՄԱՏԱՐԱԾՈՒՄ ԽԹԱՆԻ
GENESԳԵՆԵՐ
GENES, ARACԳԵՆԵՐ ARAC 
GENES, BACTERIALԳԵՆԵՐ ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ 
GENES, DOMINANTԳԵՆԵՐ ԴՈՄԻՆԱՆՏԱՅԻՆ
GENES, ENVԳԵՆԵՐ ՌԵՏՐՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ, ENV 
GENES, FUNGALԳԵՆԵՐ ՍՆԿԱՅԻՆ 
GENES, GAGԳԵՆԵՐ ՌԵՏՐՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ, GAG 
GENES, HOMEO BOXԳԵՆԵՐԻ ՀՈՄՈԵԶԻՍԱՅԻՆ ՀԱՋՈՐԴԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
GENES, IMMUNOGLOBULINԳԵՆԵՐ ԻՄՈՒՆՈԳԼՈԲՈՒԼԻՆԻ 
GENES, LETHALԳԵՆԵՐ ԼԵՏԱԼԱՅԻՆ 
GENES, MHC CLASS IԳԵՆԵՐ, MHC I ԴԱՍԻ 
GENES, NEFԳԵՆԵՐ ՌԵՏՐՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ, ՄԻՎԸ ԱՐԳԵԼԱԿՈՂ 
GENES, NITROGEN FIXATIONԳԵՆԵՐ ՖԻՔՍԱՑԻԱՅԻ ԱԶՈՏԻ 
GENES, OVERLAPPINGԳԵՆԵՐ ԾԱԾԿՈՂ 
GENES, POLԳԵՆԵՐ ՌԵՏՐՈՀԱՐՈՒՑԻՉՆԵՐԻ, POL 
GENES, RECESSIVEԳԵՆԵՐ ՌԵՑԵՍԻՎԱՅԻՆ
GENES, REGULATORԳԵՆԵՐ ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉՆԵՐ 
GENES, REITERATEDԳԵՆԵՐ ՎԵՐԱՐՏԱԴՐՎԱԾ 
GENES, STRUCTURALԳԵՆԵՐ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ 
GENES, STRUCTURAL, BACTERIALԳԵՆԵՐ ԲԱԿՏԵՐԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ 
GENES, STRUCTURAL, FUNGALԳԵՆԵՐ ՍՆԿԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ 
GENES, STRUCTURAL, NEOPLASMԳԵՆԵՐ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ 
GENES, STRUCTURAL, PLANTԳԵՆԵՐ ԲՈՒՍԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ 
GENES, STRUCTURAL, VIRALԳԵՆԵՐ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ 
GENES, SWITCHԳԵՆԵՐ, ՓՈԽԱՐԿԻՉՆԵՐ
GENES, SYNTHETICԳԵՆԵՐ ՍԻՆԹԵՏԻԿ 
GENES, TATԳԵՆԵՐ, ՏՐԱՆՍԱԿՏԻՎԱՑԻԱ ՏՐԱՆՍԿՐԻՊՑԻԱՅԻ, ՄԻՎ 
GENES, VIRALԳԵՆԵՐ ՀԱՐՈՒՑՉԱՅԻՆ 
GENETIC CODEԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ԿՈԴ 
GENETIC COUNSELINGԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 
GENETIC ENGINEERINGԳԵՆԱՅԻՆ ԻՆԺԵՆԵՐԻԱ 
GENETIC MARKERSԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ՄԱՐԿԵՐՆԵՐ 
GENETIC SCREENINGԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ՍԿՐԻՆԻՆԳ 
GENETIC TECHNIQUESԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ 
GENETIC VECTORSԳԵՆԵՏԻԿԱ ՎԵԿՏՈՐԱՅԻՆ 
GENETICSԳԵՆԵՏԻԿԱ 
GENETICS, BEHAVIORALԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ՎԱՐՔԻ ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐ 
GENETICS, BIOCHEMICALԳԵՆԵՏԻԿԱ ԿԵՆՍԱՔԻՄԻԱԿԱՆ 
GENETICS, MEDICALԳԵՆԵՏԻԿԱ ԲԺՇԿԱԿԱՆ 
GENETICS, MICROBIALԳԵՆԵՏԻԿԱ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆԱԿԱՆ 
GENETICS, POPULATIONԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ՊՈՊՈՒԼՅԱՑԻԱ (ՈՐՈՇԱԿԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ)
GENICULATE BODIESԾՆԿԱՁԵՎ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐ
GENITAL DISEASES, FEMALEԿԱՆԱՑԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
GENITAL DISEASES,MALEԱՐԱԿԱՆ ՍԵՌԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
GENITAL NEOPLASMS,FEMALEԻԳԱԿԱՆ ՍԵՌԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
GENITAL NEOPLASMS,MALEԱՐԱԿԱՆ ՍԵՌԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
GENITALIAՍԵՌԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐ
GENITALIA ,MALEՍԵՌԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐ ԱՐԱԿԱՆ
GENITALIA,FEMALEՍԵՌԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐ ԻԳԱԿԱՆ 
GENOME, HUMANԳԵՆՈՄ ՄԱՐԴՈՒ 
GENOMIC LIBRARYԳԵՆՈՄԱՅԻՆ ԳՐԱԴԱՐԱՆ 
GENOTYPEԳԵՆՈՏԻՊ
GENTAMICINSԳԵՆՏԱՄԻՑԻՆՆԵՐ
GENTIAN VIOLETԳԵՆՑԻԱՆՎԻՈԼԵՏ 
GENTISATESԳԵՆՏԻԶԱՏՆԵՐ
GEOGRAPHICALS (NON MESH)ԱՇԽԱՐՀԱԳՐԱԿԱՆ ԱՆՎԱՆՈՒՄՆԵՐ (ԱՐՏ)
GEOLOGYԵՐԿՐԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
GEORGIAՋՈՐՋԻԱ (ԱՄՆ-Ի ՆԱՀԱՆԳ)
GEORGIA (REPUBLIC).ՎՐԱՍՏԱՆ 
GEOTRICHOSISԳԵՈՏՐԻԽՈԶ
GEOGRAPHYԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 
GERBILLINAE ԱՎԱԶԱՄԿՆԵՐ 
GERIATRIC DENTISTRYԾԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ 
GERIATRIC NURSINGԾԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՆԵՐ, ԲՈՒԺՔՈՒՅՐԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔ 
GERIATRIC PSYCHIATRYԾԵՐՈՒՆԱԿԱՆ ՀՈԳԵԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ 
GERIATRICSԳԵՐԻԱՏՐԻԱ (ԾԵՐՈՒՆԱԲՈՒԺՈՒԹՅՈՒՆ) 
GERM CELLSՍԵՌԱԿԱՆ ԲՋԻՋՆԵՐ 
GERM LAYERSՊՏՂԱԹԱՂԱՆԹ 
GERMANIUMԳԵՐՄԱՆԻՈՒՄ
GERMANYԳԵՐՄԱՆԻԱ 
GERMANY, EASTԳԵՐՄԱՆԻԱ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ
GERMANY, WESTԳԵՐՄԱՆԻԱ ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ
GERM-FREE LIFEԱՆՄԱՆՐԷՆԱՅԻՆ ԿՅԱՆՔ 
GERMINE ACETATESՀԵՐՄԻՆԱՑԵՏԱՏՆԵՐ 
GERSTMANN'S SYNDROMEԳԵՐՍՏՄԱՆԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
GESTALT THEORYԳԵՇՏԱԼՏ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
GESTALT THERAPYԳԵՇՏԱԼՏ ԹԵՐԱՊԻԱ
GESTATIONAL AGEՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԻՔ (ԳԵՍՏԱՑԻՈՆ ՏԱՐԻՔ) 
GESTONORONE CAPROATEՀԵՍՏՈՆՈՐՈՆԿԱՊՐՈԱՏ 
GESTOSIS, EPHՀՂԻՈՒԹՅԱՆ ՏՈՔՍԻԿՈԶ Կկթ 
GESTRINONEՀԵՍՏՐԻՆՈՆ
GESTURESԺԵՍՏԻԿՈՒԼՅԱՑԻԱ (ԽՈՍԵԼԻՍ ԶԱՆԱԶԱՆ ՇԱՐԺՈՒՄՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼԸ)
GHANAԳԱՆԱ
GIANT CELL TUMORSՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀՍԿԱ ԲՋՋԱՅԻՆ 
GIANT CELLSՀՍԿԱ ԲՋԻՋՆԵՐ 
GIANT CELLS, FOREIGN-BODYՀՍԿԱ ԲՋԻՋՆԵՐ, ՌԵԱԿՑԻԱ ՕՏԱՐ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԱՆԴԵՊ
GIANT CELLS, LANGHANSՀՍԿԱ ԲՋԻՋՆԵՐ ԼԱՆԳՀԱՆՍԻ 
GIANT LYMPH NODE HYPERPLASIAԱՎՇԱՅԻՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ, ԳԵՐԱՃ ՀՍԿԱՅԱԿԱՆ
GIARDIAԼԱՄԲԼԻԱՆԵՐ 
GIARDIASISԼԱՄԲԼԻՈԶ
GIBBERELLAԳԻԲԵՐԵԼԱ
GIBBERELLINSԳԻԲԵՐԵԼԻՆՆԵՐ
GIBRALTARՀԻԲՐԱԼՏԱՐ
GIGANTISMԳԻԳԱՆՏԻԶՄ (ՀՍԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ) 
GILBERT'S DISEASEԺԻԼԲԵՐԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
GILLSԽՌԻԿՆԵՐ
GINGIVA ԼՆԴԵՐ 
GINGIVAL DISEASESԼՆԴԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
GINGIVAL HEMORRHAGEԼՆԴԵՐԻ ԱՐՅՈՒՆԱՀՈՍՈՒԹՅՈՒՆ 
GINGIVAL HYPERPLASIAԼՆԴԵՐԻ ՀԻՊԵՐՊԼԱԶԻԱ (ԳԵՐԶԱՐԳԱՑՈՒՄ)
GINGIVAL HYPERTROPHYԼՆԴԵՐԻ ԳԵՐԱՃ 
GINGIVAL NEOPLASMSԼՆԴԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
GINGIVAL POCKETԼՆԴԱՅԻՆ ԳՐՊԱՆԻԿ 
GINGIVAL RECESSIONԼՆԴԻ ՀԵՏԱՃ (ՌԵՑԵՍԻԱ)
GINGIVECTOMYԳԻՆԳԻՎԷԿՏՈՄԻԱ (ԼՆԴԱԶԵՐԾՈՒՄ)
GINGIVITISԳԻՆԳԻՎԻՏ
GINGIVITIS, NECROTIZING ULCERATIVEԳԻՆԳԻՎԻՏ ԽՈՑԱՄԵՌՈՒԿԱՅԻՆ 
GINGIVOPLASTYԳԻՆԳԻՎՈՊԼԱՍՏԻԿԱ
GINSENGԺԵՆՇԵՆ 
GIZZARDՍՏԱՄՈՔՍ ԹՌՉՈՒՆՆԵՐԻ ԵՐԿՐՈՐԴ
GLAPHENINEԳԼԱՖԵՆԻՆ 
GLASSԱՊԱԿԻ
GLASS IONOMER CEMENTSԻՈՆՈՄԵՐԱՅԻՆ ՑԵՄԵՆՏՆԵՐ 
GLAUCARUBINԳԼԱՈՒԿԱՐՈՒԲԻՆ 
GLAUCOMAԳԼԱՈՒԿՈՄԱ (ՆԵՐԱԿՆԱՅԻՆ ՃՆՇՄԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ) 
GLAUCOMA, ANGLE-CLOSUREԳԼԱՈՒԿՈՄԱ ՓԱԿԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ 
GLAUCOMA, NEOVASCULARԳԼԱՈՒԿՈՄԱ ՆՈՐԱՆՈԹԱՅԻՆ 
GLAUCOMA, OPEN-ANGLEԳԼԱՈՒԿՈՄԱ ԲԱՑԱՆԿՅՈՒՆԱՅԻՆ 
GLIADINԳԼԻԱԴԻՆ
GLIAL FIBRILLARY ACIDIC PROTEINՍՊԻՏԱԿՈՒՑ ԹԹՈՒ ԳԼԻԱԼ ԹԵԼՔԱՅԻՆ 
GLICLAZIDEԳԼԻԿԼԱԶԻԴ
GLIDING BACTERIA (NON MESH)ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ ՍԱՀՈՂ (ԱՐՏ)
GLIOBLASTOMA MULTIFORMEԳԼԻՈԲԼԱՍՏՈՄԱ ԲԱԶՄԱՁԵՎ (ՄՈՒԼՏԻ ՖՈՐՄ) 
GLIOMAԳԼԻՈՄԱ
GLIOSISԳԼԻՈԶ
GLIOTOXINSԳԼԻՈՏՈՔՍԻՆՆԵՐ 
GLIPIZIDEԳԼԻՊԻԶԻԴ
GLOBINԳԼՈԲԻՆ
GLOBOSIDESԳԼՈԲՈԶԻԴՆԵՐ 
GLOBULINSԳԼՈԲՈՒԼԻՆՆԵՐ
GLOBUS PALLIDUSԴԺԳՈՒՅՆ ԳՈՒՆԴ 
GLOMANGIOMAԳԼՈՄԱՆԳԻՈՄԱ
GLOMERULAR FILTRATION RATEԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԿԾԻԿՆԵՐԻ ՖԻԼՏՐՄԱՆ ԱՐԱԳՈՒԹՅՈՒՆ
GLOMERULAR MESANGIUMԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԿԾԻԿՆԵՐԻ ՄԵԶԱՆԳԻՈՒՄ 
GLOMERULONEPHRITISԳԼՈՄԵՐՈՒԼՈՆԵՖՐԻՏ 
GLOMERULONEPHRITIS, MEMBRANOUSԳԼՈՄԵՐՈՒԼՈՆԵՖՐԻՏ ԹԱՂԱՆԹԱՅԻՆ 
GLOMERULONEPHRITIS, IGAԳԼՈՄԵՐՈՒԼՈՆԵՖՐԻՏ IGA 
GLOMERULONEPHRITIS,MEMBRANOPROLIFERATIVEԳԼՈՄԵՐՈՒԼՈՆԵՖՐԻՏ ԹԱՂԱՆԹԱՊՐՈԼԻՖԵՐԱՏԻՎ 
GLOMERULOSCLEROSIS, FOCALԳԼՈՄԵՐՈՒԼՈՍԿԼԵՐՈԶ ՕՋԱԽԱՅԻՆ 
GLOMUS JUGULAREԳԼՈՄՈՒՍ ԼԾԵՐԱԿԱՅԻՆ 
GLOMUS JUGULARE TUMORԳԼՈՄՈՒՍԻ ԼԾԵՐԱԿԱՅԻՆ ՈՒՌՈՒՑՔ
GLOSSALGIAԳԼՈՍԱԼԳԻԱ 
GLOSSECTOMYԳԼՈՍԷԿՏՈՄԻԱ 
GLOSSITISԳԼՈՍԻՏ (ԼԵԶՎԱԲՈՐԲ)
GLOSSITIS, BENIGN MIGRATORYԳԼՈՍԻՏ ԲԱՐՈՐԱԿ ԳԱՂԹՈՂ 
GLOSSOPHARYNGEAL NERVEԼԵԶՎԱԸՄՊԱՆԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴ
GLOTTISՁԱՅՆԱՅԻՆ ՃԵՂՔ 
GLOVES, SURGICALՁԵՌՆՈՑՆԵՐ ՎԻՐԱԲՈՒԺԱԿԱՆ 
GLUCAGONԳԼՅՈՒԿԱԳՈՆ 
GLUCAGONOMAԳԼՅՈՒԿԱԳՈՆՈՄԱ 
GLUCANSԳԼՅՈՒԿԱՆՆԵՐ 
GLUCARIC ACIDԳԼՅՈՒԿԱՐԱՅԻՆ ԹԹՈՒ 
GLUCOCORTICOIDSԳԼՅՈՒԿՈԿՈՐՏԻԿՈԻԴՆԵՐ
GLUCOCORTICOIDS, SYNTHETICԳԼՅՈՒԿՈԿՈՐՏԻԿՈԻԴՆԵՐ ՍԻՆԹԵՏԻԿ 
GLUCOCORTICOIDS, TOPICALԳԼՅՈՒԿՈԿՈՐՏԻԿՈԻԴՆԵՐ ՏԵՂԱՅԻՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ 
GLUCOKINASEԳԼՅՈՒԿՈԿԻՆԱԶ 
GLUCONATESԳԼՅՈՒԿՈՆԱՏՆԵՐ 
GLUCONEOGENESISԳԼՅՈՒԿՈՆԵՈԳԵՆԵԶ 
GLUCOSAMINEԳԼՅՈՒԿՈԶԱՄԻՆ 
GLUCOSAMINEPHOSPHATE  ԳԼՅՈՒԿՈԶԱՄԻՆՖՈՍՖԱՏ-ԻԶՈՄԵՐԱԶ (ԳԼՈՒՏԱՄԻՆ ԱՌԱՋԱՑՆՈՂ) 
ISOMERASE (GLUTAMINE-FORMING)
GLUCOSAMINIDASEԳԼՅՈՒԿՈԶԱՄԻՆԻԴԱԶ 
GLUCOSEԳԼՅՈՒԿՈԶԱ (ԽԱՂՈՂԱՇԱՔԱՐ) 
GLUCOSE CLAMP TECHNIQUEԳԼՅՈՒԿՈԶԱՅԻ ՄՇՏԱԿԱՆ (ԿԱՅՈՒՆ) ՄԱԿԱՐԴԱԿ, ԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴ 
GLUCOSE DEHYDROGENASESԳԼՅՈՒԿՈԶՈԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶՆԵՐ 
GLUCOSE OXIDASEԳԼՅՈՒԿՈԶՈՕՔՍԻԴԱԶ
GLUCOSE SOLUTION, HYPERTONICԳԼՅՈՒԿՈԶԱՅԻ ՀԻՊԵՐՏՈՆԻԿ ԼՈՒԾՈՒՅԹ
GLUCOSE TOLERANCE TESTԳԼՅՈՒԿՈԶԱՅԻ ՏԱՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՍՏՈՒԳԱՆԻՇ 
GLUCOSEPHOSPHATASEԳԼՅՈՒԿՈԶԱՖՈՍՖԱՏԱԶ
GLUCOSEPHOSPHATE DEHYDROGENASEԳԼՅՈՒԿՈԶԱՖՈՍՖԱՏԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ
GLUCOSEPHOSPHATE  ԳԼՅՈՒԿՈԶԱՖՈՍՖԱՏ-ԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
DEHYDROGENASE DEFICIENCY
GLUCOSEPHOSPHATE URIDYLYLTRANSFERASEԳԼՅՈՒԿՈԶԱՖՈՍՖԱՏ- ՈՒՐԻԴԻԼԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ 
GLUCOSEPHOSPHATE ISOMERASEԳԼՅՈՒԿՈԶԱՖՈՍՖԱՏ-ԻԶՈՄԵՐԱԶ 
GLUCOSEPHOSPHATESԳԼՅՈՒԿՈԶԱՖՈՍՖԱՏՆԵՐ
GLUCOSIDASESԳԼՅՈՒԿՈԶԻԴԱԶՆԵՐ 
GLUCOSIDESԳԼՅՈՒԿՈԶԻԴՆԵՐ 
GLUCOSINOLATESԳԼՅՈՒԿՈԶԻՆՈԼԱՏՆԵՐ 
GLUCOSYLCERAMIDASEԳԼՅՈՒԿՈԶԻԼՑԵՐԱՄԻԴԱԶ 
GLUCOSYLCERAMIDESԳԼՅՈՒԿՈԶԻԼՑԵՐԱՄԻԴՆԵՐ 
GLUCOSYLTRANSFERASESԳԼՅՈՒԿՈԶԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶՆԵՐ 
GLUCURONATESԳԼՅՈՒԿՈՒՐՈՆԱՏՆԵՐ 
GLUCURONIDASEԳԼՅՈՒԿՈՐՈՆԻԴԱԶ 
GLUTAMATE DECARBOXYLASEԳԼՈՒՏԱՄԱՏԴԵԿԱՐԲՕՔՍԻԼԱԶ 
GLUTAMATE DEHYDROGENASEԳԼՈՒՏԱՄԱՏԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ
GLUTAMATE SYNTHASEԳԼՈՒՏԱՄԱՏՍԻՆԹԱԶ 
GLUTAMATESԳԼՈՒՏԱՄԱՏՆԵՐ
GLUTAMINASEԳԼՈՒՏԱՄԻՆԱԶ
GLUTAMINEԳԼՈՒՏԱՄԻՆ
GLUTAMINE SYNTHETASEԳԼՈՒՏԱՄԻՆՍԻՆԹԵՏԱԶ 
GLUTAMYL T RNA SYNTHETASEԳԼՈՒՏԱՄԻԼ-ՏՌՆԹ-ՍԻՆԹԵՏԱԶ 
GLUTARALԳԼՈՒՏԱՐԱԼ 
GLUTARATESԳԼՈՒՏԱՐԱՏՆԵՐ 
GLUTATHIONEԳԼՈՒՏԱԹԻՈՆ
GLUTATHIONE PEROXIDASEԳԼՈՒՏԱԹԻՈՆՊԵՐՕՔՍԻԴԱԶ 
GLUTATHIONE REDUCTASEԳԼՈՒՏԱԹԻՈՆՌԵԴՈՒԿՏԱԶ
GLUTATHIONE SYNTHETASEԳԼՈՒՏԱԹԻՈՆՍԻՆԹԵՏԱԶ
GLUTATHIONE TRANSFERASESԳԼՈՒՏԱԹԻՈՆՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶՆԵՐ 
GLUTENԳԼՅՈՒՏԵՆ
GLUTETHIMIDEՆՈՔՍԻՐՈՆ 
GLYCERALDEHYDEԳԼԻՑԵՐԱԼԴԵՀԻԴ 
GLYCERALDEHYDE 3-PHOSPHATEԳԼԻՑԵՐԱԼԴԵՀԻԴ -3-ՖՈՍՖԱՏ 
GLYCERALDEHYDEPHOSPHATE DEHYDROGENASEԳԼԻՑԵՐԱԼԴԵՀԻԴՖՈՍՖԱՏԴԵՀԻԴՐ- ԳԵՆԱԶ 
GLYCERIC ACIDSԳԼԻՑԵՐԻՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒՆԵՐ
GLYCERIDESԳԼԻՑԵՐԻԴՆԵՐ 
GLYCERINԳԼԻՑԵՐԻՆ 
GLYCEROL KINASEԳԼԻՑԵՐԻՆԿԻՆԱԶ 
GLYCEROLPHOSPHATE ACYLTRANSFERASEԳԼԻՑԵՐՈԼՖՈՍՖԱՏ-ԱՑԻԼՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ
GLYCEROLPHOSPHATE DEHYDROGENASEԳԼԻՑԵՐՈԼՖՈՍՖԱՏ-ԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ
GLYCEROPHOSPHATESԳԼԻՑԵՐՈՖՈՍՖԱՏՆԵՐ 
GLYCERYL ETHERSԳԼԻՑԵՐԻԼԵԹԵՐՆԵՐ 
GLYCERYL TRINITRATEՆԻՏՐՈԳԼԻՑԵՐԻՆ 
GLYCERYLPHOSPHORYLCHOLINEԳԼԻՑԵՐԻԼՖՈՍՖՈՐԻԼԽՈԼԻՆ 
GLYCINEԳԼԻՑԻՆ 
GLYCOCHENODEOXYCHOLIC ACIDԳԼԻԿՈԽԵՆՈԴԵԶՕՔՍԻԽՈԼԱՅԻՆ ԹԹՈՒ 
GLYCOCHOLIC ACIDԳԼԻԿՈԽՈԼԱՅԻՆ ԹԹՈՒ 
GLYCOCOLATESԳԼԻԿՈԼԱՏՆԵՐ 
GLYCOCONJUGATESԳԼԻԿՈԿՈՆՅՈՒԳԱՏՆԵՐ 
GLYCODEOXYCHOLIC ACIDԳԼԻԿՈԴԵԶՕՔՍԻԽՈԼԱՅԻՆ ԹԹՈՒ 
GLYCOGENԳԼԻԿՈԳԵՆ 
GLYCOGEN DEBRANCHING ENZYME SYSTEMԱՄԻԼՈ-1,6-ԳԼՅՈՒԿՈԶԻԴԱԶ 
GLYCOGEN PHOSPHORYLASEԳԼԻԿՈԳԵՆՖՈՍՖՈՐԻԼԱԶ 
GLYCOGEN STORAGE DISEASE ԳԼԻԿՈԳԵՆՈԶՆԵՐ 
GLYCOGEN STORAGE DISEASE TYPE IIIԳԼԻԿՈԳԵՆՈԶ III ՏԻՊԻ 
GLYCOGEN STORAGE DISEASE TYPE IVԳԼԻԿՈԳԵՆՈԶ IV ՏԻՊԻ 
GLYCOGEN STORAGE DISEASE TYPE VIԳԼԻԿՈԳԵՆՈԶ VI ՏԻՊԻ 
GLYCOGEN STORAGE DISEASE TYPE VIIԳԼԻԿՈԳԵՆՈԶ VII ՏԻՊԻ 
GLYCOGEN STORAGE DISEASE TYPE VIIIԳԼԻԿՈԳԵՆՈԶ VIII ՏԻՊԻ 
GLYCOGEN STORAGE DISEASE TYPE IIԳԼԻԿՈԳԵՆՈԶ II ՏԻՊԻ 
GLYCOGEN STORAGE DISEASE TYPE VԳԼԻԿՈԳԵՆՈԶ V ՏԻՊԻ 
GLYCOGEN STORAGE DISEASE TYPE IԳԼՅՈՒԿՈԶԱՖՈՍՖԱՏԱԶԻ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ 
GLYCOGEN SYNTHETASEԳԼԻԿՈԳԵՆ-ՍԻՆԹԵՏԱԶ 
GLYCOGEN_SYNTHASE PHOSPHATASEՖՈՍՖԱՏԱԶ ԳԼԻԿՈԳԵՆՍԻՆԹԵՏԱԶՆԵՐ 
GLYCOLIPIDSԳԼԻԿՈԼԻՊԻԴՆԵՐ 
GLYCOLSԳԼԻԿՈԼՆԵՐ 
GLYCOLYSISԳԼԻԿՈԼԻԶ
GLYCOPEPTIDESԳԼԻԿՈՊԵՊՏԻԴՆԵՐ
GLYCOPHORINԳԼԻԿՈՖՈՐԻՆ 
GLYCOPROTEIN BETA-ALACTOSYLTRANSFERASE ԳԼԻԿՈՊՐՈՏԵԻՆ-ԲԵՏԱ-ԳԱԼԱԿՏՈԶԻԼ- ՏՐԱՆՍՖԵՐԱԶ 
GLYCOPROTEIN HORMONES, ALPHA ԳԼԻԿՈՊՐՈՏԵԻՆԱՅԻՆ ՀՈՐՄՈՆՆԵՐ, ԱԼՖԱ ԵՆԹԱՄԻԱՎՈՐ
SUBUNIT
GLYCOPROTEINS ԳԼԻԿՈՊՐՈՏԵԻՆՆԵՐ 
GLYCOPYRROLATEԳԼԻԿՈՊԻՐՈՆԻՈՒՄ 
GLYCOSAMINOGLYCANSԳԼԻԿՈԶԱՄԻՆՈԳԼԻԿԱՆՆԵՐ 
GLYCOSIDE HYDROLASESԳԼԻԿՈԶԻԴՀԻԴՐՈԼԱԶՆԵՐ 
GLYCOSIDESԳԼԻԿՈԶԻԴՆԵՐ 
GLYCOSPHINGOLIPIDSԳԼԻԿՈՍՖԻՆԳՈԼԻՊԻԴՆԵՐ 
GLYCOSURIAԳԼԻԿՈՄԻԶՈՒԹՅՈՒՆ 
GLYCOSURIA, RENALԳԼՅՈՒԿՈԶԱՄԻԶՈՒԹՅՈՒՆ ԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ 
GLYCOSYLATIONԳԼԻԿՈԶԻԼԱՑՈՒՄ 
GLYCYL T RNA SYNTHETASEԳԼԻՑԻԼ-ՏՌՆԹ-ՍԻՆԹԵՏԱԶ 
GLYCYLGLYCINEԳԼԻՑԻԼԳԼԻՑԻՆ
GLYCYRRHETINIC ACIDԳԼԻՑԻՐԵՏԻՆԱՅԻՆ ԹԹՈՒ 
GLYOXALԳԼԻՕՔՍԱԼ
GLYOXYLATESԳԼԻՕՔՍԻԼԱՏՆԵՐ 
GNATHOSTOMA ԳՆԱԹՈՍՏՈՄԱ
GOAT DISEASESԱՅԾԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
GOITERԽՊԻՊ (ԶՈԲ)
GOITER, ENDEMIC ԽՊԻՊ ԷՆԴԵՄԻԿ 
GOITER, NODULARԽՊԻՊ ՀԱՆԳՈՒՑԱՅԻՆ 
GOITER, SUBSTERNAL ԽՊԻՊ ՀԵՏԿՐԾՔԱՅԻՆ 
GOLDՈՍԿԻ 
GOLD ALLOYSՈՍԿՈՒ ՀԱՄԱՁՈՒԼՎԱԾՔՆԵՐ 
GOLD COLLOID, RADIOACTIVEՈՍԿԻ ԿՈԼՈԻԴԱՅԻՆ ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ 
GOLD ISOTOPESՈՍԿԻ, ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ 
GOLD THIOMALATEՈՍԿՈՒ ԹԻՈՄԱԼԱՏ 
GOLDENHAR SYNDROMEԳՈԼԴԵՆՀԱՐԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
GOLFԳՈԼՖ 
GOLGI APPARATUSԳՈԼՋԻ ԱՊԱՐԱՏ 
GOLGI-MAZZONI CORPUSCLESԳՈԼՋԻ-ՄԱՑՈՆԻ ՄԱՐՄՆԻԿՆԵՐ 
GONADOTROPINSԳՈՆԱԴՈՏՐՈՊԻՆՆԵՐ 
GONADOTROPINS, CHORIONICԳՈՆԱԴՈՏՐՈՊԻՆՆԵՐ ԽՈՐԻՈՆԱՅԻՆ 
GONADOTROPINS, EQUINEԳՈՆԱԴՈՏՐՈՊԻՆՆԵՐ ԶԱՄԲԻԿՆԵՐԻ (ՄԱՏԱԿ ՁԻԵՐԻ) ՇԻՃՈՒԿՆԵՐԻ 
GONADOTROPINS, PITUITARYԳՈՆԱԴՈՏՐՈՊԻՆՆԵՐ ՀԻՊՈՖԻԶԱՅԻՆ 
GONADSՍԵՌԱԿԱՆ ԳԵՂՁԵՐ 
GONANESԳՈՆԱՆՆԵՐ
GONIOSCOPYԳՈՆԻՈՍԿՈՊԻԱ 
GONORRHEAՍՈՒՍԱՆԱԿ
GOODPASTURE'S SYNDROMEԳՈՒԴՊԱՍՉԵՐԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
GORILLA GORILLAԳՈՐԻԼԼԱ (ԿԱՊԻԿ)
GOSSYPOLԳՈՍՍԻՊՈԼ
GOUTՊՈԴԱԳՐԱ
GOVERNING BOARD ԿԱՌԱՎԱՐԻՉՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ 
GOVERNMENTԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
GOVERNMENT AGENCIESԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
GOVERNMENT PROGRAMS(NON MESH)ԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐ (ԱՐՏ)
GOVERNMENT PUBLICATIONSԿԱՌԱՎԱՐԱԿԱՆ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ
GRAAFIAN FOLLICLEԳՐԱՖՅԱՆ ՖՈԼԻԿՈՒԼ 
GRAFT ENHANCEMENT, IMMUNOLOGICՏՐԱՆՍՊԼԱՆՏԱՏԻ ԻՄՈՒՆԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՄ 
GRAFT OCCLUSION, VASCULARՏՐԱՆՍՊԼԱՆՏԱՏԻ ԱՆՈԹԱՅԻՆ ՀՊՈՒՄ (ՕԿԼՅՈՒԶԻԱ) 
GRAFT REJECTIONՏՐԱՆՍՊԼԱՆՏԱՏԻ ՄԵՐԺՎԵԼԸ
GRAFT SURVIVALՏՐԱՆՍՊԼԱՆՏԱՏԻ ԿԵՆԴԱՆԻ ՄՆԱԼԸ
GRAFT VS HOST DISEASEՏՐԱՆՍՊԼԱՆՏԱՏ (ՓՈԽՊԱՏՎԱՍՏԱՆՅՈՒԹ) ՏԻՐՈՋ ՀԱՆԴԵՊ, ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ 
GRAMICIDINSԳՐԱՄԻՑԻԴԻՆՆԵՐ 
GRAM-NEGATIVE AEROBIC BACTERIAԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ ԱԵՐՈԲ (ՕԴԱԿՅԱՑ) ԳՐԱՄԲԱՑԱՍԱԿԱՆ 
GRAM-NEGATIVE ANAEROBIC BACTERIAԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ ԱՆԵԷՐՈԲ (ԱՆՕԴԱԿՅԱՑ) ԳՐԱՄԲԱՑԱՍԱԿԱՆ 
GRAM-NEGATIVE BACTERIAԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ ԳՐԱՄԲԱՑԱՍԱԿԱՆ 
GRAM-NEGATIVE CHEMOLITHOTROPHIC BACTERIAԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ ԽԵՄՈԼԻՏՈՏՐՈՖԻԿ ԳՐԱՄԲԱՑԱՍԱԿԱՆ 
GRAM-NEGATIVE FACULTATIVELY ANAEROBIC RODs (NON MESH)ԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ ԱՆԵԷՐՈԲ (ԱՆՕԴԱԿՅԱՑ) ԳՐԱՄԲԱՑԱՍԱԿԱՆ ՖԱԿՈՒԼՏԱՏԻՎ (ԱՐՏ)
GRAM-POSITIVE ASPOROGENOUS RODSԱՍՊՈՐՈԳԵՆ ՑՈՒՊԻԿԱՅԻՆ ԳՐԱՄԴՐԱԿԱՆ 
GRAM-POSITIVE BACTERIAԲԱԿՏԵՐԻԱՆԵՐ ԳՐԱՄԴՐԱԿԱՆ
GRAM-POSITIVE COCCI (NON MESH)ԿՈԿԵՐ ԳՐԱՄԴՐԱԿԱՆ (ԱՐՏ) 
GRANULATION TISSUEԳՐԱՆՈՒԼՅԱՑԻՈՆ ՀՅՈՒՍՎԱԾՔ 
GRANULOCYTESԳՐԱՆՈՒԼՈՑԻՏՆԵՐ 
GRANULOMAԳՐԱՆՈՒԼԵՄԱ (ՀԱՏԻԿՈՒՌՈՒՑՔ) 
GRANULOMA INGUINALEԳՐԱՆՈՒԼԵՄԱ ԱՃՈՒԿԱՅԻՆ 
GRANULOMA, FOREIGN-BODYԳՐԱՆՈՒԼԵՄԱ, ՌԵԱԿՑԻԱ ՕՏԱՐ ՄԱՐՄՆԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ 
GRANULOMA, GIANT CELLԳՐԱՆՈՒԼԵՄԱ ՀՍԿԱԲՋՋԱՅԻՆ 
GRANULOMA, LARYNGEAL ԳՐԱՆՈՒԼԵՄԱ ԿՈԿՈՐԴԻ 
GRANULOMA, LETHAL MIDLINEԳՐԱՆՈՒԼԵՄԱ ՔԹԻ ՉԱՐՈՐԱԿ 
GRANULOMA, PLASMA CELLԳՐԱՆՈՒԼԵՄԱ ՊԼԱԶՄԱԲՋՋԱՅԻՆ 
GRANULOMA, RESPIRATORY TRACT (NON MESH)ԳՐԱՆՈՒԼԵՄԱ ՇՆՉԱՌԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԻ (ԱՐՏ) 
GRANULOMATOUS DISEASE, CHRONICԳՐԱՆՈՒԼԵՄԱՏՈԶ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ ԽՐՈՆԻԿ (ՏԵՎԱԿԱՆ)
GRANULOSA CELL TUMORԳՐԱՆՈՒԼԱԲՋՋԱՅԻՆ ՈՒՌՈՒՑՔ 
GRANULOSA CELLSԳՐԱՆՈՒԼԵԶԱՅԻՆ ԲՋԻՋՆԵՐ
GRAPHITEԳՐԱՖԻՏ 
GRASSES ՀԱՑԱԶԳԻՆԵՐ 
GRAVES' DISEASEԽՊԻՊ ԴԻՖՈՒԶԻՈՆ (ՏԱՐԱԾՈՒՆ) ԹՈՒՆԱՎՈՐ 
GRAVITATIONՏԻԵԶԵՐԱԿԱՆ ՁԳՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
GREAT BRITAINՄԵԾ ԲՐԻՏԱՆԻԱ
GREAT LAKES REGIONՄԵԾ ԼՃԵՐԻ ՇՐՋԱՆ
GREECEՀՈՒՆԱՍՏԱՆ 
GREENLANDԳՐԵՆԼԱՆԴԻԱ 
GRIEFՏԽՐՈՒԹՅՈՒՆ, ԹԱԽԻԾ, ՎԻՇՏ 
GRISEOFULVINԳՐԻԶԵՈՖՈՒԼՎԻՆ 
GROINԱՃՈՒԿ 
GROOMING ԽՆԱՄՔ ՏԱՆԵԼ (ԿԵՆԴ)
GROSS VIRUSԳՐՈՍԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ 
GROUP PRACTICEԽՄԲԱԿԱՅԻՆ ԲԺՇԿԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱ
GROUP PRACTICE, DENTALԽՄԲԱԿԱՅԻՆ ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱ 
GROUP PRACTICE, PREPAIDԽՄԲԱԿԱՅԻՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱ ԿԱՆԽԱՎՃԱՐՈՎ
GROUP PROCESSESԽՄԲԱԿԱՅԻՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ 
GROUP STRUCTUREԽՄԲԻ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ 
GTP CYCLOHYDROLASEԳՏՖ-ՑԻԿԼՈՀԻԴՐՈԼԱԶ 
GTP PHOSPHOHYDROLASEԳՏՖ-ՖՈՍՖՈՀԻԴՐՈԼԱԶ 
GUAIACԳՎԱՅԱԿՈԼԱՅԻՆ ԽԵԺ, ՀՅՈՒԹ
GUAIACOLԳՎԱՅԱԿՈԼ
GUAIACOL GLYCERYL ETHERԳՎԱՅԱԿՈԼԱՅԻՆ ԵԹԵՐ 
GUAMԳՈՒԱՄ 
GUANABENZԳՈՒԱՆԱԲԵՆԶ 
GUANAZOLEԳՈՒԱՆԱԶՈԼ 
GUANETHIDINEՕԿՏԱԴԻՆ 
GUANIDINESԳՈՒԱՆԻԴԻՆՆԵՐ 
GUANINEԳՈՒԱՆԻՆ 
GUANINE DEAMINASEԳՈՒԱՆԻՆԴԵԶԱՄԻՆԱԶ 
GUANINE NUCLEOTIDESԳՈՒԱՆԻՆԱՅԻՆ ՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐ 
GUANOSINEԳՈՒԱՆՈԶԻՆ
GUANOSINE CYCLIC MONOPHOSPHATEԳՈՒԱՆՈԶԻՆՄՈՆՈՖՈՍՖԱՏ ՑԻԿԼԱՅԻՆ 
GUANOSINE DIPHOSPHATEԳՈՒԱՆՈԶԻՆԴԻՖՈՍՖԱՏ 
GUANOSINE DIPHOSPHATE MANNOSEԳՈՒԱՆՈԶԻՆԴԻՖՈՍՖԱՏՄԱՆՈԶ 
GUANOSINE DIPHOSPHATE SUGARSԳՈՒԱՆՈԶԻՆԴԻՖՈՍՖԱՏ ՇԱՔԱՐԻ 
GUANOSINE DIPHOSPHATE FUCOSEԳՈՒԱՆՈԶԻՆԴԻՖՈՍՖԱՏՖՈՒԿՈԶ 
GUANOSINE MONOPHOSPHATEԳՈՒԱՆՈԶԻՆՄՈՆՈՖՈՍՖԱՏ
GUANOSINE PENTAPHOSPHATEԳՈՒԱՆՈԶԻՆՊԵՆՏԱՖՈՍՖԱՏ
GUANOSINE TETRAPHOSPHATEԳՈՒԱՆՈԶԻՖՏԵՏՐԱՖՈՍՖԱՏ
GUANOSINE TRIPHOSPHATEԳՈՒԱՆՈԶԻՆՏՐԻՖՈՍՖԱՏ 
GUANYL CYCLASEԳՈՒԱՆԻԼՑԻԿԼԱԶ 
GUANYLTHIOUREAԳՈՒԱՆԻԼԹԻՈՄԻԶԱՆՅՈՒԹ 
GUANYLYL IMIDODIPHOSPHATEԳՈՒԱՆԻԼԻԼՄԻԴՈԴԻՖՈՍՖԱՏ 
GUATEMALAԳՎԱՏԵՄԱԼԱ
GUILTՄԵՂՔ
GUINEA PIGSԾՈՎԱԽՈԶՈՒԿՆԵՐ 
GUINEA-BISSAUԳՎԻՆԵԱ-ԲԻՍԱՈՒ
GUM ARABICԳՈՒՄԻԱՐԱԲԻԿ 
GUTTA-PERCHAԳՈՒՏՏԱՊԵՐՉ 
GYMNASTICSՄԱՐՄՆԱՄԱՐԶՈՒԹՅՈՒՆ 
GYNANDROBLASTOMAԳԻՆԱՆԴՐՈԲԼԱՍՏՈՄԱ
GYNATRESIA (NON MESH)ԳԻՆԱՏՐԵԶԻԱ (ԱՐՏ)
GYNECOLOGYԳԻՆԵԿՈԼՈԳԻԱ 
GYNECOMASTIAԳԻՆԵԿՈՄԱՍՏԻԱ (ՏՂԱՄԱՐԴՈՒ ԿՐԾՔԱԳԵՂՁԻ ՄԵԾԱՑՈՒՄ)
GYPSIESԳՆՉՈՒՆԵՐ
GYRUS CINGULIԳՈՏԿԱՅԻՆ ԳԱԼԱՐ