Անգլերեն-Հայերեն բառարան
English-Armenian Medical Terms Dictionary

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

ENGLISHARMENIAN
JAMAICAՅԱՄԱՅԿԱ 
JAPANՃԱՊՈՆԻԱ 
JAUNDICEԴԵՂՆԱԽՏ 
JAUNDICE, CHRONIC IDIOPATHICԴԵՂՆԱԽՏ ԽՐՈՆԻԿԱԿԱՆ (ՏԵՎԱԿԱՆ)
JAUNDICE, NEONATALԴԵՂՆԱԽՏ ՆՈՐԱԾԻՆՆԵՐԻ 
JAWԾՆՈՏ
JAW CYSTSԾՆՈՏՆԵՐԻ ՈՍԿՐԵՐ ??? ԿԻՍՏԱ
JAW DISEASESԾՆՈՏՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
JAW ABNORMALITIESԾՆՈՏՆԵՐԻ ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
JAW FRACTURESԾՆՈՏՆԵՐԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔՆԵՐ
JAW NEOPLASMSԾՆՈՏՆԵՐԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
JAW RELATION RECORDԾՆՈՏՆԵՐԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ(ՉԱՓԵՐԻ) ՈՐՈՇՈՒՄԸ
JAW, EDENTULOUSԾՆՈՏ ԱՆԱՏԱՄ
JAW, EDENTULOUS, PARTIALLYԾՆՈՏ ԱՆԱՏԱՄ, ՄԱՍՆԱԿԻ
JC VIRUSՀԱՐՈՒՑԻՉ JC
JEALOUSYԽԱՆԴ
JEJUNAL NEOPLASMSԱՂԻՃ ԱՂԻՔ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
JEJUNAL DISEASESԱՂԻՃ ԱՂԻՔ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
JEJUNOILEAL BYPASSԶՍՏԱՂԻՃԱՂԻՔԱՅԻՆ ՇՈՒՆՏԱՎՈՐՈՒՄ
JEJUNOSTOMYԱՂԻՃԱՂԻՔԱԲԵՐԱՆԱԲԱՑՈՒՄ (ԵՅՈՒՆՈՍՏՈՄԻԱ)
JEJUNUMԱՂԻՃ ԱՂԻՔ (ՍՆԱՂԻՃ)
JELLYFISHՄԵԴՈՒԶԱ
JEWSՀՐԵԱՆԵՐ
JOB APPLICATIONԱՇԽԱՏԱՆՔ , ԴԻՄՈՒՄ ԸՆԴՈՒՆՎԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ
JOB DESCRIPTIONԱՇԽԱՏԱՆՔ ,ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
JOB SATISFACTIONԱՇԽԱՏԱՆՔԻՑ ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ՍՏԱՆԱԼ
JOB'S SYNDROMEԻՈՎԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
JOINT COMMISSION ON ACCREDITATION OF HEALTHCARE ORGANIZATIONSՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐ ԱՌՈՂՋԱՊԱՀԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՇՎԱՐԿԱԳՐՄԱՆ ՀԱՄԱՐ
JOINT DISEASESՀՈԴԱՑԱՎԵՐ
JOINT INSTABILITYՀՈԴԻ ԱՆԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ
JOINT LOOSE BODIESՀՈԴԻ ԱԶԱՏ ՄԱՐՄԻՆ
JOINT PROSTHESISՀՈԴԱՅԻՆ ՊՐՈԹԵԶ
JOINTSՀՈԴԵՐ
JORDANՀՈՐԴԱՆԱՆ 
JOURNALISM, DENTAL ԱՏԱՄՆԱԲՈՒԺԱԿԱՆ ՊԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՊԵՐԻՈԴԻԿԱ)
JUDAISMՀՈՒԴԱԻԶՄ
JUDGMENTԴԱՏՈՂՈՒԹՅՈՒՆ
JUGULAR VEINS ԼԾԱՅԻՆ ԵՐԱԿՆԵՐ 
JUNGIAN THEORYՅՈՒՆԳԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
JURISPRUDENCEԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
JUVENILE DELINQUENCYԴԵՌԱՀԱՍԱՅԻՆ ԴԵԼԻՆԿՎԵՏ ՎԱՐՔ
JUVENILE HORMONESՀՈՐՄՈՆՆԵՐ ՊԱՏԱՆԵԿԱՆ 
JUXTAGLOMERULAR APPARATUSԿԾԻԿԱՄԵՐՁ ԱՊԱՐԱՏ