Անգլերեն-Հայերեն բառարան
English-Armenian Medical Terms Dictionary

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

ENGLISHARMENIAN
KELL BLOOD-GROUP SYSTEMԱՐՅԱՆ ԽՄԲԵՐ, ԿԵԼԼ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
KIDD BLOOD-GROUP SYSTEMԱՐՅԱՆ ԽՄԲԵՐ, ԿԻԴԴ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
KIDNEYԵՐԻԿԱՄՆԵՐ
KIDNEY ,CYSTICԵՐԻԿԱՄ ԲՇՏՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ 
KIDNEY ,POLYCYSTICԵՐԻԿԱՄ ԲԱԶՄԱԲՇՏՈՒՌՈՒՑՔԱՅԻՆ
KIDNEY ,SPONGEԵՐԻԿԱՄ ՍՊՈՒՆԳԱՅԻՆ
KIDNEY, ARTIFICIALԵՐԻԿԱՄ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ
KIDNEY CALCULIԵՐԻԿԱՄԱՔԱՐԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
KIDNEY CALICESԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԲԱԺԱԿՆԵՐ
KIDNEY CONCENTRATING ABILITYԵՐԻԿԱՄ, ԽՏԱՑՆՈՂ ԸՆԴՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆ
KIDNEY CORTEXԵՐԻԿԱՄԻ ԿԵՂԵՎԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹ
KIDNEY CORTEX NECROSISԵՐԻԿԱՄԻ ԿԵՂԵՎԱՅԻՆ ՆԵԿՐՈԶ(ՄԵՌՈՒԿԱՑՈՒՄ)
KIDNEY DISEASESԵՐԻԿԱՄԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
KIDNEY FAILURE,ACUTEԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ՍՈՒՐ
KIDNEY FAILURE,CHRONICԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԱՆԲԱՎԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆՔՐՈՆԻԿԱԿԱՆ
KIDNEY FUNCTION TESTSԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԳՈՐԾԱՌԱԿԱՆՓՈՐՁԱՆՄՈՒՇՆԵՐ
KIDNEY GLOMERULUSԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԿԾԻԿՆԵՐ
KIDNEY MEDULLAԵՐԻԿԱՄԻ ՈՒՂԵՂԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹ
KIDNEY NEOPLASMSԵՐԻԿԱՄԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
KIDNEY PAPILLARY NECROSISԵՐԻԿԱՄԻ ՆԵԿՐՈԶ (ՄԵՌՈՒԿԱՑՈՒՄ)ՄԻՋՈՒԿԱՅԻՆ
KIDNEY PELVISԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԱՎԱԶԱՆ
KIDNEY TRANSPLANTATIONԵՐԻԿԱՄԻ ՓՈԽՊԱՏՎԱՍՏՈՒՄ
KIDNEY TUBULAR NECROSIS,ACUTEԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻԿՆԵՐԻ ՆԵԿՐՈԶ (ՄԵՌՈՒԿԱՑՈՒՄ) ՍՈՒՐ
KIDNEY TUBULESԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻԿՆԵՐ
KIDNEY TUBULES ,COLLECTINGԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻԿՆԵՐՀԱՎԱՔՈՂ
KIDNEY TUBULES PROXIMALԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻԿՆԵՐ ՄՈՏԱԿԱ (ՊՐՈԿՍԻՄԱԼ)
KIDNEY TUBULES,DISTALԵՐԻԿԱՄԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻԿՆԵՐ  ՀԵՌԱԴԻՐ (ԴԻՍՏԱԼ)
KINDLING (NEUROLOGY) ՖԵՆՈՄԵՆ (ԵՐԵՎՈՒՅԹ) ՃՈՃՄԱՆ 
KINESICSՀՈԳԵՇԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ
KINKY HAIR SYNDROMEԳԱՆԳՈՒՐ ՄԱԶԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
KNEEԾՈՒՆԿ
KNEE INJURIESԾՆԿԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ
KNEE JOINTԾՆԿԱՀՈԴ
KNEE PROSTHESISԾՆԿԱՀՈԴԻ ՊՐՈԹԵԶ
KNOWLEDGE OF RESULTS (PSYCHOL)ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ (ՀՈԳԵԲ)
KNOWLEDGE, ATTITUDE, PRACTICEԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐ, ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄ, ՊՐԱԿՏԻԿԱ 
KOREAԿՈՐԵԱ
KRAUROSIS VULVAEՎՈՒԼՎԱՅԻ ԱՊԱՃՈՒՄ
KRUKENBERG'S TUMORԿՐՈՒԿԵՆԲԵՐԳԻ ՈՒՌՈՒՑՔ
KRYPTONԿՐԻՊՏՈՆ
KRYPTON RADIOISOTOPESԿՐԻՊՏՈՆ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ
KUPFFER CELLSԿՈՒՊՖԵՐՅԱՆ ԲՋԻՋՆԵՐ
KUWAITՔՈՒՎԵՅԹ
KVEIM TESTKVEIM-ՍՏՈՒԳԱՆԻՇ 
KYASANUR FOREST DISEASEԿՅԱՍԱՆՈՒՐՍԿՅԱՆ ԱՆՏԱՌԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ