Անգլերեն-Հայերեն բառարան
English-Armenian Medical Terms Dictionary

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

ENGLISHARMENIAN
UBIQUINOL-CYTOCHROME C REDUCTASEՈՒԲԻԽԻՆՈԼ-ՑԻՏՈՔՐՈՄ C-ՌԵԴՈՒԿՏԱԶԱ
UBIQUINONEՈՒԲԻԽԻՆՈՆ
UBIQUITINՈՒԲԻԿՎԻՏԻՆ
UGANDAՈՒԳԱՆԴԱ
UKRAINE ՈՒԿՐԱԻՆԱ 
ULCERԽՈՑԵՐ 
ULNAԱՐՄՈՒՆԿՈՍԿՐ
ULNA FRACTURESԱՐՄՈՒՆԿՈՍԿՐԻ ԿՈՏՐՎԱԾՔ
ULNAR NERVEԱՐՄՈՒՆԿԱՅԻՆ ՆՅԱՐԴ
ULTIMOBRANCHIAL BODY ՀԵՏԽՈԻԿԱՅԻՆ (ՈՒԼՏԻՄՈԲՐԱՆԽԻԱԼ) ՄԱՐՄԻՆ 
ULTRACENTRIFUGATION ԳԵՐՑԵՆՏՐԻՖՈՒԳՈՒՄ 
ULTRAFILTRATION ԳԵՐՖԻԼՏՐՈՒՄ 
ULTRASONIC THERAPY ԳԵՐՁԱՅՆԱՅԻՆ ԲՈՒԺՈՒՄ 
ULTRASONICS ԳԵՐՁԱՅՆ 
ULTRAVIOLET THERAPY ՈՒԼՏՐԱՄԱՆՈՒՇԱԿԱԳՈՒՅՆ ՃԱՌԱԳԱՅԹՈՒՄ ԲՈՒԺԻՉ 
UMBELLIFERONES ՈՒՄԲԵԼԻՖԵՐՈՆՆԵՐ 
UMBILICAL ARTERIESՊՈՐՏԱՅԻՆ ԶԱՐԿԵՐԱԿՆԵՐ
UMBILICAL CORDՊՈՐՏԱԼԱՐ
UMBILICAL VEINSՊՈՐՏԱՅԻՆ ԵՐԱԿՆԵՐ
UMBILICUSՊՈՐՏ
UNITED NATIONSՄԱԿ 
UNCONSCIOUS (PSYCHOLOGY)ԱՆԳԻՏԱԿԻՑ (ՀՈԳԵԲԱՆ)
UNCONSCIOUSNESSԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱԿԱՅՈՒԹՅՈՒՆ 
UNCOUPLING AGENTSՕՔՍԻԴԱՑՆՈՂ ՖՈՍՖՈՐԻԼԱՑՈՒՄ ԱՌԱՋԱՑՆՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐ 
UNDECYLENIC ACIDS ՈՒՆԴԵՑԻԼԵՆԱԹԹՈՒՆԵՐ 
UNDERACHIEVEMENTԱՆՀԱՋՈՂՈՒԹՅՈՒՆ 
UNEMPLOYMENTԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅՈՒՆ
UNITED ARAB EMIRATESՄԻԱՑՅԱԼ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ԷՄԻՐԱԹՆԵՐ 
UNITED STATES ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՄԻԱՑՅԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ 
UNITED STATES ENVIRONMENTAL ԱՄՆ, ՇՐՋԱԿԱ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱԿԱԼՈՒԹՅՈՒՆ
PROTECTION AGENCY
UNITED STATES BY INDIVIDUAL STATEԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՄԻԱՑՅԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ,ԱՌԱՆՁԻՆ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ 
UNITED STATES BY REGION (NON MESH)ԱՄԵՐԻԿԱՅԻ ՄԻԱՑՅԱԼ ՆԱՀԱՆԳՆԵՐ ՇՐՋԱՆՆԵՐ, ՏԱՐԱԾՔՆԵՐ (ԱՐՏ)
UNITED STATES DEPT, OF HEALTH AND ԱՄՆ, ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՆԱԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ (ԴԵՊԱՐՏԱՄԵՆՏ)
HUMAN SERVICES
UNITED STATES FEDERAL TRADE COMMISSIONԱՄՆ, ՖԵԴԵՐԱԼ (ԴԱՇՆԱՅԻՆ) ԱՌԵՎՏՐԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ
UNITED STATES FOOD AND DRUG ԱՄՆ, ՍՆՆԴԱՆՅՈՒԹԵՐԻ ԵՎ ԴԵՂՈՐԱՅՔԻ ՈՐԱԿԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
ADMINISTRATION
UNITED STATES HEALTH CARE ԱՄՆ, ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
FINANCING ADMINISTRATION
UNITED STATES HEALTH RESOURCES  ԱՄՆ, ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԵՎ  
AND SERVICES ADMINISTRATIONՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
UNITED STATES OCCUPATIONAL  ԱՄՆ, ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՅԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
SAFETY AND HEALTH ADMINISTRATION
UNITED STATES OFFICE OF  ԱՄՆ, ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ  
TECHNOLOGY ASSESSMENTԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
UNITED STATES OFFICE OF ECONOMIC  ԱՄՆ, ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԲՅՈՒՐՈ
OPPORTUNITY
UNITED STATES PUBLIC HEALTH SERVICEԱՄՆ, ԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
UNITED STATES ALCOHOL, DRUG ABUSE. AND MENTAL HEALTH ADMINISTRATIONԱՄՆ, ԱԼԿՈՀՈԼԻԶՄԻ, ՆԱՐԿՈՄԱՆԻԱՅԻ ՊԱՅՔԱՐԻ ԵՎ ՀՈԳԵԿԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԱՐՉՈՒԹՅՈՒՆ
UNITHIOL ՈՒՆԻՏԻՈԼ 
UNIVERSITIES ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐ 
UP-REGULATION (PHYSIOLOGY)ԼԻԳԱՆԴ-ԸՆԿԱԼԻՉ, ՈՐՆ ԻՋԵՑՆՈՒՄ Է ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ (ՖԻԶԻՈԼ)
URACIL NUCLEOTIDES ՈՒՐԱՑԻԼԱՅԻՆ ՆՈՒԿԼԵՈՏԻԴՆԵՐ 
URACHAL CYST ՈՒՐԱԽՈՒՍԻ (ՊՏՂԻ ՄԻԶԱՏԱՐ ԽՈՂՈՎԱԿԻ) ԲՇՏՈՒՌՈՒՑՔ 
URACHUS ՈՒՐԱԽՈՒՍ (ՊՏՂԻ ՄԻԶԱՏԱՐ ԽՈՂՈՎԱԿ) 
URACIL ՈՒՐԱՑԻԼ 
URACIL MUSTARD ՈՒՐԱՑԻԼ-ԻՊՐԻՏ 
URANIUM ՈՒՐԱՆ 
URANYL NITRATE ՈՒՐԱՆԻ ՆԻՏՐԱՏ 
URATE OXIDASE ՈՒՐԱՏՕՔՍԻԴԱԶ 
URBAN HEALTHՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՂՋՈՒԹՅՈՒՆ
URBAN POPULATIONՔԱՂԱՔԱՅԻՆ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅՈՒՆ
URBAN RENEWALՔԱՂԱՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
URBANIZATION ՔԱՂԱՔԱԿԵՆՏՐՈՆԱՑՈՒՄ , ՈՒՐԲԱՆԻԶԱՑԻԱ 
UREAՄԻԶԱՆՅՈՒԹ
UREASE ՈՒՐԵԱԶ
UREMIA ՄԻԶԱՐՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆ (ՈՒՐԵՄԻԱ) 
UREOHYDROLASES ՈՒՐԵՈՀԻԴՐՈԼԱԶՆԵՐ
URETERՄԻԶԱԾՈՐԱՆ
URETERAL CALCULIՄԻԶԱԾՈՐԱՆԻ ՔԱՐԵՐ
URETERAL NEOPLASMSՄԻԶԱԾՈՐԱՆԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
URETERAL OBSTRUCTIONՄԻԶԱԾՈՐԱՆԻ ՆԵՂԱՑՈՒՄ 
URETEROCELE ՄԻԶԱԾՈՐԱՆԻ ՈՒՌԱԾՈՒԹՅՈՒՆ (ՈՒՐԵՏԵՐՈՑԵԼԵ)
URETEROSTOMY ՄԻԶԱԾՈՐԱՆԻ ԽՈՒՂԱԿ 
URETHANE ՈՒՐԵՏԱՆ 
URETHRA ՄԻԶՈՒԿ 
URETHRAL ՄԻԶՈՒԿԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
URETHRAL NEOPLASMS ՄԻԶՈՒԿԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
URETHRAL OBSTRUCTIONՄԻԶՈՒԿԻ ԽՑԱՆՈՒՄ
URETHRAL STRICTURE ՄԻԶՈՒԿԻ ՆԵՂԱՑՈՒՄ 
URETHRITIS ՄԻԶՈՒԿԻ ԲՈՐԲՈՔՈՒՄ 
URIC ACIDՄԻԶԱԹԹՈՒ
URICOSURIC AGENTSՄԻԶԱԹԹՎԻ ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ, ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
URIDINE ՈՒՐԻԴԻՆ
URIDINE DIPHOSPHATE N-ACETYLGALACTOSAMINE ՈՒՐԻԴԻՆԵՐԿՖՈՍՖԱՏ N- ԱՑԵՏԻԼԳԱԼԱԿՏՈԶԱՄԻՆ
URIDINE DIPHOSPHATE ՈՒՐԻԴԻՆԵՐԿՖՈՍՖԱՏ 
URIDINE DIPHOSPHATE GALACTOSE ՈՒՐԻԴԻՆԵՐԿՖՈՍՖԱՏԳԱԼԱԿՏՈԶ 
URIDINE DIPHOSPHATE GLUCOSE ՈՒՐԻԴԻՆԵՐԿՖՈՍՖԱՏԳԼՅՈՒԿՈԶ 
URIDINE DIPHOSPHATE GLUCOSE  ՈՒԵՖ-ԳԼՅՈՒԿՈԶՈ-ԴԵՀԻԴՐՈԳԵՆԱԶ 
DEHYDROGENASE 
URIDINE DIPHOSPHATE GLUCOSE EPIMERASE ՈՒՐԻԴԻՆԵՐԿՖՈՍՖԱՏԳԼՅՈՒԿՈԶ-ԷՊԻՄԵՐԱԶ 
URIDINE DIPHOSPHATE GLUCURONIC ACID ՈՒՐԻԴԻՆԵՐԿՖՈՍՖԱՏԳԼՅՈՒԿՈՒՐՈՆԱԹԹՈՒ 
URIDINE DIPHOSPHATE N-ACETYLMURAMIC ACID ՈՒՐԻԴԻՆԵՐԿՖՈՍՖԱՏ-N-ԱՑԵՏԻԼՄՈՒՐԱՄԱԹԹՈՒ 
URIDINE DIPHOSPHATE N- ՈՒՐԻԴԻՆԵՐԿՖՈՍՖԱՏ-N-ԱՑԵՏԻԼԳԼՅՈՒԿՈԶԱՄԻՆ 
ACETYLGLUCOSAMINE 
URIDINE DIPHOSPHATE SUGARS ՈՒՐԻԴԻՆԵՐԿՖՈՍՖԱՏՇԱՔԱՐՆԵՐ 
URIDINE DIPHOSPHATE XYLOSE ՈՒՐԻԴԻՆԵՐԿՖՈՍՖԱՏՔՍԻԼՈԶ 
URIDINE KINASE ՈՒՐԻԴԻՆԿԻՆԱԶ 
URIDINE MONOPHOSPHATE ՈՒՐԻԴԻՆՄԻԱՖՈՍՖԱՏ 
URIDINE PHOSPHORYLASEՈՒՐԻԴԻՆՖՈՍՖՈՐԻԼԱԶ
URIDINE TRIPHOSPHATEՈՒՐԻԴԻՆԵՌՖՈՍՖԱՏ 
URINARY CALCULIՄԻԶԱՔԱՐԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ 
URINARY CATHETERIZATIONՄԻԶԱՊԱՐԿԻ ԿԱԹԵՏԵՐԱՑՈՒՄ
URINARY FISTULAՄԻԶԱՅԻՆ ԽՈՒՂԱԿ
URINARY INCONTINENCEԱՆՄԻԶԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ
URINARY INCONTINENCE, STRESSԱՆՄԻԶԱՊԱՀՈՒԹՅՈՒՆ ՆՅԱՐԴԱՅԻՆ 
URINARY TRACT ՄԻԶՈՒՂԻՆԵՐ
URINARY TRACT INFECTIONSՄԻԶՈՒՂԻՆԵՐԻ ՎԱՐԱԿՆԵՐ
URINARY TRACT PHYSIOLOGY (NON MESH)ՄԻԶԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ, ՖԻԶԻՈԼԱԳԻԱ (ԱՐՏ)
URINATIONՄԻԶԱՐԳԱԿՈՒՄ
URINATION DISORDERSՄԻԶԱՐԳԱԿՄԱՆ ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
URINEՄԵԶ
UROBILINՈՒՐՈԲԻԼԻՆ
UROBILINOGENՈՒՐՈԲԻԼԻՆՈԳԵՆ
UROCANASEՈՒՐՈԿԱՆԱԶ
UROCANIC ACIDՈՒՐՈԿԱՆԻՆԱԹԹՈՒ
UROCHORDATA ՊՈՉԱՔՈՐԴԱՎՈՐՆԵՐ 
URODELA ԵՐԿԿԵՆՑԱՂՆԵՐ ՊՈՉԱՎՈՐ 
URODYNAMICSՈՒՐՈԴԻՆԱՄԻԿԱ
UROGENITAL ABNORMALITIES (NON MESH)ՄԻԶԱՍԵՌԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆԿԱՆՈՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ (ԱՐՏ) 
UROGENITAL NEOPLASMSՄԻԶԱՍԵՌԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
UROGENITAL SYSTEMՄԻԶԱՍԵՌԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ 
UROGRAPHYՄԻԶԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ (ՈՒՐՈԳՐԱՖԻԱ)
UROKINASEՈՒՐՈԿԻՆԱԶ
UROLOGIC AND MALE GENITAL DISEASES (NON MESH)ՈՒՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐԱԿԱՆ ՍԵՌԱԿԱՆ ՕՐԳԱՆՆԵՐԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ  (ԱՐՏ) 
UROLOGIC DISEASESՈՒՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
UROLOGIC NEOPLASMSՄԻԶԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
UROLOGYՈՒՐՈԼՈԳԻԱ
UROLOGY DEPARTMENT, HOSPITALՈՒՐՈԼՈԳԻԱԿԱՆ ԲԱԺԱՆՄՈՒՆՔ ՀԻՎԱՆԴԱՆՈՑԻ
URONIC ACIDSՈՒՐՈՆԱԹԹՈՒՆԵՐ
UROPORPHYRINOGEN III SYNTHASE ՈՒՐՈՊՈՐՖԻՐԻՆԱԾԻՆ III ՍԻՆՏԱԶ
UROPORPHYRINOGENS ՈՒՐՈՊՈՐՖԻՐԻՆԱԾԻՆՆԵՐ 
UROPORPHYRINS ՈՒՐՈՊՈՐՖԻՐԻՆՆԵՐ 
UROPORPPHYRINOGEN DECARBOXYLASEՈՒՐՈՊՈՐՖԻՐԻՆԱԾԻՆ ԴԵԿԱՐԲՕՔՍԻԼԱԶ
UROTENSINS ՈՒՐՈՏԵՆԶԻՆՆԵՐ
URSODEOXYCHOLIC ACID ՈՒՐՍՈԴԵԶՕՔՍԻԽՈՂԱԹԹՈՒ
URTICARIAԵՂՋԱՑԱՆ
URTICARIA PIGMENTOSAԵՂՋԱՑԱՆ ԳՈՒՆԱԿԱՅԻՆ
URUGUAY ՈՒՐՈՒԳՎԱՅ
USSRՍՍՀՄ (ՄԻՆՉԵՎ 1991Թ)
UTAHՅՈՒՏԱ
UTERINE CONTRACTIONԱՐԳԱՆԴԻ ԿՐՃԱՏՈՒՄ 
UTERINE DISEASESԱՐԳԱՆԴԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
UTERINE HEMORRHAGEԱՐԳԱՆԴԱՅԻՆ ԱՐՅՈՒՆԱՀՈՍՈՒԹՅՈՒՆ
UTERINE INERTIAԱՐԳԱՆԴ, ԿԾԿՈՂԱԿԱՆ ԹՈՒԼՈՒԹՅՈՒՆ
UTERINE NEOPLASMSԱՐԳԱՆԴԻ ՆՈՐԱԳԱՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
UTERINE PERFORATIONԱՐԳԱՆԴԻ ԾԱԿՈՒՄ
UTERINE PROLAPSEԱՐԳԱՆԴԻ ԱՐՏԱՆԿՈՒՄ
UTERINE RUPTUREԱՐԳԱՆԴԻ ՊԱՏՌՎԱԾՔ
UTEROGLOBIN ՈՒՏԵՐՈԳԼՈԲԻՆ 
UTERUSԱՐԳԱՆԴ
UTILIZATION REVIEWԲԺՇԿԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ
UTOPIASՈՒՏՈՊԻԱՆԵՐ
UVEA ՈՒՎԵԱԼ ՏՐԱԿՏԻ (ԱԿՆԱԳՆԴԻ ԱՆՈԹԱԹԱՂԱՆԹԻ ՀԵՏԻՆ ՄԱՍԸ)
UVEAL DISEASESՈՒՎԵԱԼ ՏՐԱԿՏԻ (ԱՆՈԹԱԹԱՂԱՆԹԻ ՀԵՏԻՆ ՄԱՍԻ) 
ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
UVEAL NEOPLASMSՈՒՎԵԱԼ ՏՐԱԿՏԻ ՆՈՐԱԳՈՅԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
UVEITISՈՒՎԵԻՏ (ԱՆՈԹԱԹԱՂԱՆԹԱԲՈՐԲ)
UVEITIS, ANTERIORՈՒՎԵԻՏ ԱՌԱՋԱՅԻՆ
UVEITIS, INTERMEDIATE ՈՒՎԵԻՏ ՄԻՋԱՆԿՅԱԼ
UVEITIS, SUPPURATIVEՈՒՎԵԻՏ ԹԱՐԱԽԱՅԻՆ
UVEITIS,POSTERIORՈՒՎԵԻՏ ՀԵՏԻՆ 
UVEOMENINGOENCEPHALITIC SYNDROMEՈՒՎԵՈՄԵՆԻՆԳՈԷՆՑԵՖԱԼԱՅԻՆ ՏԵՆԴ 
UVULAԼԵԶՎԱԿ
UZBEKISTAN.ՈՒԶԲԵԿՍՏԱՆ