Անգլերեն-Հայերեն բառարան
English-Armenian Medical Terms Dictionary

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

ENGLISHARMENIAN
WAARDENBURG'S SYNDROMEՎԱԱՐԴԵՆԲՈՒՐԳԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
WAITING LISTSԳՐԱՆՑՈՒՄ ԸՆԴՈՒՆԵԼԻՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՐ 
WAKEFULNESSԱՐԹՆԱՆԱԼ, ԿԱՅՏԱՌՈՒԹՅՈՒՆ
WALES ՈՒԵԼՍ
WALKERSՀԵՏԻՈՏՆԱՅԻՆ ՈՒՂԻՆԵՐ 
WALLENBERG'S SYNDROMEՎԱԼԵՆԲԵՐԳԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
WALRUSԾՈՎԱՓԻՂ
WAR ՊԱՏԵՐԱԶՄ
WAR CRIMESԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
WARFARINՎԱՐՖԱՐԻՆ 
WARTSԳՈՐՏՆՈՒԿՆԵՐ
WASHINGTONՎԱՇԻՆԳՏՈՆ
WASP VENOMSԹՈՒՅՆԵՐ ԿՐԵՏՆԵՐԻ 
WASPSԿՐԵՏՆԵՐ
WASSERMANN REACTIONՎԱՍԵՐՄԱՆԻ ՌԵԱԿՑԻԱ
WASTE DISPOSAL FLUIDՀԵՂՈՒԿ ԹԱՓՈՆՆԵՐԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄ ԵՎ ՎՆԱՍԱԶԵՐԾՈՒՄ
WASTE PRODUCTSԹԱՓՈՆՆԵՐ 
WATERՋՈՒՐ
WATER DEPRIVATIONՋՐԱԶՐԿՈՒԹՅՈՒՆ
WATER INTOXICATIONՋՐԱՅԻՆ ԻՆՔՆԱԹՈՒՆԱՎՈՐՈՒՄ
WATER LOSS, INSENSIBLEՋՐԻ ԿՈՐՈՒՍՏ ՉԶԳԱՑՎՈՂ
WATER MICROBIOLOGYՋՐԻ ՄԱՆՐԷԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
WATER MOVEMENTSՋՐԱՇԱՐԺ
WATER POLLUTANTSՋՐԻ ԱՂՏՈՏՈՂՆԵՐ
WATER POLLUTANTS, CHEMICALՋՐԻ ԱՂՏՈՏՈՂՆԵՐ ՔԻՄԻԱԿԱՆ
WATER POLLUTANTS, RADIOACTIVEՋՐԻ ԱՂՏՈՏՈՂՆԵՐ ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ
WATER POLLUTIONՋՐԻ ԱՂՏՈՏՈՒՄ
WATER POLLUTION, CHEMICALՋՐԻ ԱՂՏՈՏՈՒՄ ՔԻՄԻԱԿԱՆ
WATER POLLUTION, RADIOACTIVEՋՐԻ ԱՂՏՈՏՈՒՄ ՌԱԴԻՈԿԱՏԻՎ
WATER POLLUTION, THERMALՋՐԻ ԱՂՏՈՏՈՒՄ ՋԵՐՄԱՅԻՆ 
WATER SOFTENINGՋՐԻ ՓԱՓԿԱՑՈՒՄ
WATER SUPPLYՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ
WATER-ELECTROLYTE BALANCEՋՐԱ-ԷԼԵԿՏՐՈԼԻՏԱՅԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅՈՒՆ 
WATER-ELECTROLYTE IMBALANCEՋՐԱ-ԷԼԵԿՏՐՈԼԻՏԱՅԻՆ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅԱՆ  
ԽԱՆԳԱՐՈՒՄՆԵՐ
WATERHOUSE-FRIDERICHSEN  SYNDROME ՈՒՈՏԵՐՀԱՈՒԶ-ՖՐԻԴԵՐԻԿՍԵՆԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ 
WAXESՄՈՄԵՐ
WEANINGԿՐԾՔԻՑ ԿՏՐԵԼ (ԵՐԵԽԱՅԻՆ)
WEATHERԵՂԱՆԱԿ
WECHSLER SCALESՎԵԿՍԼԵՐԻ ՍԱՆԴՂԱԿՆԵՐ
WEDENSKY INHIBITIONՎԵԴԵՆՍԿՈՒ ԱՐԳԵԼԱԿՈՒՄ
WEGENER'S GRANULOMATOSISՎԵԳԵՆԵՐԻ ԳՐԱՆՈՒԼԵՄԱՏՈԶ
WEIGHT GAINՄԱՐՄՆԻ ՔԱՇԻ ԱՎԵԼԱՑՈՒՄ
WEIGHT LIFTINGԱՏԼԵՏԻԿԱ ԾԱՆՐ
WEIGHT LOSSՄԱՐՄՆԻ ՔԱՇԻ ԿՈՐՈՒՍՏ
WEIGHT PERCEPTIONՄԱՐՄՆԻ ԶԳԱՑՈՒՄԸ
WEIGHTLESSNESSԱՆԿՇՌԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ
WEIGHTS AND MEASURESԿՇՌՈՒՄ ԵՎ ՉԱՓՈՒՄ
WEIL'S DISEASEՎԵՅԼԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
WERDNIG-HOFFMANN DISEASEՎԵՐԴԻՆԳ-ՀՈՖՄԱՆԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ 
WERNER'S SYNDROMEՎԵՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
WERNICKE'S ENCEPHALOPATHYՎԵՐՆԻԿԵԻ ԷՆՑԵՖԱԼՈՊԱՏԻԱ (ՈՒՂԵՂԱԽՏՈՒԹՅՈՒՆ)
WEST INDIESՎԵՍՏ-ՀՆԴԿԱՍՏԱՆ 
WEST NILE FEVERԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՆԵՂՈՍԻ ՏԵՆԴ 
WEST NILE VIRUSԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՆԵՂՈՍԻ ՏԵՆԴԻ ՀԱՐՈՒՑԻՉ
WEST VIRGINIAԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ՎԻՐՋԻՆԻԱ 
WESTERN AUSTRALIAԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ԱՎՍՏՐԱԼԻԱ 
WESTERN SAMOAԱՐԵՄՏՅԱՆ ՍԱՄՈԱ 
WETTING AGENTSԽՈՆԱՎԱՑՆՈՂ ԴԵՂԱՆՅՈՒԹԵՐ
WHEATՑՈՐԵՆ
WHEAT GERM AGGLUTININSԱԳԼՅՈՒՏԻՆԻՆՆԵՐ (ՂԱՆԳՎԱԾՆԵՐ) ՑՈՐԵՆԻ ԾԻԼԵՐԻ
WHEELCHAIRSԲԱԶԿԱԹՈՌ-ՍԱՅԼԱԿ 
WHITE MUSCLE DISEASEՍՊԻՏԱՄԿԱՆԱՅԻՆ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
WHITESՍՊԻՏԱԿՆԵՐ (ՍՊԻՏԱԿԱՄՈՐԹՆԵՐ)
WHOLE-BODY COUNTINGOՐԳԱՆԻԶՄԻ ՌԱԴԻՈԱԳՈՐԾՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓՈՒՄՆԵՐ
WHOLE BODY IRRADIATIONՕՐԳԱՆԻԶՄԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՃԱՌԱԳԱՅԹԱՀԱՐՈՒՄ
WHOOPING COUGHԿԱՊՈՒՅՏ ՀԱԶ
WILLSԿՏԱԿՆԵՐ 
WINDՔԱՄԻ 
WINEԳԻՆԻ
WINGԹԵՎ
WISCONSINՎԻՍԿՈՆՍԻՆ
WISKOTT-ALDRICH SYNDROMEՎԻՍԿՈՏ-ՕԼԴՐԻՉԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
WISSLER'S SYNDROMEՎԻՍՍԼԵՐԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
WIT AND HUMORՍՐԱՄՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՈՒՄՈՐ 
WORD ASSOCIATION TESTSԽՈՍՔԱՅԻՆ ԱՍՈՑԻԱՑԻԱՆԵՐԻՍՏՈՒԳԱՆԻՇՆԵՐ
WOLFFIAN DUCTՎՈԼՖՅԱՆ ԾՈՐԱՆ
WOLFF-PARKINSON-WHITE  SYNDROMEՎՈԼՖ-ՊԱՐԿԻՆՍՈՆ-ՈՒԱՅԹԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
WOLFRAM SYNDROMEՎՈԼՖՐԱՄԻ ՀԱՄԱԽՏԱՆԻՇ
WOLMAN DISEASEՎՈԼՄԱՆԻ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅՈՒՆ
WOMENԿԱՆԱՅՔ 
WOMEN, WORKINGԿԱՆԱՅՔ ԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐ
WOMEN'S HEALTH SERVICESԿԱՆԱՆՑ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
WOMEN'S RIGHTSԿԱՆԱՆՑ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐ
WOODԱՆՏԱՌԱՆՅՈՒԹԵՐ
WOOLԲՈՒՐԴ
WORD PROCESSINGՏԵՔՍՏԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ ԱՎՏՈՄԱՏԱՑՎԱԾ
WORKԱՇԽԱՏԱՆՔ
WORK CAPACITY EVALUATIONԱՇԽԱՏՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆ
WORK OF BREATHINGՇՆՉԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔ 
WORK SIMPLIFICATIONԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ՊԱՐԶԵՑՈՒՄ
WORKERS' COMPENSATIONԱՇԽԱՏՈՂՆԵՐԻՆ ՓՈԽՀԱՏՈՒՑՈՒՄ 
ԽԵՂՄԱՆ (ՀԱՇՄԱՆԴԱՄ ԴԱՌՆԱԼՈՒ) ՀԱՄԱՐ
WORLD HEALTHԵՐԿՐԱԳՆԴԻ ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅՈՒՆԸ
WORLD HEALTH ORGANIZATIONԱՌՈՂՋԱՊԱՀՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՇԽԱՐՀԱՅԻՆ  
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆ (ԱՀԿ)
WOUND HEALTHՎԵՐՔԵՐԻ ԼՎԱՑՈՒՄ
WOUND INFECTIONՎԵՐՔԱՅԻՆ ՎԱՐԱԿ 
WOUNDS AND INJURIESՎԵՐՔԵՐ ԵՎ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ
WOUNDS, GUNSHOTՎԵՐՔԵՐ ՀՐԱԶԵՆԱՅԻՆ
WOUNDS, PENETRATINGՎԵՐՔԵՐ ԹԱՓԱՆՑՈՂ
WOUNDS, STABՎԵՐՔԵՐ ԾԱԿԱԾ
WRESTLINGՍՊՈՐՏԱՅԻՆ (ՄԱՐԶԱԿԱՆ) ԸՄԲՇԱՄԱՐՏ
WRISTԴԱՍՏԱԿ
WRIST INJURIESԴԱՍՏԱԿԻ ՎՆԱՍՎԱԾՔՆԵՐ
WRIST JOINTԴԱՍՏԱԿԱՅԻՆ ՀՈԴ
WRITINGԳՐԵԼ, ԳՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
WRONGFUL LIFEԵՐԵԽԱՅԻ ԾՆՈՒՆԴ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  
ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ
WUCHERERIAՎՈՒԽԵՐԵՐԻԱ (ՃԻՃՎԱԽՏԻ ՏԵՍԱԿ)
WYOMINGՎԱՅՈՄԻՆԳ