Անգլերեն-Հայերեն բառարան
English-Armenian Medical Terms Dictionary

A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   Q   R   S   T   U   V   W   X   Y   Z

ENGLISHARMENIAN
Y CHROMOSOME Y-ՔՐՈՄՈՍՈՄ 
YABA VIRUSՅՈՒԲԱՀԱՐՈՒՑԻՉ
YAWNINGՀՈՐԱՆՋԱՆՔ 
YAWSՖՐԱՄԲԵԶԻԱ ( ՄՈՐԱՑԱՆ)
YEAST, DRIEDՉՈՐ ԽՄՈՐԻՉՆԵՐ
YEASTSԽՄՈՐԻՉ (ԴՐՈԺ)
YELLOW FEVERԴԵՂԻՆ ՏԵՆԴ
YELLOW FEVER VIRUSԴԵՂԻՆ ՏԵՆԴԻՀԱՐՈՒՑԻՉ
YEMENՅԵՄԵՆ 
YERSINIA PSEUDOTUBERCULOSISԿԵՂԾՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՈԶԱՅԻՆ ՑՈՒՊԻԿ
YERSINIAԻԵՐՍԻՆԻՆ
YERSINIA INFECTIONSԻԵՐՍԻՆԻՈԶՆԵՐ (ՍՈՒՐ ՎԱՐԱԿԻՉ ՀԻՎԱՆԴՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿ)
YERSINIA PESTIS ԺԱՆՏԱԽՏԱՅԻՆ ՑՈՒՊԻԿ
YERSINIA PSEUDOTUBERCULOSIS INFECTIONSԿԵՂԾ ՏՈՒԲԵՐԿՈՒԼՅՈԶ
YOGAՅՈԳԱ 
YOHIMBANSԻՈՀԻՄԲԱՆՆԵՐ 
YOHIMBINEԻՈՀԻՄԲԻՆ
YOLK SACԴԵՂՆՈՒՑԱՊԱՐԿ
YTTERBIUMԻՏԵՐԲԻՈՒՄ 
YTTRIUMԻՏՐԻՈՒՄ 
YTTRIUM ISOTOPESԻՏՐԻՈՒՄ, ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ 
YTTRIUM RADIOISOTOPESԻՏՐԻՈՒՄ, ՌԱԴԻՈԱԿՏԻՎ ԻԶՈՏՈՊՆԵՐ 
YUKON TERRITORYՅՈՒԿՈՆ